Ehnaton Logo
Индустриална автоматизация
Решения от експерти

КОНТАКТИ

Проекти на Ехнатон за роботизация и машинно зрение през 2021 г.

11.10.2022

Мисията на Ехнатон е вече повече от 25 години да създава цялостни инженерингови решения, базирани на професионализъм и партньорство с най-добрите световни производители. През 2021 година компанията успя да затвърди ролята си на надежден доставчик на автоматизирани системи за българската индустрия, като реализира успешно редица проекти в автомобилния сектор, машиностроенето, фармацията, ХВП, образованието и др.

 

  Успехи в автомобилния сектор

Изискванията в автомобилния сектор винаги са били високи, като в последните години се наблюдава тенденция за по-къси срокове на доставка при по-голямо многообразие от продукти. През изминалата година Ехнатон продължи инсталациите си на роботизирани станции за зареждане на шприц машини с нови подобрени решения. Станциите се състоят от индустриален робот, системи за автоматично ориентиране и подаване на нови детайли, както и сортиране на произведени детайли. Извършва се визуална инспекция с камера на всеки цикъл за постигане на постоянен и контролиран процес.

Резултатът от внедрената роботизация при крайния клиент е по-висока производителност в сравнение с ръчното зареждане, по-малко брак, по-дълги срокове за обслужване на шприц машината. Като допълнение към решението за роботизация, инженеринговият екип на Ехнатон разработи и няколко отделни системи за инспекция на готова продукция с от 2 до 3 камери, които инспектират микроскопични дефекти със скорост над 3000 бр./час и гарантират пълен контрол на произведените детайли.

 

През миналата година успяхме да създадем едни от най-комплексните решения с индустриални роботи в България до момента. Виждаме положителните ефекти от автоматизацията при нашите клиенти и се радваме да сме част от тази трансформация.“

Николай Кривошиев

Ръководител направление “CNC системи и индустриални роботи

 

  Роботизирано зареждане на цифрови машини

Цифровите машини като стругове и фрези се нуждаят от оператор, който постоянно да зарежда заготовки и да разтоварва готови детайли. Ехнатон има готови решения за обслужване на CNC машини с индустриален робот с вграден интелигентен софтуер за опериране и настройка на български език. От клиентите не се изискват познания по програмиране – настройките се правят диалогово от чувствителен на допир екран, като е нужно само да се опишат геометриите на детайлите. През изминалата година екипът на Ехнатон успешно реализира няколко подобни интеграции – както за детайли с тегло под 1 кг, така и за тежки заготовки над 50 кг.

 

  Роботизирано палетизиране

През миналата година Ехнатон завърши своя разработка на модулна линия за палетизиране с индустриален робот. Основна част от решението е удобен софтуер за управление с включени палетизиращи рецепти, с който настройката на линията става бързо и без нужда от програмиране. Операторите са максимално улеснени – всички позиции и движения на робота се променят автоматично на базата на въведените размери на товара и конфигурация на редене. Към всяка подобна линия екипът на Ехнатон включва и собствена система за отдалечена диагностика, с която се постига кратко време за реакция при нужда от техническа помощ.