Ehnaton Logo
Индустриална автоматизация
Решения от експерти

КОНТАКТИ

Сервозадвижвания

Филтри

Изчисти

Производител

Сервоусилватели и мотори

Виж повече

Интегрирани усилватели

Виж повече

Стъпкови усилватели и мотори

Виж повече

Линейни направляващи оси

Виж повече

Контролери за задвижвания

Виж повече

Надеждни, осигуряващи прецизност, устойчиви на тежки условия на работа, лесни за употреба са само част от характеристиките на сервозадвижванията, които ЕХНАТОН предлага.

Какви устройства ще откриете в нашата продуктова оферта?

Надеждни, осигуряващи прецизност, устойчиви на тежки условия на работа, лесни за употреба са само част от характеристиките на сервозадвижванията, които ЕХНАТОН предлага. Имате избор от сервоусилватели, интегрирани усилватели, стъпкови усилватели и мотори, линейни направляващи оси и роботи. 

Към тях ще намерите подходящи контролери Schneider Electric и Mitsubishi Electric, които дават цялостно решение за автоматизация за машини, ориентирани към движение.

Как функционират сервозадвижванията и къде се срещат най-често?

Сервозадвижванията се използват в повечето системи, с които взаимодействаме в ежедневието, както и в по-специализирани механични системи. Те са изключително адаптивни и функционални, което им позволява да се побират във всякакви системи и среди, както физически, така и по отношение на производителността.

Сервомоторът е структурна единица на сервосистемата и се използва със сервозадвижване. Той включва мотор, товар и компонент за откриване на позиция, като например енкодер. Сервосистемата променя контролираното количество като позиция, скорост или въртящ момент, според зададената целева стойност (команда стойност) за прецизно управление на работата на машината.

Една примерна сервосистема може да се състои от програмируем логически контролер (PLC), специален контролер за задвижване, както и мотор, който да извършва задвижването на управлявания обект.

Приложения

•  Индустриално производство

Производителите активно разработват роботизирани решения, за да намалят шансовете за човешка грешка и да ускорят процесите. 

Това включва рамена, които изискват прецизно движение и ъглово позициониране за заваряване и/или преместване на материали на къси разстояния до роботи, които могат да пренасят товари от точка А до точка Б. Всички те често използват сервомотори, за да контролират движението или въртенето в среди, които често могат да бъдат екстремни или опасни.

•  Роботика

Роботите са на мода и техните практически приложения изглежда се увеличават с всеки изминал ден. Почти при всички роботи използват сервомотори поради тяхната ефективност и променлив размер. 

•  Асансьорна технология

Асансьорите обикновено използват сервомотори за безопасно и плавно придвижване на пътниците в някои от най-високите сгради в света. 

•  Камери, телескопи и антени

Независимо дали става въпрос за откриване на радиосигнал, заснемане на изображения на светлинни години от нас или обект в студио, сервомоторите често играят основна роля при фокусирането, използвано за постигане на тези цели. Това са добри примери за това как сервомоторите могат да бъдат полезни за линейни и ротационни приложения.

Прецизно високоскоростно управление:

•  Сервомоторите се отличават с управление на позицията и скоростта.

•  Прецизно и гъвкаво позициониране е възможно.

•  Сервомоторите не спират дори при високи скорости. Отклоненията, дължащи се на големи външни сили, се коригират, защото се използват енкодери следящи движението.

Често срещани конфигурации

•  Напълно затворен контур

При затворения контур се използва ротационен или линеен енкодер, даващ информация за точното позициониране. Моторът се управлява с помощта на линеен енкодер, разчитащ позицията на машината (детайла или повърхността), сравнявайки таргетирана стойност в работното задание.

 

 

•  Отворен контур

В този случай се използва стъпков двигател вместо сервомотор и липсва обратна връзка. Общата конфигурация е проста, а този тип управление е подходящо за приложения с ниска точност, ниска цена, ниски скорости и ниско натоварване.

•  Полу-затворен контур

Този метод обикновено се използва в сервосистеми. Той е по-бърз и има по-добра точност на позициониране от отворения контур. Обикновено енкодер или друг сензор е прикрепен зад мотора.

Енкодерът открива ъгъла на въртене на винта и го предава като обратна връзка към машината. Това означава, че няма как директно да се отчете позицията на машината.

•  Сервомотор

Най-често срещаните видове промишлени сервомотори са базираните на безчеткови двигатели. Роторът има мощен постоянен магнит. 

Статорът се състои от множество намотки, и роторът се върти, когато намотките биват захранвани в определена последователност. Движението на ротора се определя от честотата, фазата, поляритета на статора и тока, когато правилният ток се подава към намотките на статора в подходящото време.

•  Енкодер

Сервомоторите се различават от типичните двигатели по това, че имат енкодери. Това позволява постигането на висока скорост и висока точност на управление според зададената позиция и скорост.

Енкодерите са един от хардуерните елементи, които формират ядрото на сервосистемата, като в допълнение генерират скорост, позиция и обратна връзка. В много случаи енкодера е вграден в сервомотора или прикрепен към него. При някои приложения енкодерът е независима единица, която е инсталирана далеч от сервомотора.

Енкодерите са делят на два вида:

•  Инкрементални енкодери

•  Абсолютни енкодери

 

 

•  Сервозадвижване

Сервозадвижванията следват заданието на контролера и подават на изхода въртящия момент, скоростта на въртене и позицията на мотора. Позицията, скоростта или въртящия момент се управляват спрямо входа от контролер за задвижване, енкодера за обратна връзка и самият сервомотор и сервозадвижването доставят нужната мощност към сервомотора в подходящото време. 

Основният принцип на работа е същият като при инверторите, при които двигателят работи посредством преобразуване на променливото напрежение в постоянно с определена честота.

Сервозадвижването изпълнява и следните функции:

•  Комуникация с контролера за задвижване

•  Прочитане на обратната връзка от енкодера и извършване на корекции в реално време на затворения контур

•  Обработка на входно-изходни сигнали

Как да удължите живота на сервозадвижванията?

Сервомоторите и сервозадвижванията съдържат много компоненти, които работят правилно, само когато всеки от отделните компоненти функционира правилно. Някои от електрическите и механичните компоненти изискват поддръжка в зависимост от условията на приложение.  

За да се гарантира дългосрочната работа на сервомоторите и задвижвания, е редно да се извършва периодична проверка и подмяна на частите. Периодичният цикъл на поддръжка зависи от инсталационната среда и условията на приложение на сервомотора или сервозадвижването. 

Прецизността и мощността на сервомоторите са ключови фактори при машините за производство, фрезовите машини, както и машините, които изискват изключителна мощност и скорост за манипулиране. Сервомоторите се срещат и при конвейерните системи за бутилиране, опаковане, текстил и печат и много други.

Защо да се доверите на ЕХНАТОН?

Иновациите в сферата на сервозадвижванията се дължат в голяма степен на Индустрия 4.0. ЕХНАТОН е сред първите, интегрирали сервозадвижванията в тукашната индустрия и доразвили тяхното използване в крак с иновациите. Съвременните сервосистеми са не просто лесни за поддръжка – те са бързи и лесни за диагностициране, като в допълнение поддържат богат арсенал от протоколи, допринасящи за подобреното потребителско преживяване.

Имате нужда от професионална консултация?

Свържете се с нас.