Ehnaton Logo
Индустриална автоматизация
Решения от експерти

КОНТАКТИ

Енергетика

Енергетика

В световен мащаб все повече се развиват алтернативните енергийни източници, съобразени с екологични директиви и свързаните с това ползи. Решенията в този сектор са свързани с рехабилитация на мрежите, надграждане и успешно интегриране на все по-високо енергийно-ефективни технологии в областта, породени от намаляващите ресурси. Множеството успешно реализирани проекти от инженеринговите екипи на Ехнатон през годините са гаранция за добре изпълнените комплексни решения.

Имате нужда от
професионална консултация?

Свържете се с нашите експерти.