Ehnaton Logo
Индустриална автоматизация
Решения от експерти

КОНТАКТИ

Ex щепсели и контакти – SCAME

Филтри

Изчисти

Производител

Тип

Приложение

SCAME ADVANCE-GRP [EX] System ATEX II 3D

Виж повече

SCAME ADVANCE-GRP [EX] 24 V ATEX II 3D

Виж повече

SCAME ADVANCE-GRP [EX] 125 A ATEX II 3D

Виж повече

SCAME ADVANCE-GRP [EX] Series 16-32-63 A ATEX II 2D

Виж повече

SCAME ADVANCE GRP (GD) ATEX II 2GD

Виж повече

SCAME OPTIMA-EX 24 V ATEX II 3D

Виж повече

SCAME OPTIMA-EX 125 A ATEX II 3D

Виж повече

SCAME OPTIMA-Ex ATEX II 2D

Виж повече

SCAME OPTIMA-EX [GD] ATEX II 2GD

Виж повече

SCAME OPTIMA-EX[GD] Подвижни контакти ATEX II 2GD

Виж повече

Освен за стандартни приложения, ЕХНАТОН предлага и щепсели и контакти, подходящи за използване в условия на потенциално експлозивна среда.

Много често в промишлеността се създават условия, при които има вероятност от пожар и експлозия. За да се сведе този риск до минимум, трябва да се вземат мерки за защита на оборудването и персонала.

Експлозивната атмосфера представлява смес от запалимо вещество с въздух в такава концентрация, че след възпламеняване, започва бързо разпространяване на горенето в запалимата смес. Запалимото вещество може да се образува от вещества в състояние на газ, пари, мъгла или горими прахове, които могат да се отделят във въздуха. При изпускане на запалимо вещество, за да се генерира експлозивна атмосфера, то трябва да присъства в такава концентрация във въздуха, която е включена между две граници. Извън обхвата на двете граници не възниква експлозия. Когато сместа е във взривоопасния диапазон и ако е налице източник на запалване с достатъчно енергия, настъпва експлозията.

В много предприятия подобен риск възниква при използване на природен газ, газ пропан-бутан и други газообразни горива или от запрашена среда в зависимост от технологичните процеси, като прах от въглища, какао, брашно, тютюн, нишесте и др. Източниците на запалване могат да бъдат от различно естество: температура, триене, механична искра, електрическа искра, електростатичен разряд, източници на светлина, ултразвук, електромагнитни полета.

Феноменът се описва с известния огнен триъгълник (газове) и петоъгълник за експлозия (прахове).

 

 

Класификация на зоните с експлозивна атмосфера

Ако запалимите вещества са газове, пари и аерозоли, те попадат в три зони, обозначени като 0, 1, 2, а  горимите прахове се класифицират в зони, обозначени като 20, 21, 22.

Съоръженията (машини, апарати, инструменти, ел. табла, контакти), които са предназначени за експлоатация в експлозивна атмосфера се различават от обикновените, като изискванията към тях са много по-високи.

Съоръжения I група – за използване в мини и рудници

Съоръжения II група – други места с потенциално експлозивна атмосфера
В група II  има 3 зони:

Зона 1 – експлозивната атмосфера присъства постоянно
Зона 2 – има вероятност за образуване на експлозивна атмосфера
Зона 3 – няма вероятност за образуване на експлозивна атмосфера или тя е в редки случаи и за кратко

Продуктите трябва да бъдат оборудвани със съответната идентификационна табела, в допълнение към маркировката CE:

–  специфичната маркировка за защита от експлозии (Epsilon-x, в шестоъгълника), последвана от група (I или II) и категория;
–  за група II се добавя буквата G за оборудване за газ, докато оборудването за прах се идентифицира с буквата D (Прах).

В допълнение към данните, изисквани от Директивата ATEX, табелата трябва също така да показва вида на предоставената защита и информацията, полезна за правилното идентифициране и използване на продукта.

 

Какви щепсели и контакти за взривоопасна среда можем да ви предложим?

Продуктите, предназначени за електрически инсталации в среди с потенциален риск от експлозия, предложени от Scame, попадат в обхвата на приложение на Директива ATEX 2014/34 / ЕС. Позовавайки се на класификацията ATEX, Scame предлага решения, приложими за зони, класифицирани като зони 1 и 2 поради наличието на експлозивни газове, и в случай на запалими прахове, като зони 21 и 22.

С класификация ATEX II2GD са сериите:

–  ADVANCE-GRP[GD] Series
–  OPTIMA-EX[GD] Series

С класификация ATEX II2D,  ATEX II 3D, ATEX II3GD са сериите:

–  ADVANCE-GRP[EX] Series
–  OPTIMA-EX Series

С класификация  ATEX II 3D,  ATEX II3GD са сериите:

–  ADVANCE-GRP[EX] System
–  ADVANCE-GRP[EX] 125 A Series
–  OPTIMA-EX 125 A Series
–  ADVANCE-GRP[EX] 24 V Series
–  OPTIMA-EX 24 V Series

Щепселите и контактите с механична блокировка и неискров превключвател от серията ADVANCE-GRP, предложени в каталога на Scame, са подходящи за монтаж в среда, която класификацията Atex идентифицира като 1 / Gb -2 / Gc поради наличието на експлозивни IIC газове, пари и мъгла и / или зона 21 / Db – 22 / Dc поради наличието на горими прахове от IIIC група. За инсталации в зона 21 / Db и 22 / Dc, Scame също предлага щепсели и контакти с механична блокировка, специфични за среди с наличие на горими прахове.

 

 

 

Използването на комбиниран GRP материал (полиестер, подсилен със стъклени влакна), със значителната дебелина на стените на корпуса, гарантира отлична механична устойчивост и дълъг живот. Този материал е силно устойчив на замърсяване и корозия, и е подходящ за приложения, изискващи използване на компоненти с ниско отделяне на дим и без халогени. Материалът е с добавен въглерод, което помага за намаляване на повърхностното съпротивление и следователно елиминира риска от запалване поради образуването на искри от статично електричество.

Контактите с блокировка ADVANCE-GRP[GD] се използват изключително с щепсели от серията OPTIMA-EX[GD].

 

 

 

Контактите с механична блокировка от серията ADVANCE-GRP[EX] са подходящи за монтаж в среди с класификация Ex зона 21/Db – 22/Dc (поради наличието на горим прах от група IIIC).

Използването на GRP материал (полиестер, подсилен със стъклени влакна) подобрява механичната устойчивост и гарантира дълъг живот. Той е устойчив на замърсяване и корозия, с ниско отделяне на дим и без халогени. Има възможност за монтиране и на помощни контакти. Контактите от серията ADVANCE-GRP[EX] могат да се използват с щепсели от серия OPTIMA-EX.

 

 

Контактите от серията ADVANCE-GRP[EX] са подходящи за разпределителни възли за монтаж в среди с класификация Ex зона 22/Dc (поради наличието на горим прах в група IIIC) в схемата за самосертифициране и могат да бъдат оборудвани с допълнителни контакти, закупени отделно, без да губите сертификата. Контактите с блокировка от системата ADVANCE-GRP[EX] могат да се комбинират с щепсели от серията OPTIMA-EX.

Доверете се на ЕХНАТОН и взривозащитените щепсели и контакти, за да осигурите сигурна и безопасна работна среда на своя персонал, както и защита на машини и производства.

Имате нужда от професионална консултация?

Свържете се с нас.