Ehnaton Logo
Индустриална автоматизация
Решения от експерти

КОНТАКТИ
автомобилна индустрия Mitsubishi Electric

Mitsubishi Electric – Автомобилна индустрия и автомобилни части

В заводите за производство на автомобили, където се обработват огромно количество детайли и се извършват широка гама от процеси е необходимо справянето със ситуации като реакция при комбинирано производство на много и различни модели автомобили. Изисква се повишаване на производителността и качеството на производство, гарантирайки безопасността на работниците и служителите, с ангажираност към инициативи, ориентирани към околната среда.

E-f@ctory помага предоставяйки възможност за решения чрез формиране на общи платформи и алианс с много различни партньори.

 
Намотки

Проблем:

Нужно е автоматично зареждане / разтоварване от обработващите машини.
Иска се по-висока производителност на обработващите машини.

Решение:

Инсталирането на робот увеличава производителността с около 1.5 пъти, като компенсира амортизацията на оборудването за около година.

Поддържка на различни видове продукти и производствени настройки, както и намаляване на риска от опасни работни места.

Забележка: изчислено на база условията и изчисленията на Mitsubishi Electric.

 

 

Заварки на външни връзки

Проблем:

Нужна е инфромация за състоянието на всяко устройство в процеса на заваряване.

Решение:

Чрез инсталирането на PLC, стойностите на определени променливи могат да бъдат наблюдавани в реално време с произволна чувствителност и периодичност, което води до превантивна поддръжка.

 

 

Инспекция на боята

Проблем:

В миналото операторите са извършвали проверка на прецизността визуално и ръчно. Що се отнася до масовото производство, искаме да намалим времето, необходимо за проверка на всеки детайл, и да елиминираме вариации в параметрите поради различно ниво на опитност на операторите.

Решение:

Задачите за сканиране на партиден номер, проверка на точността и зархивиране на измерени стойности се извършват автоматично, което съкращава времето за инспекция. Възможността за извършване На проверка на партидата посредством сензор, създава система за инспекция, независима от опита на оператора. Намалява производствените разходи чрез намаляване на броя на хората, необходими за извършване на инспекция.

 

Асемблиране

Проблем:

Възникват човешки грешки, като пропускане на стъпка за обработка, така обработката се извършва в грешен ред. Искате да произвеждате продукти, които са преминали през необходимите процеси със сигурност и да създадете система, която може да управлява последователността на процесите.

Решение:

Чрез система за проследимост на компонентите  е възможно да се определи дали частите са били обработени според правилната технологична последователност. Проследимост в технологичния процес на обработка на детайла е възможно с лазерно гравиране + четец на баркодове и не се изисква сериозна допълнителна обработка.

 

Монтаж на стъкло

Проблем:

Искате устройството за нанасяне на покритие да може да следва повърхността на стъклото, така че лепилото да се нанася равномерно.

Решение:

Корекция на позицията на дюзата с лазерен сензор за позиция.

 

 

Външна инспекция

Проблем:

Искате да автоматизирате дейностите по инспекцията, извършени от операторите ръчно и визуално.

Искате да резултатите от проверката да имат проследимост.

Разработването на програми за сензорите изисква много човекочасове.

Решение:

Автоматизацията е възможна чрез инсталиране на сензори за измерване на междини.

Проверката на историята може да бъде проследена чрез регистриране на данни.

По-малко човекочасове, необходими за развой, благодарение на "една обща" инженерна среда и примерни програми.

  

общо

Проблем:

Искате да намалите времето за възстановяване на оборудването след повреда.

Искате лесно да извършвате редовно архивиране на системните данни за цялата линия.

Искате да предотвратите проблеми, като оцените признаците на прекъсване на захранването в оборудването.

Решение:

GOT архивиране / възстановяване на системата без компютър чрез функцията за възстановяване.

Пакетно архивиране на всички системни данни с инструмента за интегрирано инженерство.

Предотвратявайте внезапни прекъсвания чрез непрекъснат мониторинг на токa (или мощността).

Сподели:

Обърнете се към нас с вашите предизвикателства

Илиана Айвазова
Ръководител направление "Индустриална автоматизация Mitsubishi Electric“
0885 776 675