Ehnaton Logo
Индустриална автоматизация
Решения от експерти

КОНТАКТИ

Съвременни технологии за домашна автоматизация

07.07.2022

  Ето няколко интересни факта, с които си заслужава да започнем:

  С помощта на модерните технологии за домашна автоматизация жилищата се трансформират в интелигентни екосистеми, в които отделните устройства, уреди и услуги комуникират помежду си и с потребителя.

  Smart home платформите позволяват гъвкаво и надеждно унифицирано управление на всички свързани домашни системи посредством единен интерфейс.

  Със съвременните решения за умен дом се постига оптимална комбинация от комфорт, приятен и здравословен микроклимат, безкомпромисна сигурност, удобство и енергийна ефективност.

 

 

С помощта на съвременните технологии за сградна автоматизация модерният дом може да бъде трансформиран в интелигентна екосистема, в която отделните устройства, инсталации и услуги комуникират помежду си и с потребителя, осигурявайки му оптимален комфорт, сигурност, удобство и енергийна ефективност.

Всичко това става възможно благодарение на една несложна наглед концепция, която разкрива необятни възможности пред домашните системи - свързаността. 

Internet of Things (IoT) или т. нар. "Интернет на нещата" превръща редовите атрибути на дома, като крушки за осветление, стайни термостати, електрически ключове и контакти, в умни решения, които могат да бъдат конфигурирани и контролирани отдалечено, централизирано или разпределено, с помощта на смартфон приложение или уеб базиран софтуер.

Все по-популярни стават цялостните платформи за домашна автоматизация, които позволяват лесна интеграция и единно управление на всички ключови системи в жилището, включително за осветление, ОВК, сигурност и контрол на достъпа, видеонаблюдение, пожароизвестяване, озвучаване, домашно кино и др. 

Освен чрез персонално смарт устройство, като таблет или телефон, контрол до тези платформи може да бъде осъществен и посредством дистанционно управление, фиксиран панел за стенен монтаж, а също и с помощта на специален smart home хъб и гласов асистент с изкуствен интелект и софтуер за гласово разпознаване. 

Най-често хъбовете представляват компактни устройства с естетичен дизайн, подобни на колонки, които разполагат с интернет свързаност и вграден микрофон и правят възможно управлението на домашните системи с гласови команди. 

Благодарение на развитието при сензорните технологии функционалните характеристики на решенията за умен дом от последно поколение все по-често включват и жестов контрол, който дълги години беше приоритет основно на гейминг системите.

 

  Умният дом - функционалност отвъд удобството

Технологичните, икономическите и социалните предпоставки за все по-масовото навлизане на платформите за домашна автоматизация в ежедневието ни са много.

 

Едни от тях са :

  Повсеместният достъп до интернет благодарение на напредъка в сферата на телекомуникациите и мобилните мрежи.

 Поевтиняването на сензорите и тяхната непрекъснато нарастваща интелигентна функционалност.

  Стремежът към оптимизиране на разходите за комунални услуги като електро-, водо- и топлоснабдяване.

  "Зелените" инициативи за намаляване водородния отпечатък на сградите и редуциране загубите на вода и енергия и др. 

 

 

Водеща позиция, разбира се, запазва чисто човешкият подтик към улесняване на рутинните ежедневни дейности с цел икономия на време за по-важни занимания. Не е за подценяване и желанието на редица потребители да имат контрол върху всичко, случващо се в дома им - дори когато са на почивка или пък в командировка. 

С помощта на подходящата комбинация от сензори, изпълнителни механизми, контролери и софтуер за управление днес можем да проверим от всяка точка на земното кълбо какво виждат камерите за видеонаблюдение. И то във и около жилището ни, дали вратите и прозорците са затворени, щорите спуснати, а ключалките - сигурно заключени, дали кранчетата са спрени, отоплителите изключени, а пожарогасителната система - в режим на готовност.

