Ehnaton Logo
Индустриална автоматизация
Решения от експерти

КОНТАКТИ

Дървообработка

Дървообработка

Производството на мебели и изделия от дървесина е с дългогодишни традиции в България. Основни предпоставки за това са наличието на добра суровина, подготвени кадри и възможността за гъвкаво предлагане на малки серии разнообразни производства.

Поддържането на високо ниво на конкурентоспособност на мебелната и дървообработваща промишленост е тясно свързано с осигуряването на високо и постоянно качество на продукцията, квалифициран персонал и минимизиране на производствените разходи. Основен и решаващ фактор за постигане на конкурентно производство е автоматизацията и роботизацията на редица технологични операции.

За поддържане на постоянно високо качество на произведените материали е необходимо внедряването на съвременни централизирани системи за качествен контрол и модерни технологии за осветеност на изходната продукция.

Наши проекти

Решения на наши партньори

Имате нужда от
професионална консултация?

Свържете се с нашите експерти.