Ehnaton Logo
Индустриална автоматизация
Решения от експерти

КОНТАКТИ

Инженер по автоматизация в направление “Безопасност на машини“

Ехнатон България е водеща компания в областта на индустриалната автоматизация и като доверен партньор на българските производители, поставя акцент върху иновациите и внедряването на съвременни технологии в индустрията. Търсим амбициозен професионалист, който да се присъедини към нашия екип, за да допринесе за развитието на българската промишленост чрез своите познания и лични качества.

Като част от семейството на Ехнатон, в една динамична работна среда, вие ще имате възможността да работите в специфично и бързо развиващо се направление, което носи предизвикателства и възможности за личен и професионален растеж. Ценим креативността, личната мотивация и отговорността, затова ги насърчаваме в нашите сътрудници.

Ако сте инженер по автоматизация или електротехника, имате дори не богат опит в областта на индустриалната автоматизация и/или електропроектирането, владеете добре английски език, познавате изискванията относно инсталиране на електрически уредби ниско напрежение, готов сте да учите постоянно и искате да се развивате в проектирането и изпълнението на проекти в областта на машинната безопасност:

•  да извършвате техническа работа, свързана с оценяване на риска, изработка и изпълнение на концепции за безопасност;

•  да осигурявате техническата поддръжка на оборудване за безопасност на машини;

•  да изготвяте спецификации, идейни и работни проекти свързани с дейността;

•  да оказвате техническа помощ и съдействие при изпълнение на проекти в частта „Безопасност на машини“

моля, изпратете ни вашата подробна автобиография и ние ще се свържем с вас.

 

  • Какво предлагаме? 

•  работа на трудов договор, пълно работно време, коректни трудовоправни отношения;

•  атрактивен социален пакет;

•  динамични и разнообразни проекти;

•  възможност за професионално развитие и усвояване на нови знания в сферата на машинната безопасност;

•  приятна работна атмосфера.

Ако нашето предложение представлява интерес за Вас и отговаряте на посочените изисквания, моля, изпратете подробна автобиография на адрес c.yotova@akhnaton.biz, 0884 182 564. Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати.

Предоставените от вас лични данни по смисъла на ЗЗЛД и Регламент 2016/679 (ОРЗД) подлежат на специална защита и ще бъдат използвани единствено за целите на подбора по настоящата обява. Достъп до тях имат само сътрудници на ЕХНАТОН България, които участват в процеса на подбора и са обвързани със задължение за поверителност. В качеството си на субект на данните, имате всички права по Глава III от ОРЗД.

Към всички новини