Ehnaton Logo
Индустриална автоматизация
Решения от експерти

КОНТАКТИ

AndonWIRELESS – свободно конфигурируема система за сигнализация

AndonWIRELESS
16.12.2021

 

WERMA Andon WirelessSET е бърз и лесен начин за докладване, показване и отстраняване на проблеми в реално време. Новата безжична система разполага с интелигентна кутия с бутони – Andon WirelessBOX. Вече можете да докладвате проблеми с натискането на един бутон, вместо да се налага да се провиквате или да напускате работната си станция. Това помага за оптимизиране на процесите в логистиката и производството, на механични работни станции, при снабдяването с материали или в приложения за контрол на достъпа до врати и пропускателни обекти.

Andon WirelessBOX може да работи с вътрешни батерии. Това позволява да я използвате като самостоятелна система, която е идеална за подвижни приложения, например на мотокари или палетни колички. Andon WirelessSET ще направи производствените процеси по-рационализирани и ефективни от всякога, като осигури дългосрочност и гъвкавост.

 

  Защо да инсталирате система Andon?

С новата система Andon WirelessSET сигнализацията може да бъде осъществена бързо и лесно директно от работната станция. Операторът натиска бутон, за да посочи конкретен, предварително дефиниран призив за действие или да поиска помощ. Това позволява на колегите да реагират незабавно, избягвайки продължителни времена на престой и премахвайки необходимостта от дълги транспортни маршрути.

Функцията за потвърждение на съобщението позволява текущото състояние да бъде видимо за всички страни. Потвържденията могат да се изпращат и от друга кутия. Например, оператор съобщава за недостиг на материали, използвайки своя Andon WirelessBOX, а специалистът по логистика потвърждава получаването на това уведомление чрез своята кутия.

Отделните кутии в системата също могат да комуникират помежду си. Например, водачът на мотокар може да натисне бутон на своя Andon WirelessBOX, за да докладва или да потвърди състоянието към други кутии в системата, без да включва сигнална колонка.

Сигналните колонки и бутоните използват стандартни цветове на светофар. Това помага за преодоляване на езиковите бариери и дори необучени или сезонни служители могат да използват системата незабавно. Осветяването на бутоните също може да се конфигурира свободно.

 

  Какви са предимствата на системата?

Новата система Andon WirelessSET е не само бърза за инсталиране и готова за използване, но също така проста и разбираема. Andon WirelessBOX не изисква никакво окабеляване, избягвайки нуждата от електротехник, което спестява както човешки ресурс, така и време. Системата позволява една или няколко сигнални колонки да се управляват с една или няколко кутии. Кутията отразява състоянието на сигналната колонка.

Софтуерната конфигурация дава възможност да изберете индивидуални опции за управление и визуализация. Това позволява да адаптирате системата към своите собствени процеси и обстоятелства (напр. колко кутии имат достъп до дадена сигнална колонка, как се потвърждават съобщенията и т.н.).

Andon WirelessBOX може да се монтира по два начина: стандартен монтаж с винтове или монтаж с помощта на 3M индустриална велкро лента, която осигурява голяма гъвкавост при избора къде да прикрепите или монтирате кутията.

 

  Какви са функциите на умните бутони?

Новата система Andon WirelessBOX се предлага с 2 или 5 бутона и може да се управлява чрез USB захранване или вътрешни батерии. Бутоните за сигнализация могат да бъдат конфигурирани индивидуално, за да са еднакви с цветовете на сигналната колонка.

Бутоните разполагат и с удобна функция за потвърждение, която може да се използва за потвърждаване на изпълнените задачи. Светодиодният екран за състоянието показва статуса на връзката, успешните сигнализации или грешките при предаване и също така дава предупреждение при изтощена батерия.

 

Повече информация за продукта можете да откриете тук.

Към всички новини

Свързани новини