Ehnaton Logo
Индустриална автоматизация
Решения от експерти

КОНТАКТИ

Schneider Electric Altivar AFE (Active Front End – AIC+LFM+LFC)

Schneider Electric Altivar AFE (Active Front End – AIC+LFM+LFC)

Активен регенериращ конвертор ATV AFE от 120 – 860 кW

Активен регенериращ конвертор (AFE) на Schneider Electric.

оцени серията
оценка 0 от 0 гласували
  • Приложения с генераторен режим

Опция на честотните инвертори за връщане на енергия към захранващата мрежа. Регенериращият конвертор осигурява работа в 4 квадранта, идеален е за всички приложения с генераторен режим като намалява коефициента на нелинейни изкривявания.

 

  • Характеристики:

•  HD(i) по-малко от 4%

•  Фактор на мощността или cosφ 1, независим от товара и посоката на енергията

•  Не се изисква преобразуващ трансформатор

•  Напрежението на линията пада до 40%, без да пречи на работата

•  Вграден филтър за радиосмущения според EN 61800-3 категория C3

•  Широк честотен диапазон

•  Регулируема регенерираща мощност – напр. за работа с дизелови генератори

•  Линеен ток на късо съединение до 100 kA

•  Просто планиране и монтаж

•  Вече интегриран линеен контактор

•  Не е необходимо външно напрежение за управлението

•  Интегрираната схема за зареждане осигурява максимална четирикратна мощност на постояннотоковата шина

•  Работа, независима от реда на фазите

 

  • Активният регенериращ конвертор е свързан на входа на стандартния честотен инвертор и се състои от три компонента:

•  Активен захранващ конвертор

•  Модул линеен филтър (EMC филтър, линеен контактор и схема за зареждане)

•  Дросел

 

  • Приложения:

•  Кранове (подемници, с голямо надлъжно преместване)

•  Наклонени конвейери, лебедки, ескалатори

•  Сложни задвижващи системи

•  Изпитателни стендове и динамични задвижвания

•  Комбинации помпа/ турбина

•  Задвижвания с ниски хармоници

References
For drives Motor Line supply DC bus Active Front        Quantity         Reference              Weight End                      per drive
(1) (2)
kg
Power indicated on rating plate Nominal line current
400 V
Maximum current Continuous power
400 V
kW A A kW
Three-phase supply voltage: 380…440 V 50/60 Hz
ATV 61H075N4… 0.75…90 160 185 120 AIC 1 честотен регулатор VW3 A7 250 60.000
HD90N4         LFC 1 честотен регулатор VW3 A7 265 54.000
          LFM 1 честотен регулатор VW3 A7 260 60.000
ATV 61HC11N4D 110 160 185 120 AIC 1 честотен регулатор VW3 A7 250 60.000
          LFC 1 честотен регулатор VW3 A7 265 54.000
          LFM 1 честотен регулатор VW3 A7 260 60.000
ATV 61HC13N4D 132 200 220 143 AIC 1 честотен регулатор VW3 A7 251 74.000
          LFC 1 честотен регулатор VW3 A7 266 69.000
          LFM 1 честотен регулатор VW3 A7 261 80.000
ATV 61HC16N4D… 220 348 366 238 AIC 1 честотен регулатор VW3 A7 253 110.000
HC22N4D         LFC 1 честотен регулатор VW3 A7 267 132.000
          LFM 1 честотен регулатор VW3 A7 262 125.000
ATV 61HC25N4D 250 395 412 268 AIC 1 честотен регулатор VW3 A7 254 140.000
          LFC 1 честотен регулатор VW3 A7 267 132.000
          LFM 1 честотен регулатор VW3 A7 262 125.000
ATV 61HC31N4D 315 495 517 336 AIC 1 честотен регулатор VW3 A7 255 140.000
          LFC 1 честотен регулатор VW3 A7 267 132.000
          LFM 1 честотен регулатор VW3 A7 262 125.000
ATV 61HC40N4D 400 628 654 425 AIC 1 честотен регулатор VW3 A7 256 215.000
          LFC 2 честотен регулатор VW3 A7 267 132.000
          LFM 2 честотен регулатор VW3 A7 262 125.000
ATV 61HC50N4D 500 780 815 530 AIC 1 честотен регулатор VW3 A7 257 225.000
          LFC 2 честотен регулатор VW3 A7 267 132.000
          LFM 2 честотен регулатор VW3 A7 262 125.000
ATV 61HC63N4D 630 980 1023 665 AIC 1 честотен регулатор VW3 A7 258 300.000
          LFC 2 честотен регулатор VW3 A7 267 132.000
          LFM 2 честотен регулатор VW3 A7 262 125.000
Dimensions (overall)
Active line supply converter (AIC) W x H x D
mm
честотен регулатор  VW3 A7 250 310 x 680 x 377
честотен регулатор  VW3 A7 251 350 x 782 x 377
честотен регулатор  VW3 A7 253 430 x 950 x 377
честотен регулатор  VW3 A7 254 585 x 950 x 377
честотен регулатор  VW3 A7 255 585 x 950 x 377
честотен регулатор  VW3 A7 256 880 x 1150 x 377
честотен регулатор  VW3 A7 257 880 x 1150 x 377
честотен регулатор  VW3 A7 258 1110 x 1150 x 377
Line choke (LFC) W x H x D mm
честотен регулатор  VW3 A7 265 835 x 210 x 185
честотен регулатор  VW3 A7 266 835 x 295 x 195
честотен регулатор  VW3 A7 267 970 x 360 x 255
Line filter (LFM) W x H x D mm
честотен регулатор  VW3 A7 260 240 x 680 x 379
честотен регулатор  VW3 A7 261 290 x 730 x 379
честотен регулатор  VW3 A7 262 290 x 1100 x 379
(1) For all further information about the Active Front End, please refer to the programming manual or our website “www.schneider-electric.com”.
(2) AIC = active line supply; LFC = line choke; LFM = line fi lter.

