Ehnaton Logo
Индустриална автоматизация
Решения от експерти

КОНТАКТИ

Решения по проекти за автоматизация с финансиране по програма "Технологична модернизация"

02.09.2022

На 22.07.2022 г. Министерство на иновациите и растежа обяви процедура BG-RRP-3.004 „Технологична модернизация“ по Програмата за икономическа трансформация към „Национален план за възстановяване и устойчивост“.

Определени национални и регионални приоритетни икономически сектори в България могат да кандидатстват за безвъзмездна финансова помощ за закупуване на оборудване и софтуер за разработване на нови автоматизирани линии и процеси. По процедурата е предвидено придобиване на нови технологии с акцент върху цифровизацията на производствените процеси с оглед на разширяване на производствения капацитет и/или разнообразяване на предлаганите продукти/услуги.

Финансирането е за инвестиции с минимален размер от 35 000 лв., а в зависимост от категорията на предприятието (микро, малко или средно) максималният размер е съответно 180 000, 350 000 и 700 000 лв. Процентът на съфинансиране е от 30 до 50 % в зависимост от избрания режим на държавна помощ и в зависимост от мястото на изпълнение на инвестицията за избран режим „регионална инвестиционна помощ“.

Процедурата стимулира:

- оптимизиране на производствените процеси

- постигане на по-висока производителност

- намаляване на производствените разходи

- разширяване на производствен капацитет

 

 

  Ето и някои от решенията на Ехнатон, които са подходящи за постигането на тези цели:

•  Обслужване на CNC машини с роботизирани системи с диалогов софтуер на български език без програмиране
•  Решения с индустриални и колаборативни роботи за палетизиране, контрол на качество, сортиране, асемблиране и др.
•  Софтуер за мониторинг, анализ на производствени данни и оптимизация (SCADA, BI, Machine Learning), с който се наблюдава реалното състояние на производствените процеси
•  Системи за машинно зрение: инспекция на дефекти и производствени отклонения; водене на роботи и машини измерване; идентификация на кодове, букви, цифри и др.
•  3D камери за оптимизиране на поточни линии и зареждане на машини – разпознаване и вземане на насипни детайли от сандък, кутия или др.
•  Автоматизация на производствените процеси с програмируеми контролери, сервосистеми, HMI, SCADA и др.
•  Подобряване на енергийната ефективност чрез въвеждане на честотни инвертори и системи за енергиен мониторинг

 

Като водеща компания в областта на индустриалната автоматизация Ехнатон е добре позната като надежден партньор – дистрибутор на продукти и технологии от световно ниво. Доставчик на услуги с висока добавена стойност. 

 

Експертите от всички направления на фирмата са на разположение за консултации и идентифициране на проблемни зони с висок потенциал за автоматизация.

 

Максималният срок за изпълнение на инвестиционното предложение не следва да надвишава 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на влизане в сила на договора за финансиране на крайния получател.

Крайният срок за подаване на предложения за изпълнение на инвестиция е 16:30 часа на 21.09.2022 г.

 

obadete_ni_se

  Имате нужда от професионална консултация?

  0886 255 021

 

 

  Ресурси:

 

•  Министерство на иновациите и растежа

•  Национален план за възстановяване и устойчивост

•  Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България 2020

•  Видео указания за подаване на формуляра за кандидатстване по процедура „Технологична модернизация“

 

Към всички новини