Ehnaton Logo
Индустриална автоматизация
Решения от експерти

КОНТАКТИ

10 причини да използвате системи за домашна автоматизация или умен дом

09.07.2022

  Предимства на системите за домашна автоматизация и умен дом

  Модерните платформи за интелигентен контрол на дома са базирани на холистичен подход и са изцяло насочени към това да вършат работата си все по-ефективно.

  Сред водещите ползи от решенията за умен дом са възможностите за извличане на максимална добавена стойност от конвенционалните електроуреди и системи.

  Когато говорим за умен дом, интелигентността далеч не е просто метафора.

  Благодарение на технологиите за домашна автоматизация жилищата ни стават все по-защитени, безопасни и ефективни, а устойчивото управление на ресурсите допринася за по-зеленото бъдеще на планетата.

Умният дом не е просто любопитна иновация, пример за добър маркетинг или пък синоним на лукс. Съвременните smart home системи са част от мащабна и безупречно разработена технологична концепция за интелигентно управление на всички свързани устройства и услуги в жилището. 

За разлика от революционните, но фрагментарни пионерски решения в сферата на сградната автоматизация, модерните платформи за смарт контрол на дома са базирани на холистичен подход и са изцяло насочени към това да вършат работата си все по-ефективно. Освен удобство и комфорт, те носят реални и измерими икономически, психологически и социални ползи на своите ползватели. 

Нека разгледаме десетте най-популярни предимства на умните домове в сравнение с конвенционалните жилища.

 

  1. Истински интелигентни технологии

Работата на модерните системи за умен дом е подчинена на два основни принципа – автоматизация и възможности за отдалечен мониторинг и контрол. 

Колкото по-голяма част от домашните инсталации, уреди и устройства са интегрирани в платформата за управление посредством сензори, контролери и изпълнителни механизми, толкова по-малко реални усилия са необходими, за да контролирате работата на свързаното оборудване в дома ви.

Безспорно става ясно, че когато говорим за умен дом и автоматизация, интелигентността далеч не е просто метафора. Изкуственият интелект е сред водещите технологии, които формират облика на съвременните интелигентни жилища и сгради, тъй като е създаден да копира човешките умствени способности и поведение. 

А какво по-подходящо приложение за подобна иновация от управлението на свързания дом и ежедневието ни?

 

  2. Умните уреди – с добавена стойност и функционалност

Сред водещите ползи от инвестициите в технологии за домашна автоматизация са възможностите за извличане на максимална добавена стойност от конвенционалните електроуреди, системи и инсталации в дома, например осветлението, отоплението и охлаждането, кухненското оборудване, средствата за сигурност и т. н. 

В един умен дом всички тези технологии продължават да изпълняват отлично базовите си функции, но благодарение на масивите от данни, генерирани от умните сензори и измервателни устройства в дома, са налице и множество допълнителни ползи за потребителите. 

Тези ползи са базирани главно на събраната информация, която е ключов актив в дигиталния свят. Рисковете за здравето на обитателите и имуществото поради забравен електроуред например са елиминирани, а възможностите за двупосочна комуникация между потребителя и умните системи значително оптимизират дори ежедневни домакински дейности като готвене, пране, почистване и т. н.

 

  3. Оптимална гъвкавост и мащабируемост

С помощта на усъвършенствани технологични концепции като Internet of Things в интелигентните домове може да бъде установена практически повсеместна свързаност между уредите, системите и устройствата със смарт функционалност. 

Но това не е всичко – към домашната мрежа могат да бъдат добавяни нови и нови елементи според потребностите на потребителите и в синхрон с последните пазарни тенденции, без това да налага тотално преоборудване.

Благодарение на универсалната оперативна съвместимост между все по-голям процент от продуктите за домашна автоматизация на пазара, днес можем гъвкаво да комбинираме, разширяваме и надграждаме системите за умен дом с компоненти от различни производители. Крайната цел е изграждане на оптимално за нуждите на съответния дом решение, перфектно адаптирано спрямо предпочитанията на ползвателите.

 

obadete_ni_se

  Имате нужда от професионална консултация?

  Обадете ни се!

 

  4. Енергийна суперефективност

Сред ползите от технологиите за интелигентен дом, които изглеждат най-атрактивно за потребителите, често са тези, които имат и директно финансово изражение. Възможностите за прецизно измерване, мониторинг и мениджмънт на електроенергията, заложени в системите за умен дом, безспорно носят най-голям потенциал за икономии на средства. А това е водещ фактор при първоначалното вземане на решение за покупка.

ОВК уредите и осветлението са най-големите консуматори на електричество в съвременните жилища и сгради. 

Интегрирането на тези системи в единна платформа за домашна автоматизация и комбинирането им с умни сензори, контролери, термостати, честотни задвижвания и други компоненти с интелигентна функционалност позволява не само постигане на оптимален комфорт и микроклимат в помещенията, но и рентабилното му поддържане.

Огромна стъпка напред по посока оптимизиране на енергийното потребление е въвеждането на умните електрически контакти и ключове за осветление в масовата практика. Функциите за автоматично изключване на уредите, устройствата и системите или димиране на LED крушките, които в момента не се използват, пестят значителни количества електроенергия на годишна база.

Чрез интегриране в smart home платформата на ВЕИ технологии и системи за съхранение на генерираното електричество, домът може да се възползва от истинска енергийна суперефективност.

 

  5. Контролът – буквално в ръцете на потребителя

Възможностите за управление на системата за домашна автоматизация (включително всички уреди, инсталации и устройства, които са свързани с нея) през единен интерфейс значително улесняват ежедневието ни. 