 

 

References
For drives Motor Line supply DC bus Active Front        Quantity       Reference              Weight End                      per drive
(1) (2)
kg
Power indicated on rating plate Nominal line current
480 V
Maximum current Continuous power
480 V
HP A A kW
Three-phase supply voltage: 480 V 50/60 Hz
ATV 61H075N4… 1…125 177 185 120 AIC 1 честотен регулатор VW3 A7 250 60.000
HD90N4         LFC 1 честотен регулатор VW3 A7 265 54.000
          LFM 1 честотен регулатор VW3 A7 260 60.000
ATV 61HC11N4D 150 177 185 120 AIC 1 честотен регулатор VW3 A7 250 60.000
          LFC 1 честотен регулатор VW3 A7 265 54.000
          LFM 1 честотен регулатор VW3 A7 260 60.000
ATV 61HC13N4D 200 212 220 143 AIC 1 честотен регулатор VW3 A7 251 74.000
          LFC 1 честотен регулатор VW3 A7 266 69.000
          LFM 1 честотен регулатор VW3 A7 261 80.000
ATV 61HC16N4D 250 265 265 172 AIC 1 честотен регулатор VW3 A7 252 80.000
          LFC 1 честотен регулатор VW3 A7 266 69.000
          LFM 1 честотен регулатор VW3 A7 261 80.000
ATV 61HC22N4D 350 348 366 238 AIC 1 честотен регулатор VW3 A7 283 110.000
          LFC 1 честотен регулатор VW3 A7 267 132.000
          LFM 1 честотен регулатор VW3 A7 262 125.000
ATV 61HC25N4D 400 395 412 268 AIC 1 честотен регулатор VW3 A7 254 140.000
          LFC 1 честотен регулатор VW3 A7 267 132.000
          LFM 1 честотен регулатор VW3 A7 262 125.000
ATV 61HC31N4D 500 495 517 336 AIC 1 честотен регулатор VW3 A7 255 140.000
          LFC 1 честотен регулатор VW3 A7 267 132.000
          LFM 1 честотен регулатор VW3 A7 262 125.000
ATV 61HC40N4D 600 628 654 425 AIC 1 честотен регулатор VW3 A7 286 215.000
          LFC 2 честотен регулатор VW3 A7 267 132.000
          LFM 2 честотен регулатор VW3 A7 262 125.000
ATV 61HC50N4D 700 780 815 530 AIC 1 честотен регулатор VW3 A7 287 225.000
          LFC 2 честотен регулатор VW3 A7 267 132.000
          LFM 2 честотен регулатор VW3 A7 262 125.000
ATV 61HC63N4D 900 980 1023 665 AIC 1 честотен регулатор VW3 A7 258 300.000
          LFC 2 честотен регулатор VW3 A7 267 132.000
          LFM 2 честотен регулатор VW3 A7 262 125.000
Dimensions (overall)
Active line supply converter (AIC) W x H x D
mm
честотен регулатор VW3 A7 250 310 x 680 x 377
честотен регулатор VW3 A7 251 350 x 782 x 377
честотен регулатор VW3 A7 252 330 x 950 x 377
честотен регулатор VW3 A7 283 585 x 950 x 377
честотен регулатор VW3 A7 254 585 x 950 x 377
честотен регулатор VW3 A7 255 585 x 950 x 377
честотен регулатор VW3 A7 286 1110 x 1150 x 377
честотен регулатор VW3 A7 287 1110 x 1150 x 377
честотен регулатор VW3 A7 258 1110 x 1150 x 377
Line choke (LFC) W x H x D mm
честотен регулатор VW3 A7 265 835 x 210 x 185
честотен регулатор VW3 A7 266 835 x 295 x 195
честотен регулатор VW3 A7 267 970 x 360 x 255
Line filter (LFM) W x H x D mm
честотен регулатор VW3 A7 260 240 x 680 x 379
честотен регулатор VW3 A7 261 290 x 730 x 379
честотен регулатор VW3 A7 262 290 x 1100 x 379
(1) For all further information regarding the Active Front End, please refer to the programming manual or to our website “www.schneider-electric.com”.
(2) AIC = active line supply converter; LFC = line choke; LFM = line fi lter.

