Ehnaton Logo
Индустриална автоматизация
Решения от експерти

КОНТАКТИ

Екология и околна среда

Екология и околна среда – пречиствателни станции за чисти и отпадни води

Инженеринговите екипи на Ехнатон притежават дългогодишен опит в проектирането, изграждането и мониторинга на пречиствателни станции на чисти и отпадни води. През последните години сме участвали в процеса по изграждане и модернизация на редица водещи ПСОВ в цялата страна. Поемайки предизвикателствата на нови проекти, се стремим да следваме световните норми в опазването на околната среда, както и тенденциите за енергийна ефективност и екологична целесъобразност на работа.

Решения

Проекти

Отзиви от клиенти

Референция на фирма Ехнатон България АД като изпълнител на: доставка на съоръжения, КИПиА и софтуер за ПСОВ, разработване на проектна и екзекутивна документация, както и тестване и калибриране на оборудването като шеф-монтаж в рамките на необходимия за това период от време на обект „Доизграждане на ПСОВ за довеждащи комуникации и реконструкция – гр. Ямбол".

Анчо Димитров

Управител, Аква Конструкшън ЕООД

Екипът на Ехнатон България работи по всички изисквания на техника на безопасност и международни стандарти. Доволни сме от сътрудничеството си с фирма „Ехнатон България“ АД и считаме, че е надежден партньор за фирмите, които имат нужда от професионални технически консултации и инженерингови експертни решения във връзка с оптимизация и автоматизация на технологични процеси.

инж. Драгомир Драганов

Изпълнителен Директор, Елаците Мед АД

Имате нужда от
професионална консултация?

Свържете се с нашите експерти.