Ehnaton Logo
Индустриална автоматизация
Решения от експерти

КОНТАКТИ

SCADA програмист

Ехнатон България АД е водеща българска компания в областта на индустриалната автоматизация. Компанията е надежден партньор на българските производители – с професиoнален опит и квалификация, доверие и стабилни морални устои, новатор с визия и поглед в бъдещето, проводник на новите технологии в индустрията.

Във връзка с разширяване на нашия екип, относно изпълнение целите на компанията, търсим мотивирани кандидати, които да се присъединят към екипа на позицията:

SCADA ПРОГРАМИСТ

  • Задължения и отговорности:

Вашата основна функция ще бъде консултиране, разработване и осъществяване на проекти по внедряване на системи за автоматизация и електронни продукти.

•  Извършване на техническа работа, свързана с изследване и прилагане на концепции и оперативни методи в областта технически информационни и комуникационни технологии.
•  Разработване и създаване на приложни програмни продукти по проекти, SCADA, Power Management System, BMS и обвързаните с тях бази данни SQL.
•  Инсталиране, деинсталиране и конфигуриране на създадените приложни програмни продукти, както и на стандартни приложни програмни продукти при необходимост.
•  Подготвяне на инсталационен пакет и документация (ръководство за инсталация и ръководство за потребителя) на разработените програмните продукти, поддържането им в актуално състояние.
•  Администриране, поддръжка и актуализиране на създадените програмни продукти.
•  Взаимодействие с клиентите и колегите от екипа за финализиране на проектите качествено и в срок;
•  Въвеждане в експлоатация на автоматични решения за клиентите на място.

 

  • Изисквания за позицията:

•  Висше техническо образование;
•  Опит със SCADA приложения;
•  Опит с индустриални мрежи;
•  Опит с MES системи е предимство;
•  Опит с езици Java Script, Python е предимство;
•  Владеене на ACAD/ EPLAN системи за проектиране е предимство
•  Добро владеене на английски език (ниво минимум В2);
•  Добро познаване на общите и специфични изисквания относно проектирането на ел. уредби ниско напрежение
•  Креативност и аналитично мислене; 
•  Коректен, прецизен и с желание за усъвършенстване;
•  Шофьорска книжка - категория B, активен шофьор.

 

  • Компанията предлага:

•  Предизвикателна позиция с възможност за кариерно израстване;
•  Технически обучения;
•  Много добро възнаграждание;
•  Допълнително здравно осигуряване;
•  Ваучери за храна;
•  Спонсорирана карта Мултиспорт;

Ако нашето предложение представлява интерес за Вас и отговаряте на посочените изисквания, моля, изпратете подробна автобиография на адрес c.yotova@akhnaton.biz, 0884 182 564. Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати.

Информираме Ви, че Ехнатон България АД е регистрирано като администратор на лични данни. Предоставените от Вас лични данни ще бъдат обработвани за целите на осъществяване на подбор, както и за реализиране на законните интереси на администратора на лични данни, във връзка с евентуално бъдещо сключване на трудов договор. Ехнатон България АД поема задължение да обработва, използва и съхранява личните Ви данни, като гарантира опазването им в тайна от трети лица. Информираме Ви, че Ехнатон България АД може да предоставя личните Ви данни на държавни, общински органи и институции, банки, търговски дружества, юридически и физически лица, когато има такова задължение по силата на специална законова разпоредба. Информираме Ви, че имате право на достъп и право на коригиране на Вашите лични данни, имате право да възразявате срещу обработването, разкриването или използването на Вашите лични данни.

Към всички новини