Ehnaton Logo
Индустриална автоматизация
Решения от експерти

КОНТАКТИ

Защо да инвестираме в индустриален робот?

06.04.2022

Днешните индустриални роботи биват интегрирани в широк спектър от индустрии, от електроника и автомобилостроене до дървообработка. Почти всяка повтаряща се операция е чудесна възможност за внедряването на робот, особено ако е опасна или непосилна за човека.

През последното десетилетие обемът на продажбите на индустриални роботи в световен мащаб се е утроил, достигайки връх от около 422 000 единици през 2018 г., последван от спад до около 384 000 единици през 2020 г.

Огромният ръст на доставките на индустриални роботи се дължи до голяма степен на автомобилния сектор и електрониката. Следователно разпространението на индустриалните роботи е особено високо в страни със силни автомобилни и електронни сектори, а именно Япония, Съединените щати, Китай, Южна Корея и Германия. Широко разпространено и ценно е приложението им в производствените отрасли, където се използват за операции с голям обем и висока повторяемост. Част от предизвикателства, пред които са изправени, включват тесни работни пространства, конкурентоспособност на световния пазар и безопасност.

 

  Защо трябва да използваме индустриални роботи?

Висококачествен и интелигентен помощник

Наред с други технологии, като IIoT или 3D принтиращите роботи, индустриалните роботи са в състояние да осигурят по-добро качество на производството, прецизност и надеждност на процесите.

Максимална производителност

Индустриалният робот увеличава скоростта на производствените процеси, отчасти като предлага непрекъсната работа. Индустриалните роботи не се нуждаят от почивки или работа на смени, а скоростта и надеждността им намаляват времето за цикъл и увеличават значително производителността.

По-голяма безопасност

Използването на роботи за сложни и опасни задачи означава по-малко рискове за работниците, особено когато производствения процес може да се следи и управлява изцяло дистанционно.

 

obadete_ni_se  Имате нужда от професионална консултация?

  0885 137 711

 

  Недостатъци на индустриалните роботи

Висока първоначална инвестиция

Роботите представляват голяма първоначална инвестиция. С оглед на това е редно да се пресметнат всички разходи, сред които разходите за монтаж и конфигурация, както и възможните бъдещи модификации.

Експертна поддръжка

Индустриалните роботи се нуждаят от професионална поддръжка и програмиране. В резултат на това е важно да обмислите инвестицията, която да отделите за външен екип от експерти.

Текущи разходи

Докато индустриалните роботи могат да намалят някои производствени разходи за труд, те идват със собствени текущи разходи, като например разходи за поддръжка, сигурност и обезопасяване.

 

  Къде намират приложение?

Асемблирането е важна част от производствения процес. В миналото е била нужна комбинацията от човешка сръчност и добро зрение, за да се изпълни едно задание коректно.

Автомобилната индустрия е една от първите, които внедряват индустриални роботи за сглобяване. Днес те намират приложения далеч отвъд автомобилостроенето. Точността и скоростта на роботизирания монтаж често означава по-висока производителност и по-голяма точност, отколкото може да се постигне с помощта на човешки труд.

Роботи, които транспортират стоки в складове и логистични центрове, или които вземат предмети от пазарска чанта и ги поставят в контейнер за превоз, са чудесни примери за приложението им в транспортната и логистична индустрия, както и в така нашумялата електронна търговия.

Pick & place е вероятно най-често срещаното приложение на роботите в производството. Тези роботи могат да разтоварват, да вземат части от поточната линия и да ги поставят на друго обособено място, както и да сортират.

В производствения процес тези обекти имат предварително зададен размер, форма, текстура и тегло. Следователно начина на захващане на робота може да бъде оптимизиран спрямо дадения елемент, заедно с което и силата на захващане. Добър пример за такъв процес е палетизирането.

 

industrialni_roboti_Ehnaton

 

  Предпоставки за разпространението на промишлени роботи

Навлизане в други индустрии и възникването на нови

Индустриалните роботи с нови и надградени функции имат потенциал да завладеят нови области и да създадат нови пазари. Сектори, които са сравнително нови за автоматизацията, все повече и повече търсят своите начини за внедряване на индустриални роботи, което затвърждава закона “търсенето, определя предлагането”.

Революцията в електронната търговия беше предизвикана от пандемията и има потенциал за развитие през идните години. Всеки ден се появяват роботи, които не съществували до преди няколко години, просто защото не са били нужни на тогавашния начин на живот.