 

obadete_ni_se  Имате нужда от професионална консултация?

  0899 949 388!

 

Функциите за дистанционно активиране, деактивиране и конфигуриране на системите за ОВК спестяват на съвременния потребител необходимостта, след като се прибере, да изчака климатикът да охлади помещението в летните жеги или пък да го затопли през зимата. 

Интелигентните термостати позволяват необходимите настройки да бъдат извършени през мобилно приложение още по пътя към дома или да бъдат зададени от системата автоматично - в определен час от денонощието спрямо предварително изготвен график.

 

  Комфорт и енергийна ефективност - мисията възможна

Едно от водещите предимства на домашната автоматизация е възможността да се гарантира максимално комфортна и персонализирана среда за потребителя, без това да увеличава драстично сметките за електричество. Напротив - концепцията за умен дом е базирана именно на принципа за потребление на електроенергията според моментните нужди с цел постигане на оптимална енергийна ефективност. 

Благодарение на различни типове сензори (например за движение, заетост на помещенията, температура, влажност, въглероден диоксид и др.) платформата може автоматично да адаптира работата на осветителните, отоплителните, вентилационните и климатичните системи така, че да са налице максимално близко до биологичния ритъм на организма осветяване (биодинамично осветление) и здравословен микроклимат, съобразен с личните предпочитания на обитателите.

Биодинамиката се постига с комбинация от мерки за оползотворяване на дневната светлина чрез автоматизиран контрол на щорите, плавно димиране на осветителите и регулиране на цветната температура. 

Умните ОВК системи пък следят за поддържане на постоянна температура и влажност в зададените граници и наличие на достатъчно количество пресен въздух. Нещо повече - в помещенията, които към момента не се използват, лампите могат автоматично да се гасят, а климатиците и вентилацията - да се изключват, за да не се допуска излишно разхищение на енергия.

 

 

Все по-популярна в тази посока е стратегията за подразделяне на дома на функционални зони. Зонирането позволява необходимите услуги да бъдат сегментирани така, че да обслужват само онези части от жилището, които сензорите показват, че към момента са в употреба, без да е необходимо всички системи да работят на пълна мощност през цялото време.

Сред водещите технологии в ОВК сегмента, подчинени на този принцип, са системите с променлив дебит на хладилния агент (VRF). През последните години те се превръщат в една от водещите ОВК технологии в жилищни и административни сгради. 

Изградени на модулен принцип спрямо броя на кондиционираните помещения в дома или сградата, VRF инсталациите могат да бъдат гъвкаво мащабирани така, че да е налице независим контрол на микроклимата във всяка от зоните с възможности за максимална персонализация.

 

  Интелигентен мениджмънт на енергийните и водните ресурси

Инструментите за мониторинг на електропотреблението и цялостен мениджмънт на енергията са неразделна част от съвременните платформи за домашна автоматизация. С помощта на сензори и умни измервателни уреди системата може да изчисли точно колко електричество консумира всеки свързан електроуред, да регистрира нерентабилно свръхпотребление или различни проблеми с електрическите инсталации. 

На база събраната информация потребителите могат да настроят работата на различните товари в дома съобразно тарифите на електроснабдителното дружество, без да се налага всеки път да разчитат детайлни сметки или да правят сложни изчисления, за да разберат защо са толкова високи.

Модерните платформи за интелигентно управление на енергията в умните домове и сгради позволяват интеграция на различни smart grid, ВЕИ технологии и системи за съхранение на енергия, а също и управление на съвременни приложения като зареждане на електрически превозни средства - отново чрез удобна мобилна апликация или уеб базиран софтуер. 

Така енергийният микс в жилището подлежи на цялостно персонализиране с оглед на наличните източници - например соларни панели или пък геотермални системи, а водещите цели са минимизиране на разходите и автоматизиран контрол.