Множеството опции за контрол на платформата – с мобилно приложение, дистанционно, стенен панел и дори глас или жестове, осигурява на потребителя висока гъвкавост в комбинация с подобрено удобство. 

Работните параметри на всяка една свързана система могат да бъдат прецизно конфигурирани само с няколко докосвания на екрана на смартфона или таблета, да бъдат променяни по всяко време или да бъдат автоматично регулирани от smart home платформата на база типичните предпочитания на ползвателите. 

В допълнение, решенията за умен дом от ново поколение позволяват не само локално, но и отдалечено управление от всяка точка на света. Това "връща" контрола в нашите ръце и ни осигурява спокойствието, че жилището ни е безкомпромисно защитено, особено когато сме извън него.

 

  6. Домът е там, където комфортът е приоритет

Комфортът винаги е бил водещ приоритет при оборудването на едно жилище, независимо дали говорим за аналоговите технологии от миналото или интелигентните дигитални решения, от които можем да се възползваме днес. 

И колкото и субективно да е това понятие, възможностите да персонализираме работата на интелигентните системи у дома почти до безкрай и с минимум усилия позволяват да бъде реализирана всяка представа за комфортна среда и идеален микроклимат, независимо от техните параметри. 

С помощта на сензори, умни термостати, димируеми LED осветители, автоматизирани прозорци и щори и интелигентни асистенти за домашна автоматизация температурата и влажността в отделните помещения, цветът и интензитетът на осветлението, количеството пресен въздух и дневна светлина и дори аудио озвучаването могат да бъдат настроени така, че да осигурят оптимален комфорт на обитателите, който превръща престоя у дома в преживяване.

 

  7. По-малко разходи, повече свободно време

Интелигентното управление на ключови ресурси в сградния сектор като водата и енергията позволява елиминиране на всички реални и потенциални загуби, както и разходите, свързани с тях. 

И най-важното – повишаването на ресурсната ефективност не идва за сметка на компромис с комфорта. Възможностите за гъвкаво задаване на графици за включване, изключване и регулиране на домашните системи според моментните потребности и обичайните предпочитания на потребителя не допускат дори за секунда тези системи да работят "на празен ход". 

Само няколко седмици след внедряването на платформа за интелигентно управление на дома първите устойчиви финансови резултати от реализираните икономии вече са налице, а инвестицията бързо се изплаща.

Smart home автоматизацията е свързана и с делегиране на умните системи на всички онези дейности, който доскоро сме извършвали ръчно и поотделно – пускане, гасене и настройване на лампи, отоплители, климатици и други електроуреди, отваряне и затваряне на врати и прозорци, дърпане на щори... 

Когато става дума за многоетажни и многофамилни жилища с голям брой помещения, за всичко това обикновено е необходимо доста време. Централизираното управление на домашните системи през единен интерфейс реално пести един от най-ценните ресурси на модерния човек, а именно времето. 

Сега то може да бъде оползотворено за далеч по-приятни семейни и лични занимания, а посоката се обръща – вместо ние да се грижим за потребностите на дома си, той се грижи за нашите.

 

obadete_ni_se  Имате нужда от професионална консултация?

  Обадете ни се!

 

  8. Умният дом е и "зелен" дом

Макар удобството, комфортът, спестяванията от разходи и високата гъвкавост на системите за умен дом да са достатъчни мотиватори за технологичен преход към по-автоматизирано ежедневие, те допринасят основно за благосъстоянието на отделната личност. 

Неминуемо на преден план излиза стремежът към реализиране и на по-генерални и общовалидни идеи чрез домашната автоматизация като намаляване на въглеродния отпечатък на сградите, опазване на околната среда и осигуряване на устойчиво бъдеще за планетата. 

Така умният дом се превръща в "зелено" пространство, в което работата на отделните системи и уреди е подчинена не само на персоналния комфорт, но и на глобални цели като борбата с климатичните промени и прехода към по-екологосъобразно управление на ресурсите.

 

  9. Нов "златен стандарт" за сигурността

Тревогите, свързани с това дали сме заключили вратата, затворили прозореца или пък изключили фурната, ютията, кафемашината, климатика... на излизане за работа постепенно остават в миналото с помощта на модерните smart home платформи, които позволяват да проверим какво се случва в дома ни от всяка отдалечена точка. 

Нещо повече – днес жилищата ни са значително по-защитени от влизане с взлом и други злонамерени действия благодарение на интегрираните технологии за сигурност, видеонаблюдение и контрол на достъпа, включително сензори, умни ключалки, интелигентни изпълнителни механизми, биометрични терминали, алгоритми за изкуствен интелект и др. 

Всички тези системи работят в синергия помежду си като част от цялостно решение за обезпечаване сигурността на дома, неговите обитатели и имуществото. Автоматизацията елиминира високо рискови фактори като човешката грешка, а персонализираните електронни средства за идентификация изключват възможността неоторизирано лице да получи достъп до дома ни.

 

  10. Спокойствие

Последно по ред, но не и по значимост, ще споменем и едно от най-ценните психологически предимства на умния дом за съвременната личност във високо стресовото ни забързано ежедневие, а именно спокойствието. 

Прехвърляйки на интелигентните системи изцяло грижата за управлението на жилището, днес можем да освободим ума си от натоварващите ангажименти да помним например кога да включим даден уред, дали сме го изключили на излизане, колко струва електроенергията вечер, колко по-високи са били сметките за ток и вода миналия месец и т. н. 

Така пропуснатите ползи са сведени до абсолютния минимум, а сигурността, че жилището ни е защитено при всякакви сценарии щади нервите ни и ни позволява пълноценна почивка у дома след поредния динамичен ден.

Към всички новини