Ehnaton Logo
Индустриална автоматизация
Решения от експерти

КОНТАКТИ

Софтуер СН

Филтри

Изчисти

Производител

Schneider Electric EcoStruxure ArcFM

Виж повече

Софтуер СН

Schneider Electric EcoStruxure ArcFM представлява мощен софтуерен инструмент, базиран на водещата в индустрията платформа Esri ArcGIS. Този инструмент е създаден, за да предостави комплексно и високоефективно решение за управление на активи, отрасли, енергия и вода в предприятието.

С използването на GIS (Geographic Information Systems), ArcFM предоставя интелигентност, надеждност и бързи, ефективни решения за управление на мрежи и подстанции.

 

Функционалности

EcoStruxure ArcFM представя семейство конфигурируеми модели и инструменти, които позволяват гъвкавост и персонализация според нуждите на конкретната инфраструктура и процеси в предприятието. 

Този софтуер предлага набор от интегрирани функционалности, като:

•  Лесно персонализиране: Способност за бърза и лесна адаптация към специфичните изисквания на клиентите чрез конфигуриране на различни модели и опции за функционалност.
•  Избираеми разширения за функционалност: Гъвкави възможности за добавяне на допълнителни функции в зависимост от нуждите на системата и потребителите.
•  Мащабируемост: Възможност за работа с различни мащаби от Geographic Information Systems за проектиране и управление на пространствени данни в рамките на предприятието.
•  Поддръжка и преглед на данни: Интегрирани бизнес правила, които подпомагат поддръжката и прегледа на данни, гарантирайки тяхната точност и съответствие със стандартите на индустрията.

 

Интеграция и управление на данни

EcoStruxure ArcFM предоставя мощна среда за управление на данни и географска информация в корпоративната среда.

Този софтуерен инструмент осигурява следните възможности:

•  Заявки/показване/редактиране: Потребителите могат лесно да правят заявки, да визуализират и редактират данни в реално време, оптимизирайки процесите на работа.
•  Интеграция: Възможности за интеграция с други системи и приложения, което позволява обмен на данни и съвместна работа между различни платформи.
•  Управление на пространствени данни: Възможност за управление на географските данни на ниво проект и в рамките на заседателната зала, което допринася за ефективното вземане на решения и управление на активите на предприятието.

 

softuer_CH_Schneider_Electric_EcoStruxure_ArcFM

 

 

Ползи и приложения

Schneider Electric EcoStruxure ArcFM предоставя множество ползи и предимства за организациите, работещи в областта на управлението на енергийни мрежи и инфраструктура.

Ефективно управление на активи:

•  Оптимизиране на ресурсите: Позволява балансиране на използването на активите чрез интелигентно планиране и управление.
•  Увеличаване на надеждността: Предоставя система за по-добро управление на рисковете и предотвратяване на аварии.

Подобрено вземане на решения:

•  Достъп до цялостна информация: Потребителите имат достъп до обединена географска информация, която подпомага бързото и информирано вземане на решения.
•  Интелигентни анализи: Позволява извличане на данни и създаване на анализи за по-добро разбиране на инфраструктурата и предсказване на нуждите за поддръжка.

Гъвкавост и персонализация:

•  Конфигурируеми модели: Възможност за адаптация към специфичните нужди на организацията чрез различни модели и функционалности.
•  Индивидуални разширения: Потребителите могат да добавят допълнителни функции според своите изисквания.

Интеграция и съвместимост:

•  Системна интеграция: Може да се интегрира с други системи и приложения, което подпомага обмяната на данни и работата между различни платформи.
•  Съвместимост с различни мащаби: Позволява работа с различни мащаби от Geographic Information Systems за проектиране и управление на пространствени данни в рамките на предприятието.

Управление на данни и информация:

•  Лесен достъп и редакция: Позволява бърз и удобен достъп до данни, както и тяхното редактиране в реално време.
•  Сигурност на данните: Поддържа бизнес правила за поддръжка и преглед на данни, гарантирайки тяхната точност и съответствие със стандартите на индустрията.

Повишена оперативна ефективност:

•  Унифицирано решение: Съчетава управлението на активи и географската информация в интегрирана система, подпомагайки процесите на работа и управление на инфраструктурата.

Тези ползи правят EcoStruxure ArcFM ценен софтуерен инструмент за компаниите, които търсят по-ефективни и интелигентни решения за управление на активи и мрежи в различни сектори като енергетика, водоснабдяване, телекомуникации и други.

Софтуерът има широк спектър от приложения в различни индустрии и области, където е необходимо управление на инфраструктурни активи и мрежи. Обикновено Schneider Electric EcoStruxure ArcFM се използва за управление на активи и инфраструктура в енергийни, водоснабдителни, телекомуникационни и други индустриални сфери. 

Той може да бъде приложен за планиране, управление и оптимизация на мрежи, подстанции, индустриални среди, обществени услуги и други.

 

Защо да се доверим на Ехнатон?

Интегрирана корпоративна GIS платформа, създадена специално за комунални услуги, по-добро планиране, проектиране и експлоатация на тяхната инфраструктура.

ArcFM - това е мощното консолидирано решение за управление на работата, което включва управление на пространствени активи, планиране и анализ, навременна информираност, мобилност и безпроблемна интеграция с ключови корпоративни системи.

Управлението на активите в предприятието е сериозна задача, която изисква надеждност, интелигентност, бързи и ефективни решения.

Благодарение на софтуерното решение за СН, които предлагаме, получавате конфигуруеми модели и набор от сложни инструменти, предназначени да предоставят високоефективно решение при управлението на активи, отрасли, енергия, вода и други.

ЕcoStruxure ArcFM на партньорите ни от Schneider Electric предлага:

•  Лесно персонализиране според нуждите
•  Избираеми разширения за функционалност
•  Поддръжка и преглед на данни

Имате нужда от професионална консултация?

Свържете се с нас.