Ehnaton Logo
Индустриална автоматизация
Решения от експерти

КОНТАКТИ

Пречиствателни станции

Осигуряване на достъпни и безопасни водни ресурси – предизвикателство №1 в световен мащаб

Обезпечаването на населението с безопасна и съответстваща на нормативните изисквания питейна вода, е въпрос от първостепенна важност за опазване общественото здраве и качеството на живот.

Предвид нарастващият риск от засушаване в резултат на климатичните изменения, както и пониженото количество на водите, жизненоважно е тези застрашени ресурси да бъдат използвани устойчиво. Отпадните води също е необходимо да бъдат третирани, защото голям процент от тях се оттичат непречистени във водните басейни.

 

  • Изграждане и модернизация на пречиствателни станции за чисти и отпадни води ПСОВ

Инженеринговите екипи на ЕХНАТОН притежават дългогодишен опит в проектирането, изграждането и мониторинга на пречиствателни станции за чисти и отпадни води. През последните години участвахме в процеса по изграждане и модернизация на редица водещи ПСОВ в цялата страна.

Поемайки предизвикателствата на нови проекти, се стремим да следваме световните норми в опазването на околната среда, както и тенденциите за енергийна ефективност и екологична целесъобразност на работа.

Наши проекти

Решения на наши партньори

Отзиви от клиенти

Референция на фирма Ехнатон България АД като изпълнител на: доставка на съоръжения, КИПиА и софтуер за ПСОВ, разработване на проектна и екзекутивна документация, както и тестване и калибриране на оборудването като шеф-монтаж в рамките на необходимия за това период от време на обект „Доизграждане на ПСОВ за довеждащи комуникации и реконструкция – гр. Ямбол".

Анчо Димитров

Управител, Аква Конструкшън ЕООД

Екипът на Ехнатон България работи по всички изисквания на техника на безопасност и международни стандарти. Доволни сме от сътрудничеството си с фирма „Ехнатон България“ АД и считаме, че е надежден партньор за фирмите, които имат нужда от професионални технически консултации и инженерингови експертни решения във връзка с оптимизация и автоматизация на технологични процеси.

инж. Драгомир Драганов

Изпълнителен Директор, Елаците Мед АД

Имате нужда от
професионална консултация?

Свържете се с нашите експерти.