Ehnaton Logo
Индустриална автоматизация
Решения от експерти

КОНТАКТИ

Ex изолатори – SCAME

Филтри

Изчисти

Производител

Приложение

SCAME ROCKER EX [GD] ATEX II 2GD

Виж повече

SCAME ISOLATORS-EX Series ATEX II 2D

Виж повече

SCAME ISOLATORS-EX [GD] ATEX II 2GD

Виж повече

Моторните разединители на SCAME за взривоопасна среда са разработени за категории ATEX II 2D и ATEX II 2GD.

Окисляването, придружено от нарастване на температурата или налягането (а понякога и двете) стои в основата на една експлозия. С други думи, това е спонтанна химическа реакция, която в зависимост от съотношението на кислорода, възпламенимия материал и източник на искра (или друго средство) водят до рязко покачване на температурата и налягането.

Когато топлината, която се получава вследствие на тази реакция няма как да бъде отстранена възможно най-бързо, се получава обемно разширяване на придружаващите я газове и отделяне на огромни количества топлинна енергия и образуване на вълна под налягане.

Какви са факторите, които допринасят за сформирането на експлозия?

Факторите са няколко на брой : 

•  Запалим материал 
•  Въздух
•  Пламък 
•  Точно определено количество от първите две

Рисковете на работата с лесно възпламеними материали

Често в производствените и промишлени процеси, както и неправилното транспортиране и съхранение, може да се случи да има теч. Положението става сериозно, когато материалите са лесно възпламеними. Такива са суспензиите, прахта и газовете.

Прахът от материалите, които биват смилани за обработка в по-късни етапи не бива да бъде подценяван като потенциална опасност, тъй като експлозиите причинени от прах, могат да бъдат също толкова опустошителни, колкото и газовите.