Ehnaton Logo
Индустриална автоматизация
Решения от експерти

КОНТАКТИ

Производство на хартия и опаковки

Производство на хартия и опаковъчни продукти

Производството на хартия и опаковки е сред най-мащабните в индустрията. Спомага пакетирането на редица други продукти в различните сектори като храни, фарамация и медицина, електроника и много други. В съвременния динамичен и конкурентен бизнес, за да може една компания успешно да навлезе на нови пазари, тя трябва да е в състояние да организира всички производствени потоци възможно най-ефективно и да предлага иновативни продукти. 

 

  • Ефективност и иновации

Автоматизацията на процесите, управлението на машини за механично и термично обработване на суровините, тяхното сортиране или дозиране, контрола на качеството посредством машинно зрение, обработката на потоци от данни и много други, улесняват значително промишлените дейности в индустрията.

Разчитайте на нашите инженерингови решения и консултации за оптимизация и модернизация на системите във вашия бизнес.

 

  • Осигуряване на безопасни условия на работа при машините за производство на хартия и опаковки
  • Защитни механични прегради и системи за безопасност
  • Апаратура за авариен стоп / пуск
  • Управление на процеси
  • Роботизация на производствения процес
  • Системи за мониторинг и енергийна ефективност
  • Климатични системи

 

Наши проекти

Решения на наши партньори

Отзиви от клиенти

Фирма Ехнатон България разполага с високо квалифицирани и сертифицирани на международно ниво инженерни специалисти, които работят в съответствие с всички приложими директиви и наредби. При поетите ангажименти – това е било гаранция за качествено, компетентно и своевременно изпълнение.

Тодор Чаков

Управител, Форт ООД, гр. Пловдив

Фирма Ехнатон България разработи и внедри на наша територия интегрирано към производствените ни линии цялостно решение за високоскоростна визуална инспекция на изделия. Високо квалифицираният персонал изпълни коректно поетите ангажименти в съответствие с изискванията и спецификите на проекта и технически норми.

Стоян Стоянов

Управител, Пластформ ООД, гр. Габрово

Имате нужда от
професионална консултация?

Свържете се с нашите експерти.