Налице е тенденцията към опростен интерфейс, позволяващ лесно програмиране, както и ръчно водене на робот. За да улеснят клиентите, компаниите разработващи индустриалните роботи често обединяват хардуерния пакет заедно със софтуер.

Изисквания за по-висока квалификация

Все повече започва да се усеща необходимостта от добро обучение в сферата на роботиката и автоматизацията, което доведе то това редица компании да инвестират в обучението на служителите си. Лидерите в производството на роботи регистрират огромен брой участници в своите курсове в повече от 30 страни всяка година.

Новите възможности за обучение в роботиката са печеливша стратегия както за компаниите, така и за служителите, тъй като скучните, трудни и опасни задачи и отрасли се автоматизират, докато хората научават ключови умения, които да приложат и увеличават потенциала си в своето кариерно развитие.

Дигиталната автоматизация

В днешно време се забелязва акцент върху ползата от данните, които биват анализирани и спрямо тях се стига до важни интелигентни решения от оптимизационен характер.

С навлизането на AI, започна да се гледа по различен начин на интелигентната автоматизация, довеждайки до навлизането на роботи в областта на медицината и фармацията, в които всяка грешка може да е фатална.

Изкуственият интелект в роботиката продължава да се развива, а роботите, които разполагат с него ще продължат да намират нови приложения, отговарящи на търсенията на потребителите.

 

  Защо трябва да инвестираме в индустриален робот?

Индустриалните роботи изпълняват надеждно дейностите си с последователност и прецизност, което води до по-качествени крайни продукти. Болшинството от компаниите ги използва, защото предлагат бърза възвръщаемост на инвестициите с постоянната си ефективност, по-малко грешки и по-безопасна работна среда.

Какви са преимуществата при интегриране на индустриален робот в автоматизацията?

Известно е, че стандартните приложения на един индустриален робот в автоматизацията са с цел изпълнение на задачи като заваряване, обработка на материали, монтаж и др. Добавянето на автоматизирани роботизирани системи в дадена фабрика има много предимства. Това спестява пари и време, подобрява производителността и създава по-качествена продукция.

Някои от останалите предимства са:

•  намаляване на времето за цикъл 
•  минимално използване на подовото пространство 
•  подобряване на качеството и надеждността 
•  последователност 
•  намаляване на брака 
•  по-ниски производствени разходи

 

  Как да осигурим висока безопасност?

Някои приложения изискват екстремни опасни среди. Независимо дали става въпрос за изпарения, искри, дъгови отблясъци или прахови частици, индустриалните роботи поддържат работната среда в пъти по-безопасна.

При внедряването им, е от съществена важност да се спазят всички стандарти за безопасност. В повечето случаи роботът се затваря с метална ограда и е оборудван с крайни превключватели за безопасно влизане на хората, по този начин когато вратата на "клетката" се отвори, роботът се забавя и спира.

Алтернатива на "клетката", са специалните сензори, осигуряващи безопасната работа. При тях роботът е оборудван с лазерна система за безопасност посредством лазерен лъч на височина 30 см от пода. При преминаване през лъча роботът спира да работи.

pilz_safety_ehnaton

  Индустриалните роботи могат ли да “виждат”?

Машинното зрение е достъпна за надграждане функция, но не винаги е необходимо за ефективното изпълнение на поставената задача. Роботът се нуждае от т.нар. “зрение”, когато работи със статично разположени обекти – например, когато трябва да вземе елемент от купчина или дадени продукти от конвейер, при опаковане, палетизиране и др.

 

 

  Съвместим ли е роботът с друго оборудване?

В повечето случаи – да. Обикновено се използва стандартно оборудване: 16 входа и изхода за свързване на външно оборудване и допълнителни сензори, плюс няколко стандартни индустриални интерфейса — това обхваща повечето от задачите при които съвместимостта играе важна роля. Освен това роботите могат да се интегрират и споделят информация помежду си, независимо от производителя.

 

obadete_ni_se  Обърнете се към нас с вашите предизвикателства!

  0885 137 711

 

  Каква е продължителността на живота на индустриалните роботи?

Средната продължителност на живота на индустриалните роботи, в зависимост от тяхната употреба, е между 10 и 20 години. Изключение са роботите за образователни и изследователски цели.

Към всички новини