Ehnaton Logo
Индустриална автоматизация
Решения от експерти

КОНТАКТИ

Mitsubishi Electric – Електроника и електротехника

Електрониката и електротехниката са свързани със сложни и комплексни дейности. Въпреки това, голям процент от задачите все още се изпълняват ръчно. Основните въпроси, пред които е изправена сферата, са как да се автоматизират процесите на зареждане на детайлите, третирането на повърхностите, асемблирането на печатни платки и асемблирането на платки така, че да се редуцират човешките грешки.

e-F@ctory ще ви помогне да намерите решение на този проблем посредством роботизирани системи, оборудвани със сензори за сила и системи за подпомагане на работата. Някои от примерните приложения са:

 

Склад за части

Проблем:

Неправилен избор/доставка на части
Спиране на процеса поради недостиг на части

Решение:

Предотвратяване на грешките чрез система с работни инструкции
Предварително уведомяване за недостиг с индикатор за състоянието

 

 

Полиране

Проблем:

Сложни настройки за обработване на детайли с различни форми и размери
Износване на инструментите

Решение:

Съкращаване на времето за пускане в експлоатация с просто обучение
Определяне на степента на износване с помощта на сензор на сила

 

 

Асемблиране на модули

Проблем:

Неправилно асемблиране при разнообразна продукция с малък обем
Гъвкава поддръжка при колебания в производствената натовареност 

Решение:

Предотвратяване на грешки посредством система с инструкция
Оптимизиране в съответствие със състоянието на производството

 

 

Инспекция

Проблем:

Изисква се ръчен труд за свързването на конекторите към модула за испекция

Решение:

Пълна автоматизация на процеса на инспекция чрез въвеждане на роботизирана система, оборудвана със сензор за сила

 

 
Опаковане

Проблем:

Необходими са слепване в съответствие с манипулирания обект, операции по рязане и корекция на среза

Решение:

Опростяване на пускане в експлоатация на оборудване в механизъм за залепване/рязане и функции за корекци

 

 

Управление на прогреса

Проблем:

Визуализацията на състоянието на производството отнема много време и е тромав процес
Не можете да инсталирате индикатори за състоянието само заради визуализацията

Решение:

Възможност за ефективно изграждане и функциониране на системи, способни да визуализират състоянието не само на големи екрани, но и на таблети и компютри. Включена функция за обозначаване, за да подобри добавената стойност на системата за визуализация.

Сподели:

Обърнете се към нас с вашите предизвикателства

Илиана Айвазова
Ръководител направление "Индустриална автоматизация Mitsubishi Electric“
0885 776 675