Ehnaton Logo
Индустриална автоматизация
Решения от експерти

КОНТАКТИ

Компоненти и системи за корекция на фактора на мощността

Филтри

Изчисти

Производител

Тип

Schneider Electric AccuSine PFV+

Виж повече

Schneider Electric AccuSine PCS+

Виж повече

Schneider Electric VarplusCan

Виж повече

Schneider Electric VarplusBox

Виж повече

Schneider Electric detuned reactors

Виж повече

Schneider Electric контролер Varplus Logic

Виж повече

Богата продуктовата гама от компоненти и системи за корекция на фактора на мощността, удовлетворяващи световните стандарти. Предлагаме разнообразие от компенсатори, кондензаторни батерии и др.

Какви устройства ще откриете в нашата продуктова категория?

Компоненти и системи за корекция на фактора на мощността от Schneider Electric:

•  AccuSine PFV+
•  AccuSine PCS+ решение за филтриране на хармоници в замърсени индустриални инсталации
•  VarplusCan – кондензаторни батерии НН в алуминиев корпус
•  VarplusBox – кондензаторни батерии НН в стоманен корпус
•  detuned reactors
•  Varplus Logic – контролер за управление на фактора на мощността

 

За какви решения се използват и как функционират?

Проблемите с качеството на електроенергията са една от основните причини за непланирани престои, неизправност на оборудването и повреди.

Надеждността и последователността на доставките на електроенергия са от решаващо значение за бизнеса, от промишлени предприятия, медицински съоръжения, центрове за данни, до офис сгради. Когато качеството на електроенергията е под желаното ниво поради смущения като прекъсвания и падове на напрежението, вашият бизнес страда.

Това е област на нарастваща загриженост за крайните потребители поради честотата на възникване и финансовото въздействие на проблемите: 30 – 40% от всички непланирани престои днес са свързани с проблеми с качеството на електроенергията.

В промишления сектор, например, разходите вследствие на лошото качество на електроенергията могат да достигнат четири процента от годишния оборот и често е еквивалентна на цялата сметка за електрическа енергия на съоръжението.
Вложението в корекция на фактора на мощността и оборудване за филтриране на хармоници ще доведе до здравословна възвръщаемост на инвестициите. 

 

Тази възвръщаемост зависи от:

•  структурата на търсенето на комуналната услуга
•  разходите за качество на производството, свързани с хармониците
•  разходите за престой  
•  прекъсвания поради колебания на напрежението в разпределителната система

Днес електрическите инсталации са изложени на много проблеми с качеството на електроенергията, като 80% от тези смущения обикновено се генерират от инсталираното оборудване. 

 

В индустриална среда, например, такива смущения могат да бъдат причинени от:

•  дъгови заварчици или задвижвания с променлива скорост
•  превключване на кондензатори
•  стартиране на големи двигатели

В търговските сгради, електронно оборудване като компютри и сървъри също може да генерира допълнителни смущения в качеството на електроенергията.

Останалите 20% от смущенията в качеството на електроенергията идват от доставчика на енергия. Дори най-напредналите преносни и разпределителни системи не са в състояние да гарантират 100% наличност на енергия. Дори при наличие на 99,99% енергия, еквивалентното време за прекъсване възлиза на 52 минути всяка година.