Ehnaton Logo
Индустриална автоматизация
Решения от експерти

КОНТАКТИ

Mitsubishi Electric – Отопление, вентилация и климатизация ОВК

Системите на Mitsubishi Electric за отопление, вентилация и климатизация ОВК подобряват контрола и увеличават производителността, като същевременно осигуряват идеален климат в сградите.

 

Климатични системи за сгради

Надеждните климатични системи са неразделна част от живота в съвременните сгради. Решенията на Mitsubishi Electric, които предлагаме гарантират, че чилъри и котли за охлаждане и отопление, както и вентилационни камери и оборудване работят съвместно, създавайки идеална среда в сградата.

 

Приложения:

Оптимизация на охладителната инсталация
Оптимизация на охладителната кула
Управление на котела   
Контрол на въздушния поток

 

 

Вентилационни системи за тунели

Тунелните вентилационни системи осигуряват по-ясна видимост и по-ниски нива на вредни отработени газове. Решенията, които предлагаме спомагат за управлението на вентилатори за тунели (jet), прахови филтри и друго оборудване.

 
Приложения:

Контрол на изпускателния вентилатор
Аварийно управление на вентилатора
Контрол на броя на работния блок
Управление на разпределителя на въздушния поток

 

 

Климатични системи за железопътни гари и метростанции

Околната среда на гарите и подземните метростанции с натоварен трафик е под въздействие на вятър,  външни атмосферни условия, топлината отдавана от вагоните, осветителните системи и останалите съоръжения, свързани с влака. В сградите на големите гари винаги има работещи вентилатори и климатици. Mitsubishi има решение, с което да помогне. 

 

Приложения:

Енергоспестяващо управление
Дистанционен мониторинг и контрол
Енергиен мониторинг

 

 

Системи за чисти помещения

Чистите помещения изискват чист въздух и постоянна температура и влажност, за да се гарантира качеството на продуктите, произведени в тях. Решенията на Mitsubishi Electric за управление на филтрирания и циркулация, които предлагаме, могат да помогнат за поддържането на идеалната среда.

 

Приложения:

Управление на циркулационен вентилатор
Контрол на налягането в помещенията
Мониторинг в съответствие с 21 CFR Част 11

 

 

Защо Mitsubishi Еlectric?

Системите на Mitsubishi Electric за отопление, вентилация и климатизация предлагат безпрецедентни преимущества. Тези предимства предоставят клиентите комфорт и лекота на използване, като същевременно осигуряват безпроблемно функциониране на техния бизнес.

 

  • Мониторинг в движение

Наблюдението на климатичната система не трябва да се ограничава само до контролната зала. Mitsubishi Electric разбира изискванията за мобилност на екипите, нашите системи могат да бъдат наблюдавани от обслужващия персонал както на място, така и дистанционно. Защитен дистанционен мониторинг се извършва през браузър, таблет или смартфон, държейки операторите информирани за случващото се в реално време.

 

  • Осигуряване на дублирана подигуреност

Неизправност на OBK системите в една болница може да доведе до бързо влошаване на здравето на пациентите. Това важи особено за операционните зали, където всяка загубена секунда може да означава живот или смърт. При такива критични условия системите за ОВК трябва да продължат да функционират оптимално, дори когато възникнат определени неизправности. Дублирана резервираност е ключово изискване в тези инсталации, което дава на инженерите достатъчно време, за да реагират и да се справят с проблемите – без да прекъсват животоспасяващите операции.

Времето е пари в индустриалните производства и прекъсването е нежелан сценарий, който производителите искат да избегнат. Това е особено важно в работните смени, когато машините остават да работят без надзор от човек, а проблемите с ОВК могат да останат незабелязани в продължение на много часове. Това може да доведе до прегряване и неизправност на оборудването, което води до нежелани разходи и спиране на производството. Наличието вградена дублирана резервираност (редундантност) служи за предотвратяване на такива ситуации.

 

  • Сезонни промени

В зоните с умерен климат, смяната нa сезоните означава значителни вариации в температурите. Климатичната система на сградата също ще трябва да се адаптира към тези изисквания - от охлаждане през горещото лято до отопление през мразовитите зимни месеци. Системите за климатизация на Mitsubishi Electric са проектирани така, че да поддържат постоянна вътрешна температура, независимо от климата навън.

 

  • Тиха работа

Шумът често се пренебрегва при избора на ОВК система. Въпреки това, този фактор често може да бъде смущаващ за обитателите на сградата, влияейки на производителността и причинявайки нежелани прекъсвания на работата. Системите за климатизация на Mitsubishi Electric са проектирани да работят безшумно във фонов режим, което създава предпоставки за пълноценно извършване на дейностите.

 

  • Опростено, унифицирано управление

В много фабрики производствената линия, климатичната система, осветлението и комуналните съоръжения се контролират чрез отделни системи. С решението на Mitsubishi Electric e-f@ctory, една единна система е всичко, което е необходимо, за да се контролират всички тези функции. Производителността, качеството и енергийната ефективност могат лесно да бъдат управлявани, като значително намаляват режийните разходи и разходите за персонал.

 

  • Визуализиране на използването на енергия

В основата на всяка успешна система все още стои човешкият фактор. Операторите трябва да се уверят, че всичко върви гладко и да могат бързо да откриват извънредни ситуации

Независимо дали става дума за болници, търговски сгради или заводи, визуалното представяне на потреблението на енергия е необходимо, за да се информират операторите дали системата функционира правилно. SCADA MC Works64 на Mitsubishi Electric служи за тази цел и представя ясни, лесни за разбиране графични екранни визуализации.

 

  • Опростена настройка

Механичните вентилатори са обща и съществена характеристика на всички ОВК системи. Въпреки това, конвенционалният метод за инсталиране на това оборудване отнема много часове и изисква разполагането на големи кабелни магистрали и тръбопроводи. Това означава редица присъщи недостатъци: увеличаване на времето за въвеждане в експлоатация; по-висок риск от човешка грешка; трудности при откриването на кабелни прекъсвания; без гъвкавост при промяна на системата.

Разбирайки тези ограничения, Mitsubishi Electric са революционизирали и усъвършенствали изкуството да контролира вентилаторите в сградите. Използвайки CC-link като комуникационна платформа, единственото необходимо свързване на място е комуникационният кабел между всеки панел. Предимствата на този метод са, както следва:

Осигуряване на гъвкавост при извършване на промени в системата за ОВК
Значително намалени срокове за въвеждане в експлоатация
Внимателно свързана система, имунизирана срещу електромагнитни смущения
Прекъсванията на проводниците се откриват бързо и екипът по заводската поддръжката биват известени незабавно

 

  • Конфигурация

Сподели:

Обърнете се към нас с вашите предизвикателства

Илиана Айвазова
Ръководител направление "Индустриална автоматизация Mitsubishi Electric“
0885 776 675