Ehnaton Logo
Индустриална автоматизация
Решения от експерти

КОНТАКТИ

Инженер по автоматизация с търговски функции

Ехнатон България АД е водеща българска компания в областта на индустриалната автоматизация. Фирмата е дистрибутор на продукти и технологии от най-големите световни производители, като MITSUBISHI ELECTRIC, Schneider Electric, Murrelektronik и Cognex са само една малка част от нашите партньори. Екипът ни е съставен от доказали се във времето експерти и професионалисти, които осигуряват работещи решения. Компанията е надежден партньор на българските производители – с професинален опит и квалификация, доверие и стабилни морални устои. Новатор с визия и поглед в бъдещето, проводник на новите технологии в индустрията.

Във връзка с разширяване на нашия екип, относно изпълнение целите на компанията, търсим мотивиран кандидат, който да се присъедини към екипа на позицията:

Инженер по автоматизация с търговски функции

 

  • Задължения и отговорности:

•  Извършва техническа консултация на клиентите при избор на продукти и решения;
•  Задълбочено познава номенклатурата от стоки на компанията и се запознава с нови продукти и технически приложения;
•  Отговаря за изпълнението на договорите за продажба и преговорите съгласно търговската политика на компанията;
•  Спомага за постигането на заложените екипни продажбени цели;
•  Отговаря за изпълнението на търговските и маркетингови кампании и предлагането им към клиентите;
•  Планира и организира срещи с клиентите за представяне асортимента от продукти на компанията;
•  Проучва и търси нови клиенти;
•  Утвърждава търговската репутация и пазарните позиции на фирмата

 

  • Изисквания за позицията:

•  Висше техническо образование – инженер по автоматизация;
•  Минимум 3 години опит в индустриалния бранш;
•  Добро владеене на английски език (ниво минимум В2);
•  Познаване на пазарната динамика и конкурентната среда;
•  Отлични комуникативни и презентационни умения;
•  Лоялност и коректно отношение;
•  Позитивно отношение и мотивация;
•  Добра търговска ориентация и аналитично мислене;
•  Шофьорска книжка - категория B;

 

  • Компанията предлага:

•  Предизвикателна позиция с възможност за кариерно израстване;
•  Технически обучения;
•  Много добро възнаграждание;
•  Допълнително здравно осигуряване;
•  Ваучери за храна;
•  Спонсорирана карта Мултиспорт;

Ако нашето предложение представлява интерес за Вас и отговаряте на посочените изисквания, моля, изпратете подробна автобиография.

Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати.

Информираме Ви, че Ехнатон България АД е регистрирано като администратор на лични данни. Предоставените от Вас лични данни ще бъдат обработвани за целите на осъществяване на подбор, както и за реализиране на законните интереси на администратора на лични данни, във връзка с евентуално бъдещо сключване на трудов договор. Ехнатон България АД поема задължение да обработва, използва и съхранява личните Ви данни, като гарантира опазването им в тайна от трети лица. Информираме Ви, че Ехнатон България АД може да предоставя личните Ви данни на държавни, общински органи и институции, банки, търговски дружества, юридически и физически лица, когато има такова задължение по силата на специална законова разпоредба. Информираме Ви, че имате право на достъп и право на коригиране на Вашите лични данни, имате право да възразявате срещу обработването, разкриването или използването на Вашите лични данни.

Към всички новини