Ehnaton Logo
Индустриална автоматизация
Решения от експерти

КОНТАКТИ

Хранително-вкусова промишленост

Хранително-вкусова промишленост

Безкомпромисното качество, високата производителност чрез ускоряване на процесите на опаковане и автоматизацията на редица манипулации в производствената веригата са от съществено значение в хранително-вкусовата промишленост. Крайните резултати са по-ниски разходи и по-голяма ефективност. Интелигентната специализирана автоматизация ви позволява да реагирате своевременно на съвременната пазарна динамика и на непрекъснато променящите се изисквания към индустрията.

Ехнатон предоставя интелигентни решения за увеличаване на производителността, независимо от размера на вашия бизнес. Нашите инженерингови екипи ще ви консултират и помогнат относно решенията за автоматизация, безопасност на машини и съоръжения, контрол на качеството, идентификация и проследимост по цялата производствена верига. Процесите в хранително-вкусовата индустрия генерират потоци от критично важни данни. Ние ще предложим решения за обработката им, както и за управление на процесите, производствената и продуктова информация.

Наши проекти

Решения на наши партньори

Отзиви от клиенти

Дългогодишното партньорство ни дава основание да препоръчаме Ехнатон като коректен партньор за реализация на проекти в областта на електрообзавеждането, модернизацията и реконструкцията на машини и цели обекти.

Иван Динев

Изпълнителен Директор, Миролио България ЕООД, Сливен

Висококвалифицираният персонал, с който разполага фирмата в областта на автоматизацията на производствените процеси, позволи качественото и срочно изпълнение на големия проект. Ръководството на фирмата стриктно изпълнява поетите договорни задължения и прави всичко необходимо за удовлетворяване на изискванията на клиента.

Кичка Хазърбасанова

Управител, ВИН.С. Индустрийс ООД, гр. Карнобат

Фирма Ехнатон разполага с висококвалифициран проектантски и изпълнителски персонал в областта на автоматизацията и електрообзавеждането, което е гаранция за качествено и срочно изпълнение на поетите ангажименти. Ръководството на фирмата се стреми непрекъснато да повишава квалификацията на своите инженери и качеството на услугите.

Васил Василев

Управител, ОЙРОПАК ЕООД, гр. Попово

При изпълнение на предизвикателствата в редица проекти, инженерите от Ехнатон влагат дългогодишния си експертен опит и най-съвременни технологии и продукти на водещи производители.

маг. инж. Александър Гочев

Старши инженер автоматизация, Индекс 6 ООД, гр. Пловдив

Свържете се
с нашите експерти