Ehnaton Logo
Индустриална автоматизация
Решения от експерти

КОНТАКТИ

Cognex проверка на ориентацията на части

Проверка на ориентацията на части чрез сензори за визуална инспекция от Cognex

Part Orientation Verification

Вибробункерите са сред най-често срещаните устройства, използвани за подаване на компоненти в поточна линия. Една от най-трудоемките задачи, свързани с тях, е да се гарантира, че компонентите се подават в правилната ориентация.

 

  • Гаранция за подаване на компонентите с правилна ориентация

Механични решения като уловители трябва да бъдат изработени по поръчка. За сравнение, сензорите за визуална инспекция могат бързо да бъдат настроени да разпознават и отхвърлят компоненти, идващи от подаващото устройство с неправилна ориентация.

 

  • Надеждно и многократно откриване на части с широки вариации

Сензорите за визуална инспекция In-Sight 2000 могат надеждно и многократно да откриват части с широки вариации по отношение на ориентация, размер и външен вид – всичко това без необходимост от външен тригер. Те могат да засекат всяка част – дори ако тя е в различно положение или под различен ъгъл – стига да се намира в зрителното поле. Това позволява на производителите бързо да ориентират частите в подаващото устройство и да проверят дали са правилните. Автоматизираният подход е прост, стабилен и рентабилен.

Сподели:

Обърнете се към нас
с вашите предизвикателства

Илиана Айвазова
Ръководител направление "Машинно зрение“
0885 776 675