Ehnaton Logo
Индустриална автоматизация
Решения от експерти

КОНТАКТИ

Решения по проекти за автоматизация с финансиране по програма "Технологична модернизация"

02.09.2022

На 22.07.2022 г. Министерство на иновациите и растежа обяви процедура BG-RRP-3.004 „Технологична модернизация“ по Програмата за икономическа трансформация към „Национален план за възстановяване и устойчивост“.

Определени национални и регионални приоритетни икономически сектори в България могат да кандидатстват за безвъзмездна финансова помощ за закупуване на оборудване и софтуер за разработване на нови автоматизирани линии и процеси. По процедурата е предвидено придобиване на нови технологии с акцент върху цифровизацията на производствените процеси с оглед на разширяване на производствения капацитет и/или разнообразяване на предлаганите продукти/услуги.

Финансирането е за инвестиции с минимален размер от 35 000 лв., а в зависимост от категорията на предприятието (микро, малко или средно) максималният размер е съответно 180 000, 350 000 и 700 000 лв. Процентът на съфинансиране е от 30 до 50 % в зависимост от избрания режим на държавна помощ и в зависимост от мястото на изпълнение на инвестицията за избран режим „регионална инвестиционна помощ“.

Процедурата стимулира:

- оптимизиране на производствените процеси

- постигане на по-висока производителност

- намаляване на производствените разходи

- разширяване на производствен капацитет