Ehnaton Logo
Индустриална автоматизация
Решения от експерти

КОНТАКТИ

e-F@ctory подпомага дигиталната трансформация на бизнеса

17.11.2021

e-F@ctory е интегрирано решение, което свързва производствените обекти с веригата за доставки и инженерната верига, за да превърне производството от следващо поколение в реалност. Това позволява още по-голяма производителност и ефективност на управление чрез сътрудничество между хора, машини и ИТ.

 

  e-F@ctory отваря нови перспективи в съвременното производство.

Като глобален доставчик на решения за автоматизация, Mitsubishi Electric сътрудничи с множество партньори от различни производствени сектори (обединени от философията Monozukuri1). Екосистемата от водещи компании, наречена e-F@ctory Alliance, предоставя оптимални решения на разнообразни клиентски изисквания във всякакви области.

 

  IoT оптимизация

Индустриалният свят достигна повратна точка с въвеждането на концепцията за Интернет на нещата (IoT). Ключът към успех в условията на съвременната тежка пазарна конкуренция е бързото и навременно прилагане на IoT оптимизация не само на ниво производство, но и във всичко, което японската идеология Monozukuri покрива .

С цел да подпомогне своите клиенти в промишлените предприятия и производствените съоръжения да увеличат производителността си и да намалят разходите си, Mitsubishi Electric създаде e-F@ctory Alliance. Алианс, обединяващ водещи фирми производители и доставчици на технологии и услуги, който позволява на клиентите да намират и купуват хардуер и софтуер за автоматизация, който най-добре решава предизвикателствата, пред които са изправени.

 

 

  Ключът към създаването на интелигентна фабрика са крайните изчисления

За да бъде постигната концепцията за интелигентната фабрика, обработката на данните от производствените процеси в реално време и ефективната свързаност с IT системите са от съществено значение. С e-F@ctory, използвайки edge computing концепцията за обработка на информация между нивата на производство и IT системите, е възможно да се постигне свързаност на данни с оптимална ефективност. 

 

  IoT решения, които отговарят на целите на всички клиенти

Mitsubishi Electric укрепва не само връзката между производственото ниво и IT звеното, но и цялото edge computing ниво, за да постигне по-нататъшна оптимизация и върхова ефективност. Предлаганите от японския гигант IoT решения отговарят на целите на всякакъв вид потребители, като обхващат производството в цялост – от събирането на данни на полево ниво, до анализ и диагностика, дори връзката с IT системи и облаци. 

 

  Глобална структура

В алианса e-F@ctory участват над 300 компании от цял свят, като тази глобална структура включва както производители на индустриални компоненти, така и специализирани системни интегратори и разработчици на софтуер.

 

_________________________________________________________________

1 Monozukuri буквално означава „производство“ или „изработване на неща“ на японски и е японският термин за „производство“. По-широкото значение включва комбинацията от технологично майсторство, ноу-хау и духа на японските производствени практики. Духът се основава на искрено отношение към производството с гордост, умение и отдаденост и стремеж към иновации и съвършенство

Към всички новини

Свързани новини