Ehnaton Logo
Индустриална автоматизация
Решения от експерти

КОНТАКТИ

EcoStruxure Panel Server от Schneider Electric – трансформацията на енергийните системи в ерата на IoT

В динамично променящия се свят на индустриалните технологии, интеграцията на интелигентни IoT решения е повече от необходимост. С въвеждането на EcoStruxure Panel Server, Schneider Electric отново потвърждава своята роля като лидер в областта на иновативните енергийни решения. Този статичен гейтуей не само улеснява мониторинга и управлението на енергийни системи, но и представлява важна стъпка към по-умни, по-свързани и по-устойчиви индустриални среди.

Какви са предимствата на новия гейтуей EcoStruxure Panel Server?

EcoStruxure Panel Server на Schneider Electric се отличава с няколко ключови иновативни характеристики в сравнение с други гейтуеи от същия клас, които го правят отличен избор за модерни енергийни системи:

 

  • Интегриран IoT подход

EcoStruxure е сърцето на интегрираната архитектура на Schneider Electric, която обединява устройства и софтуер в една цялостна и взаимосвързана платформа. С наблягане на иновациите на ниво продукт и контрол, гейтуейът от ново поколение предлага несравнима гъвкавост и ефективност, осигурявайки ключови данни за вземане на информирани решения.

EcoStruxure Panel Server е част от EcoStruxure, IoT-ориентираната архитектура, която предлага плъг-енд-плей, отворено и интероперабилно решение. Това означава, че той може да се интегрира лесно с различни устройства и системи, което е ключово за съвременните интелигентни индустриални среди.

 

  • Безопасност и сигурност

Една от най-съществените характеристики на този гейтуей от ново поколение е неговата способност да подобрява електрическата безопасност. С вградената си функционалност за непрекъснат мониторинг на термалния режим, EcoStruxure Panel Server намалява риска от електрически пожари и увеличава защитата на хора и активи. Това се постига чрез свързване на термични сензори към панелния сървър.

Освен това, Panel Server предоставя надеждна мониторинг система за разпределението на електроенергията и анализ на събитията в електрическата система, като по този начин помага за предотвратяване на непланирани сривове, причинени от електрически проблеми. Реалните данни и аларми се представят чрез вградени уеб страници, които са достъпни за контролиране през софтуера за управление на електроенергийната система или консултанта.

 

Васил Иванов
Ръководител търговски отдел
0884 190 935

 

  • Висока производителност и гъвкавост

Друг основен аспект на новия продукт е неговата способност да обработва и управлява данни от множество устройства едновременно, предлагайки висока производителност и гъвкавост. Това включва лесно свързване на устройства, използващи както Modbus, така и IEEE 802.15.4 протоколи.

Гейтуейът предоставя и инструменти за оптимизация на енергийната ефективност, като събира и споделя данни за енергийната консумация, което подпомага постигането на инициативи за енергоспестяване. Сертифициран е като част от система за управление на енергийни данни съгласно стандартите ISO 50001, 50002 и 50006.

Освен това, създаването на персонализирани модели за Panel Server чрез инструмента EcoStruxure Power Commission – Web подчертава способността на системата да се адаптира към разнообразни условия и изисквания. Това е особено важно в среди, където е необходимо да се интегрират устройства с различни технически спецификации и протоколи за комуникация.

 

  • Подобрена киберсигурност

За да гарантира максимална защита на електрическите активи и системи срещу кибератаки, EcoStruxure Panel Server е съвместим с IEC 62443 и е централен елемент на сертифицираната система EcoStruxure Power съгласно IEC 62443-3-3 SL1. С функцията Cybersecurity Admin Expert, потребителите могат да управляват потребителските си акаунти, да дефинират политики за киберсигурност и да извличат логове.

 

  • Поддръжка на облачни и локални системи 

Гейтуейът осигурява висока степен на интеграция с облачни и локални системи за управление, което е ключово за управлението и анализа на данни в реално време.

 

  • Висока степен на съвместимост

EcoStruxure Panel Server се отличава с възможността си да интегрира различни устройства и системи за измерване и управление на енергията, включително такива, които не са произведени от Schneider Electric. Това позволява на предприятията да създават персонализирани системи, които отговарят на техните специфични нужди. Например, интеграцията на различни измервателни уреди с EcoStruxure Energy Hub – ключово приложение, демонстрира гъвкавостта на Panel Server.

 

  • Приложения

Сграден мениджмънт

В контекста на интелигентните сгради, EcoStruxure Panel Server допринася за ефективното управление на различни системи като HVAC, осветление, енергийни системи, включително микромрежи и възобновяеми източници на енергия, сигурност и пожарозащитни системи. Събирането на данни от тези различни системи на едно място позволява по-добро вземане на решения, базирани на анализ на данни. Подобрената визуализация на данни чрез богати графики и персонализирани табла за управление предоставя възможност за наблюдение и оптимизация на употребата на енергия в различни нива – от отделни устройства до цели сгради или корпуси.

Промишлени приложения

В промишлената сфера, новата генерация гейтуеи играят ролята на интеграционна платформа, която улеснява обмена на данни между устройства и системи на Schneider Electric и на трети страни. Това включва разнообразни комуникационни протоколи като BACnet, LonWorks, Modbus, KNX, Zigbee, IoT и др. Тази интеграция е особено полезна в промишлени среди, където прецизното управление на енергията и ресурсите е от критично значение за ефективността и продуктивността.

Към всички новини