Ehnaton Logo
Индустриална автоматизация
Решения от експерти

КОНТАКТИ

Воден сектор

Изграждане и модернизация на пречиствателни станции за питейни и отпадъчни води

Обезпечаването на населението с безопасна и съответстваща на нормативните изисквания питейна вода, е въпрос от първостепенна важност за опазване общественото здраве и качеството на живот. Предвид нарастващия риск от засушаване в резултат на климатичните изменения, както и пониженото количество на водите, жизненоважно е тези застрашени ресурси да бъдат използвани устойчиво. Отпадните води също е необходимо да бъдат третирани, защото голям процент от тях се оттичат непречистени във водните басейни.

 

  • Дългогодишен опит и експертиза

С повече от 15 години опит в областта и над 17 мащабни реализации зад гърба си, ЕХНАТОН се гордее с най-емблематичния си проект – цялостна реконструкция на пречиствателна станция Кубратово. През последните години участвахме в процеса по изграждане и модернизация на редица водещи ПСОВ в цялата страна.

 

  • Нашите специализирани екипи, ще ви помогнат с:

• разработване и развой на цялостни проекти "до ключ"

• проектиране, доставка, изработка, кабелни инсталации, полагане на кабели, сързване, пуск и настройка

• градски пречиствателни станции и индустриални пречиствателни станции 

• управление на процеси за обработка на утайки

• управление на метан танкове и системи за производство на електричество и топла вода от биогаз

• реализиране на проекти за помпени станции за питейни и отпадъчни води

• доставка, инсталация, пуск и настройка на КИПиА

• най-иновативни методи за управление на технологичните процеси, базирани на водещи фирми в областта на измерванията на физико-химичните характеристики на водите

• използване на системи за управление и визуализация – SCADA, PLC

• постигане на максимална производителност и високо ниво на ефективност

 

  • Опазване на околната среда и тенденции за енергийна ефективност

Поемайки предизвикателствата на нови проекти, се стремим да следваме световните норми в опазването на околната среда, както и тенденциите за енергийна ефективност и екологична целесъобразност на работа.

Наши проекти

Решения на наши партньори

Отзиви от клиенти

Референция на фирма Ехнатон България АД като изпълнител на: доставка на съоръжения, КИПиА и софтуер за ПСОВ, разработване на проектна и екзекутивна документация, както и тестване и калибриране на оборудването като шеф-монтаж в рамките на необходимия за това период от време на обект „Доизграждане на ПСОВ за довеждащи комуникации и реконструкция – гр. Ямбол".

Анчо Димитров

Управител, Аква Конструкшън ЕООД

Екипът на Ехнатон България работи по всички изисквания на техника на безопасност и международни стандарти. Доволни сме от сътрудничеството си с фирма „Ехнатон България“ АД и считаме, че е надежден партньор за фирмите, които имат нужда от професионални технически консултации и инженерингови експертни решения във връзка с оптимизация и автоматизация на технологични процеси.

инж. Драгомир Драганов

Изпълнителен Директор, Елаците Мед АД

Имате нужда от
професионална консултация?

Свържете се с нашите експерти.