Ehnaton Logo
Индустриална автоматизация
Решения от експерти

КОНТАКТИ

SCADA решения за химическата промишленост

Подобрете оперативната ефективност като направите следващата стъпка в управлението на процесите

Водещи химически компании разчитат на ЕХНАТОН да подобри стабилността и себестойността им. Прилагайки нашите технологии и експертиза, ние даваме възможност за по-бърз инженеринг и спомагаме за подобряване на производството с по-голяма ефективност, по-добро управление на качеството и съответствие с целите.

ЕХНАТОН работи за максимизиране на добива, производителността и икономиите на енергия. Ние Ви помагаме да осигурите безопасни операции, надеждно планиране и най-доброто използване на суровините. Това е в основата активно да стимулирате стойност и устойчивост, за да подобрявате непрекъснато производството, да предоставяте по-гъвкави производствени възможности и да намалявате разхода на енергия и емисии.

 

Можем да Ви предложим решения в най-проблемните звена:

  • Постигане на постоянство в производството

Обединете процесите и моделите на заводи в цифрова среда, за да осигурите непрекъснати иновации, бърз отговор на изискванията на пазара и смекчаване на капиталовите инвестиции с надеждни данни.

 

  • Подобрение на производителността и прецизността

Максимизиране на добива, производителността, качеството и икономиите на енергия както за непрекъснати, така и за периодични процеси. Използване на пълен преглед на операциите на централата, позволявайки кръстосан функционален процес на вземане на решения и оптимизиране на цялата верига.

 

  • Увеличаване на надеждността и намаляване на разходите

Увеличете използването на активите и намалете разходите, като оптимизирате стратегията за управление на ефективността на активите. Чрез правилно прилагане на прогнозни анализи, AI и други най-нови технологии, можете да подобрите ефективността на производството, да премахнете изтичането на стойност и да дадете приоритет на възможностите за подобрение.

 

  • Дигитално управление на поръчките, ефективността и качеството

Рационализирайте потока на поръчките и изпълнението на производството, проследете трансформацията на продуктите от суровини в готови продукти и оценете и анализирайте добива и качеството. Подобрете оперативната ефективност чрез намаляване на производствените разходи и загуби с видимост в изпълнението на производството. Моделният подход на MES позволява стандартизиране на оперативните процеси, оборудването и дейностите за по-бърза печалба по отношение на производителността, качеството и икономиите на разходи при операции в няколко обекта.

Дигитализирането на производството намалява производствените разходи чрез увеличаване на производителността, намалява скрапа и осигурява по-висококачествени продукти. Повишената прозрачност при изпълнение на поръчките и намалените отклонения в качеството на продукта увеличават удовлетвореността на клиентите. Дигиталната трансформация е една от основните иновации, използвана от водещи химически корпорации за увеличаване използването на активи чрез по-висока производствена ефективност, включително ефективността на многозаводските обекти и интегрираните вериги за създаване на стойност.

 

  • Пълната продуктова гама проверете тук

Сподели:

Обърнете се към нас с вашите предизвикателства

Михаил Терпешев
Ръководител "Програмни проекти“
0888 000 063