 

 

References
For drives Motor Line supply DC bus Active Front    Quantity     Reference              Weight End                  per drive
(1) (2)
kg
Power indicated on rating plate Maximum nominal line current
500 V…690 V
Maximum current Continuous power
500 V 600 V 690 V
kW A A kW kW kW
Three-phase supply voltage: 500…690 V 50/60 Hz
ATV 61HC11Y 110 120 130 102 123 142 AIC 1 честотен регулатор VW3 A7 270 110.000
              LFC 1 честотен регулатор VW3 A7 268 99.000
              LFM 1 честотен регулатор VW3 A7 263 80.000
ATV 61HC13Y 132 120 130 102 123 142 AIC 1 честотен регулатор VW3 A7 270 110.000
              LFC 1 честотен регулатор VW3 A7 268 99.000
              LFM 1 честотен регулатор VW3 A7 263 80.000
ATV 61HC16Y 160 150 156 127 153 172 AIC 1 честотен регулатор VW3 A7 271 110.000
              LFC 1 честотен регулатор VW3 A7 268 99.000
              LFM 1 честотен регулатор VW3 A7 263 80.000
ATV 61HC20Y 200 185 195 157 188 215 AIC 1 честотен регулатор VW3 A7 272 110.000
              LFC 1 честотен регулатор VW3 A7 268 99.000
              LFM 1 честотен регулатор VW3 A7 263 80.000
ATV 61HC25Y 250 228 244 193 230 268 AIC 1 честотен регулатор VW3 A7 273 190.000
              LFC 1 честотен регулатор VW3 A7 269 210.000
              LFM 1 честотен регулатор VW3 A7 264 125.000
ATV 61HC31Y 315 285 305 242 290 335 AIC 1 честотен регулатор VW3 A7 274 190.000
              LFC 1 честотен регулатор VW3 A7 269 210.000
              LFM 1 честотен регулатор VW3 A7 264 125.000
ATV 61HC40Y 400 360 386 305 365 424 AIC 1 честотен регулатор VW3 A7 275 190.000
              LFC 1 честотен регулатор VW3 A7 269 210.000
              LFM 1 честотен регулатор VW3 A7 264 125.000
ATV 61HC50Y 500 450 481 382 460 528 AIC 1 честотен регулатор VW3 A7 276 400.000
              LFC 2 честотен регулатор VW3 A7 269 210.000
              LFM 2 честотен регулатор VW3 A7 264 125.000
ATV 61HC63Y 630 563 604 478 575 663 AIC 1 честотен регулатор VW3 A7 277 400.000
              LFC 2 честотен регулатор VW3 A7 269 210.000
              LFM 2 честотен регулатор VW3 A7 264 125.000
ATV 61HC80Y 800 715 765 607 730 842 AIC 1 честотен регулатор VW3 A7 278 400.000
              LFC 2 честотен регулатор VW3 A7 269 210.000
              LFM 2 честотен регулатор VW3 A7 264 125.000
Dimensions (overall)
Active line supply converter (AIC) W x H x D
mm
честотен регулатор VW3 A7 270 330 x 1190 x 377
честотен регулатор VW3 A7 271 330 x 1190 x 377
честотен регулатор VW3 A7 272 330 x 1190 x 377
честотен регулатор VW3 A7 273 585 x 1190 x 377
честотен регулатор VW3 A7 274 585 x 1190 x 377
честотен регулатор VW3 A7 275 585 x 1190 x 377
честотен регулатор VW3 A7 276 1110 x 1390 x 377
честотен регулатор VW3 A7 277 1110 x 1390 x 377
честотен регулатор VW3 A7 278 1110 x 1390 x 377
Line choke (LFC) W x H x D mm
честотен регулатор VW3 A7 268 835 x 295 x 210
честотен регулатор VW3 A7 269 985 x 540 x 250
Line filter (LFM) W x H x D mm
честотен регулатор VW3 A7 263 290 x 730 x 370
честотен регулатор VW3 A7 264 290 x 1100 x 390
(1) For all further information regarding the Active Front End, please refer to the programming manual or to our website “www.schneider-electric.com”.
(2) AIC = active line supply converter; LFC = line choke; LFM = line filter.

Свържете се с нас, за да получите допълнителна информация

Професионална консултация от експерти