Ehnaton Logo
Индустриална автоматизация
Решения от експерти

КОНТАКТИ

Електроинженер проектант

Ехнатон България АД е водеща българска компания в областта на индустриалната автоматизация. Компанията е надежден партньор на българските производители – с професионален опит и квалификация, доверие и стабилни морални устои, новатор с визия и поглед в бъдещето, проводник на новите технологии в индустрията.

Във връзка с разширяване на нашия екип, относно изпълнение целите на компанията, търсим мотивиран кандидат, който да се присъедини към екипа на позицията:

ЕЛЕКТРОИНЖЕНЕР ПРОЕКТАНТ

  • Задължения и отговорности:

•  Консултира възложителя и го подпомага при изработването на проектното задание;
•  Проектира електрически инсталации, мрежи и разпределителни уредби в съответствие с проектните задания, спазвайки всички технически стандарти, противопожарни изисквания и правила за безопасност;
•  Осъществява контрол по изпълнението на проектите и цялата прилежаща документация;
•  Съгласуване и внедряване на промени, спрямо изискванията на клиента;
•  Участва в съгласуването на работния проект с Техническия директор и с проектантите на другите проектни части;
•  Участва при съставянето и подписването на актове, изпитателни протоколи, приемо-предавателни протоколи и друга документация.

 

  • Изисквания за позицията:

•  Висше техническо образование – специалност Електроинженер
•  Владеене на ACAD/EPCAM, EPLAN системи за електропроектиране
•  Английски език на работно ниво
•  Добро познаване на общите и специфични изисквания относно проектирането на ел. уредби НН и СН
•  Опит на подобна позиция е предимство
•  Наличието на проектантска правоспособност е предимство

 

  • Компанията предлага:

•  Предизвикателна позиция с възможност за кариерно израстване;
•  Технически обучения;
•  Много добро възнаграждание;
•  Допълнително здравно осигуряване;
•  Ваучери за храна;
•  Спонсорирана карта Мултиспорт.

 

Ако нашето предложение представлява интерес за Вас и отговаряте на посочените изисквания, моля, изпратете подробна автобиография на адрес c.yotova@akhnaton.biz, 0884 182 564. Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати.

Информираме Ви, че предоставените от Вас лични данни ще бъдат обработвани за целите на осъществяване на подбор, както и за реализиране на законните интереси на администратора на лични данни, във връзка с евентуално бъдещо сключване на трудов договор. Ехнатон България АД поема задължение да обработва, използва и съхранява личните Ви данни, като гарантира опазването им в тайна от трети лица. Информираме Ви, че Ехнатон България АД може да предоставя личните Ви данни на държавни, общински органи и институции, банки, търговски дружества, юридически и физически лица, когато има такова задължение по силата на специална законова разпоредба. Информираме Ви, че имате право на достъп и право на коригиране на Вашите лични данни, имате право да възразявате срещу обработването, разкриването или използването на Вашите лични данни.

Към всички новини