Ehnaton Logo
Индустриална автоматизация
Решения от експерти

КОНТАКТИ

Енергетика

Рехабилитация и надграждане на енергийни мрежи, успешно интегриране на иновативни технологии

В световен мащаб все повече се развиват алтернативните енергийни източници, съобразени с екологични директиви и свързаните с това ползи. Решенията в този сектор са свързани с рехабилитация на мрежите, надграждане и успешно интегриране на все по-високо енергийно-ефективни технологии в областта, породени от намаляващите ресурси.

 

  • Надеждни дългосрочни решения

Предоставяме надеждни решения за конвенционално производство на енергия, за използване на възобновяеми източници, включително вятър, слънце и вода, както и добив на нефт и газ.

 

  • Системи за визуализация и мониторинг

В голяма част от успешно реализираните ни проекти, преобладават решения, включващи системи за визуализация и мониторинг. Добър пример е автоматизираната система за външен радиационен контрол (АИСВРК), следяща за нивото на радиация в дву-километров участък в АЕЦ Козлодуй, както и системите за мониторинг и управление на електрозахранването на заводи и фабрики.

 

  • С нас получавате:

• SCADA следене на енергийната независимост
• автоматизация на нивомерни и разходомерни системи
• системи за мониторинг и управление на електрозахранването
• системи за отчетност на изразходена електроенергия
• глобална мрежа от технически съвети
• бърза доставка на компоненти от световнодоказани производители
• следпродажбено обслужване

Имате нужда от
професионална консултация?

Свържете се с нашите експерти.