Ehnaton Logo
Индустриална автоматизация
Решения от експерти

КОНТАКТИ

Как TDK-Lamda станаха лидери в производството на захранвания на 4 континента?

19.07.2022

 

  TDK-Lambda е един от най-големите световни лидери в проектирането и производството на високоефективни и надеждни захранвания за широк спектър от приложения:

•  Измервателно и изпитателно оборудване
•  Медицина и научноизследователска дейност
•  Индустриална автоматизация
•  Соларни панели
•  Транспорт
•  Автомобилостроене
•  Телекомуникации
•  Обработка на данни и др.

 

  Защо да се доверите на TDK-Lambda?

Продуктите на тази марка се използват навсякъде в телекомуникацията, железопътния транспорт, медицинската техника и управлението на производствените процеси.

Компанията произвежда захранвания с базова серия от входни и изходни напрежения за условия на работа в умерен климат при температура на околната среда от - 40 °C до 85 °C. 

TDK-Lambda е класирана като №1 снабдител на захранвания за медицински и индустриални цели за 2020 г. спрямо OMDIA.

Продуктите преминават многостепенен контрол на качеството и лабораторни тестове в съответствие със стандартите за електрическа безопасност и електромагнитна съвместимост.

Разполагаща със седалища в пет ключови области, компанията се простира до силно технологично развити места като Япония, Северна Америка, Китай и Югоизточна Азия. TDK-Lambda предлага на клиентите си единствени по рода си персонализирани решения. Иновативни и надеждни захранвания в комбинация с интуитивен и опростен дизайн, силно развита логистика и пълна поддръжка на жизнения цикъл.

За качеството никога не може да се съди изцяло по крайния резултат. То е непрекъснат процес, започващ още при разработката на захранванията. Зад високото качество на техните продукти стои обширна научноизследователска и развойна дейност, доказани с времето топологии, методи за тестване, съчетани с изключителната надеждност на процеса и високото производство.

Компанията произвежда:

•  AC-DC захранвания
•  DC-DC преобразувалтели
•  Програмируеми захранвания
•  Филтри и аксесоари
•  Специализирани решения

 

  Какви са ползите от захранващите устройства?

Захранващите устройства (и по-специално AC-DC захранванията) са предназначени за преобразуване на променливотоковото напрежение на захранващата мрежа в постоянно напрежение и се използват за осигуряване на захранване на различно по вид оборудване.

 

obadete_ni_se

  Имате нужда от професионална консултация?

  0884 190 935!

 

Можете да закупите захранвания в метален корпус или без такъв, поставено на DIN шина или печатна платка, с един или повече изходни канали, с богат набор от защити срещу късо съединение, пренапрежение, прегряване, претоварване и други.

Захранванията могат да имат различни допълнителни функции:

•  Вградена корекция на фактора на мощността 
•  Възможност за паралелно включване за повишаване на изходната мощност
•  Дистанционен пуск/стоп
•  Функция за компенсация на пада на напрежението 
•  Изход за резервно захранване
•  Функция за зареждане на акумулаторни батерии 

  За какви специални приложения е подходящо захраването на Lambda?

1. Медицина

Определянето на параметрите и избора на захранване за медицински приложения е специфична задача, към която трябва да се подхожда с повишено внимание.

Съвременните захранвания се използват масово в медицината при:

•  Ядрено-магнитен резонанс
•  Рентгени
•  Скенери
•  Кръвни анализатори
•  Монитори
•  Ултразвук
•  Роботизирано хирургично оборудване
•  Машини за изкуствено дишане и кръвообращение
•  Диагностично оборудване
•  Автоматизирани фармацевтични дозатори 

И това със сигурност не е целият списък.

Както навсякъде в електрониката, тенденцията в медицинското оборудване има за цел да го направи по-лесно за употреба, по-ефективно, по-надеждно и конкурентноспособно.

Стандартите за безопасност, прилагани към медицинската апаратура зависят от областите на приложение, например: какъв е досегът ѝ до пациента и медицинското лице, както и от нейното местоположение в една лаборатория.

