Ehnaton Logo
Индустриална автоматизация
Решения от експерти

КОНТАКТИ

Ex щепсели и контакти – SCAME

Филтри

Изчисти

Производител

Тип

Приложение

SCAME ADVANCE-GRP [EX] System ATEX II 3D

Виж повече

SCAME ADVANCE-GRP [EX] 24 V ATEX II 3D

Виж повече

SCAME ADVANCE-GRP [EX] 125 A ATEX II 3D

Виж повече

SCAME ADVANCE-GRP [EX] Series 16-32-63 A ATEX II 2D

Виж повече

SCAME ADVANCE GRP (GD) ATEX II 2GD

Виж повече

SCAME OPTIMA-EX 24 V ATEX II 3D

Виж повече

SCAME OPTIMA-EX 125 A ATEX II 3D

Виж повече

SCAME OPTIMA-Ex ATEX II 2D

Виж повече

SCAME OPTIMA-EX [GD] ATEX II 2GD

Виж повече

Освен за стандартни приложения, ЕХНАТОН предлага и щепсели и контакти, подходящи за използване в условия на потенциално експлозивна среда.

Много често в промишлеността се създават условия, при които има вероятност от пожар и експлозия. За да се сведе този риск до минимум, трябва да се вземат мерки за защита на оборудването и персонала.

Експлозивната атмосфера представлява смес от запалимо вещество с въздух в такава концентрация, че след възпламеняване, започва бързо разпространяване на горенето в запалимата смес. Запалимото вещество може да се образува от вещества в състояние на газ, пари, мъгла или горими прахове, които могат да се отделят във въздуха. При изпускане на запалимо вещество, за да се генерира експлозивна атмосфера, то трябва да присъства в такава концентрация във въздуха, която е включена между две граници. Извън обхвата на двете граници не възниква експлозия. Когато сместа е във взривоопасния диапазон и ако е налице източник на запалване с достатъчно енергия, настъпва експлозията.

В много предприятия подобен риск възниква при използване на природен газ, газ пропан-бутан и други газообразни горива или от запрашена среда в зависимост от технологичните процеси, като прах от въглища, какао, брашно, тютюн, нишесте и др. Източниците на запалване могат да бъдат от различно естество: температура, триене, механична искра, електрическа искра, електростатичен разряд, източници на светлина, ултразвук, електромагнитни полета.

Феноменът се описва с известния огнен триъгълник (газове) и петоъгълник за експлозия (прахове).

 

 

Класификация на зоните с експлозивна атмосфера

Ако запалимите вещества са газове, пари и аерозоли, те попадат в три зони, обозначени като 0, 1, 2, а  горимите прахове се класифицират в зони, обозначени като 20, 21, 22.

Съоръженията (машини, апарати, инструменти, ел. табла, контакти), които са предназначени за експлоатация в експлозивна атмосфера се различават от обикновените, като изискванията към тях са много по-високи.

Съоръжения I група – за използване в мини и рудници

Съоръжения II група – други места с потенциално експлозивна атмосфера
В група II  има 3 зони:

Зона 1 – експлозивната атмосфера присъства постоянно
Зона 2 – има вероятност за образуване на експлозивна атмосфера
Зона 3 – няма вероятност за образуване на експлозивна атмосфера или тя е в редки случаи и за кратко

Продуктите трябва да бъдат оборудвани със съответната идентификационна табела, в допълнение към маркировката CE:

–  специфичната маркировка за защита от експлозии (Epsilon-x, в шестоъгълника), последвана от група (I или II) и категория;
–  за група II се добавя буквата G за оборудване за газ, докато оборудването за прах се идентифицира с буквата D (Прах).

В допълнение към данните, изисквани от Директивата ATEX, табелата трябва също така да показва вида на предоставената защита и информацията, полезна за правилното идентифициране и използване на продукта.