През последните години все по-популярни стават и технологиите за мониторинг и мениджмънт на водните ресурси, които на сходен принцип следят консумацията на водата, доставяна от комуналното дружество. 

При наличие на загуби вследствие на течове или пък забравени кранчета, системата може незабавно да уведоми потребителя или автоматично да прекъсне водоснабдяването в съответната зона, за да се елиминира допълнително разхищение.

 

  Smart home системите - програмируеми и автоматизирани

Платформите за домашна автоматизация правят възможни достъпът, управлението и мониторингът на всички свързани устройства и инсталации в жилището през единен интерфейс. 

Добавянето на IoT функционалност към стандартни домакински уреди като фурни, хладилници, кафемашини, перални или пък сушилни машини ги превръща в умни решения, които могат лесно да бъдат интегрирани в smart home системата. 

 

 

Потребителите често изтъкват като основен плюс на автоматизирания контрол на дома възможностите за задаване на персонализирани графици за включване и изключване на различните консуматори спрямо обичайния дневен режим. Ето и един атрактивен сценарий.

Алармата за събуждане се включва в точния час, щорите се прибират, а прозорците се открехват автоматично, за да навлязат достатъчно светлина и свеж въздух в помещението. 

Сутрешното кафе вече е готово, а гласовият асистент подава необходимата информация за очакваните температури и атмосферни условия през деня, за пътната обстановка в града или пък водещите новини. Така без да са необходими никакви усилия от страна на потребителя, той е готов да тръгне към работното си място.

Уредите и осветителите се изключват автоматично след напускане на жилището, а системите за сигурност и контрол на достъпа заключват вратите, алармите се включват. При влизане и излизане от дома е необходимо единствено удостоверяване със съответното средство за електронна, биометрична идентификация (карта, чип, пръстов отпечатък, гласова команда и т. н.) или команда през мобилното приложение.

 

  Водещи тенденции

Сред технологичните тенденции, които чертаят бъдещето на платформите за домашна автоматизация, са изкуственият интелект, машинното самообучение, алгоритмите за обработка на естествен език и компютърното зрение. 

С тяхна помощ свързаните системи в жилището разучават предпочитанията на потребителя относно осветителните сценарии и комфортните нива на микроклимата в различни отрязъци от денонощието и при разнообразни дейности като семейна вечеря, парти, четене или гледане на телевизия.

Интелигентните сензори в платформата непрекъснато събират данни за конфигурирането и използването на отделните електроуреди и устройства, отчитат повторяемостта в ежедневните настройки и правят логически връзки между дадени условия и съответните потребителски реакции към тях. 

Така след кратък период на самоподготовка интелигентната платформа е способна да предложи пълна автоматизация при контрола на домашните системи и услуги, осигуряваща комфорт и енергийна ефективност.

Друг ключов двигател в развитието на домашната автоматизация е стремежът към универсална оперативна съвместимост. Така дори продукти от различни производители биха могли да функционират в синергия помежду си в сградната екосистема, а платформите за автоматизация - да бъдат персонализирани и мащабирани почти до безкрай. 

 

 

Традиционните комуникации непрекъснато се модернизират, например с технологии като PoE (Power-over-Ethernet) за захранване по локалната кабелна мрежа, а безжичната връзка между устройствата и контролните средства се е превърнала в "златен стандарт" в редица приложения.

Пазарът изобилства от решения, базирани на различни безжични протоколи, като WiFi, Bluetooth, Thread, Zigbee и Z-Wave, а с предимство се налагат тези с отворен код, позволяващи свързването на продукти от различни брандове.

Широката си популярност запазва и унифицираният, независим от производителя комуникационен протокол за интелигентно свързване на системи за домашна автоматизация KNX, който се отличава с децентрализирана топология и осигурява оптимална гъвкавост и надеждност в комбинация с безкомпромисна сигурност.

 

obadete_ni_se  Имате нужда от професионална консултация?

  0899 949 388!

 

Към всички новини