При разработването на оборудване за медицинско оборудване съществува фактор, който е с приоритет над всички останали – безопасността на пациента и медицинското лице.

Би било неправилно да се мисли, че захранванията, които са проектирани и сертифицирани като безопасни за индустриални цели, могат да са също толкова подходящи за внедряване и при медицинското оборудване. Това далеч не е така, тъй като нивото на риск и в двата случая има съществени разлики.


 

  Безопасноста на пациента и медицинското лице е на първо място!

Малките утечки практически не засягат клинично здравия човек, което позволява тяхното присъствие в промишленото оборудване. Но пациентите в болницата често са в тежко състояние. Дори един минимален теч може да има много неблагоприятен ефект върху даден пациент.

Ясно е, че при медицинското оборудване, което има директен физически контакт с пациентите може да има изтичане на ток, ограничено до определено ниво.

Съвременното медицинско оборудване се нуждае от компактни, леки, ефективни, надеждни и супер безопасни захранвания. Захранванията на TDK-Lambda могат да отговорят на всички тези изисквания, но е важно правилно и внимателно да бъдат подбрани подходящия модел и производител.

 

obadete_ni_se

  Имате нужда от професионална консултация?

  0884 190 935!

 

2. Слънчева енергия

Все още навсякъде в Европа е актуална темата за производството и внедряването на слънчеви панели за генериране на слънчева енергия. Това, разбира се, предполага търсене на по-развити и по-високоефективни фотоволтаични технологии, така че тези, които решат да инвестират в такива системи, ще имат полза от тях и ще получат бърза възвръщаемост на своята инвестиция.

Фотоволтаичното поле е набор от фотоволтаични панели, свързани последователно и паралелно по определен начин за постигане на желаните характеристики на работата.

При разработването на фотоволтаични системи има определени фактори, които трябва да бъдат взети впредвид още в ранните етапи на процеса, тъй като това може да окаже значително влияние върху тяхната работа.

На първо място, това е последователното и паралелното свързване на соларните панели:

•  При серийна конфигурация панелът е ограничен от максималния ток, който произвежда
•  При паралелна конфигурация напрежението е ограничаващ фактор

Изборът на работно напрежение, спомагателни носещи конструкции и осигуряването на минимално разстояние също влияят върху работата на соларните панели.

 

 

По отношение на носещите конструкции на панелите има два вида системи:

•  Системи с неподвижни рамки, които както подсказва името, имат фиксирана позиция и наклон
•  Системи с една или две оси, които променят своя ъгъл с помощта на стъпкови двигатели

При така наречената двуосна децентрализирана система за движение, основното предимство е, че контролният блок може да бъде разположен директно в близост до конструкцията на панела, като по този начин се избягва полагането на дълъг кабел и това в голям мащаб може да окаже значително влияние върху общата цена на конструкцията.

Това е възможно благодарение на използването на DC-DC преобразуватели с високо входно напрежение, както и модулите от серия PH, които позволяват захранването на системите за управление и стъпкови двигатели директно от всеки слънчев панел на фотоволтаичната система.

За да се увеличат още повече електрическите характеристики на отделните фотоклетки в панелните модули, е разработен метод, който оптимизира работата на панела и гарантира неговата работоспособност при максимална мощност за възможно най-дълъг период.

  Какви захранвания и конвертори с марката TDK-Lambda ще откриете в магазините на ЕХНАТОН?

TDK-Lambda предлага на своите клиенти уникална гама от монофазни и трифазни захранвания за DIN-шини – серии DPP, DRB, DRF, DRL, DSP. Те намират широко приложение в много индустриални сектори, включително телекомуникации, тестове и измервания, жп транспорт, LED устройства. TDK Lambda  разширява гамата AS-DC продукти с производството на DC-DC конвертори – от сериите DDA, DPX, PXD, PXC, програмируеми захранвания от сериите Genesys, Z+, ZUP и захранвания за високо напрежение.

Разгледайте нашето продуктово портфолио

 

Към всички новини