Ehnaton Logo
Индустриална автоматизация
Решения от експерти

КОНТАКТИ

Организатор склад – Регионален офис Сливен

Ехнатон България АД е водеща българска компания в областта на индустриалната автоматизация. Фирмата е дистрибутор на продукти и технологии от най-големите световни производители, като MITSUBISHI ELECTRIC, Schneider Electric, Murrelektronik и Cognex са само една малка част от нашите партньори. Екипът ни е съставен от доказали се във времето експерти и професионалисти, които осигуряват работещи решения. Компанията е надежден партньор на българските производители – с професинален опит и квалификация, доверие и стабилни морални устои. Новатор с визия и поглед в бъдещето, проводник на новите технологии в индустрията.

Във връзка с разширяване на нашия екип, относно изпълнение целите на компанията, търсим мотивиран кандидат, който да се присъедини към екипа на позицията:

Организатор склад – Регионален офис Сливен

 

  • Задължения и отговорности:

•  Организира приемането, съхраняването и предаването на стоки и материали.
•  Oрганизира спедицията на стоките по зададена информация от търговците в регионалния офис, приготвя, комплектова и опакова стоките за транспортиране.
•  Отпуска стоки и материали срещу оформени по съответния ред складови разписки. 
•  Контролира качеството, количеството и комплектността на постъпващите в склада стоки и съответвието им с придружаващите ги документи.
•  Подрежда стоките, следи за състоянието им и за съхраняването им при подходящи условия. 
•  Оформя документи за постъпилите стоки и материали.

 

  • Изисквания за позицията:

Образование: средно образование. 
Наличието на техническа или икономическа квалификация е предимство.
Професионален опит: минимум 1 години трудов стаж. 
Други квалификации: Умения за работа с компютър.
Личностни изисквания: Лоялен към фирмата; Компетентен; Комуникативен и работи в екип; Коректен; Отговорен и дисциплиниран

 

  • Компанията предлага:

•  Предизвикателна позиция с възможност за кариерно израстване;
•  Технически обучения;
•  Много добро възнаграждание;
•  Допълнително здравно осигуряване;
•  Ваучери за храна;
•  Спонсорирана карта Мултиспорт;

Ако нашето предложение представлява интерес за Вас и отговаряте на посочените изисквания, моля, изпратете подробна автобиография. Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати.

Информираме Ви, че Ехнатон България АД е регистрирано като администратор на лични данни. Предоставените от Вас лични данни ще бъдат обработвани за целите на осъществяване на подбор, както и за реализиране на законните интереси на администратора на лични данни, във връзка с евентуално бъдещо сключване на трудов договор. Ехнатон България АД поема задължение да обработва, използва и съхранява личните Ви данни, като гарантира опазването им в тайна от трети лица. Информираме Ви, че Ехнатон България АД може да предоставя личните Ви данни на държавни, общински органи и институции, банки, търговски дружества, юридически и физически лица, когато има такова задължение по силата на специална законова разпоредба. Информираме Ви, че имате право на достъп и право на коригиране на Вашите лични данни, имате право да възразявате срещу обработването, разкриването или използването на Вашите лични данни.

Към всички новини