Ehnaton Logo
Индустриална автоматизация
Решения от експерти

КОНТАКТИ

SCADA решения за производство и пакетиране в хранително-вкусовата промишленост

Повишаване на оперативното ниво и намаляване на разходите

Като разпознаваем лидер в "умното" производство, ЕХНАТОН работи с част от производителите в хранително-вкусовата промишленост, като дигитализира техния бизнес, което позволява производствени подобрения, увеличаване на възвръщаемостта на капиталовите вложения и увеличаване на печалбата.

 

ЕХНАТОН свързва хората и активите с технологията като тази връзка подобрява ефективността, безопасността и надеждността в хранително-вкусовата промишленост (ХВП). За да бъде  Вашето производство конкурентно и печелившо, основните фактори за оптимизация са:

  • Управление на разнообразието при търсене и предлагане

Хранително-вкусовата индустрия произвежда голямо разнообразие от продукти, с различни рецепти и строги процедури за почистване на място между партидите. На производителите се налага да оптимизират динамично дневния план, да представят нови продукти и да произвеждат разнообразие от различни готови продукти, като същевременно оптимизират разходите и минимизират отпадъците.

  • Осигуряване на безопасност и качество

Доброто ниво на безопасност, качеството и спазването на нормативните изисквания са изключително важни при преработката на хранителни продукти. Това изисква добре установени и контролирани процеси, за да се гарантира, че продуктите се произвеждат правилно и се записват необходимите данни за проследимостта, заедно с ангажимент за непрекъснато подобряване на тези процеси.

  • Увеличаване на производителността на линиите

Променливите разходи за стоки и опаковъчни материали са за сметка на до 40% от приходите. Това означава, че производителите на напитки трябва да подобрят времето за работа на оборудването, да увеличат производителността на линията и да подобрят качеството. За да останете печеливши, е от решаващо значение да се избягват тесни места в процеса на опаковане и да се намалят процентите на брак.

  • Повишаване на надеждността, безопасността и производителността

Производителите непрекъснато търсят начини да се възползват максимално от оборудването и ресурсите си, за да останат конкурентоспособни. С различни видове оборудване, възрасти и нива на оборудване в завода, подобряването на надеждността на активите се превръща в трудна задача.

  • Поддържане на качеството на продукта и проследяване на продуктите

Наложително е индустрията да спазва стандартите за безопасност на храните, като същевременно поддържа пълна генеалогия на продуктите. Индустрията изисква решение, предназначено за качествено събиране на данни чрез прилагане на ръчни процедури за инспекция или директно вземане на проби от автоматизирано оборудване в завода или системи за контрол.

  • Подобряване на ефективността

ХВП индустрията е изключително конкурентна с ниски продуктови маржове. За да увеличат рентабилността, производителите се нуждаят от бърз, сигурен достъп до информация за мониторинг и анализ на ефективността на оборудването и ефективността на използване на активите.

  • Намаляване на енергийните разходи

Тъй като световното население нараства с огромни темпове, се очаква увеличаване търсенето на енергия. Индустрията е изправена пред предизвикателството да бъде ефективна при управлението на енергията си в производствените мощности. Разходите за енергия са един от най-големите оперативни разходи за повечето производители, а подобряването на енергийната ефективност може да доведе до огромни намаления в общите оперативни разходи.

  • Постигане на оперативно съвършенство

Производителите непрекъснато търсят начини да се възползват максимално от оборудването и ресурсите си, за да останат конкурентоспособни. Унифицирането и модернизирането на оборудването в завода води до повишаване на оперативното ниво.

Сподели:

Обърнете се към нас с вашите предизвикателства

Михаил Терпешев
Ръководител "Програмни проекти“
0888 000 063