Ehnaton Logo
Индустриална автоматизация
Решения от експерти

КОНТАКТИ

Schneider Electric Data Center Operation

Schneider Electric Data Center Operation

Управление на ресурси и документиране на работата в центровете за данни чрез управление на инвентара

Моментална представа за работата в центровете за данни чрез управление на инвентара, калкулатор на ефективността на енергийното потребление (PUE) и аларми за устройства в реално време. 

оцени серията
оценка 0 от 0 гласували

Модулът StruxureWare Data Center Operation поддържа, независимо от производителя, управление на ресурсите с мониторинг на състоянието на устройствата в реално време и показване на данните на схемата на физическите елементи на вашия център за данни, както и препоръки за разрешаване на проблемни ситуации. Базирано на зони, представяне с възможност за задълбочаване, осигурява структуриран преглед на отделните зони в центъра за данни, с глобално и локално представяне с детайлизация до отделни устройства. Калкулаторът за ефективност на енергийното потребление (PUE) предлага информация за ежедневното енергийно потребление. За оперативни актуализации "в движение" Data Center Operation: Mobile осигурява достъп дo StruxureWare Data Center Operation с преносимо устройство.

 

  • Характеристики:

Защита

•  Достъп само за четене - Споделен достъп без риск от неупълномощени промени в конфигурацията.

•  Сигурност с парола - Защита с парола на потребителя предотвратява неоторизиран достъп, с разрешение срещу LDAP и Active Directory сървъри.

•  Достъп на множество потребители - Позволява на няколко потребители едновременно да извършват работа по приложението и безпроблемно обединяване на промените от различни потребители .

•  Потребителски роли - Възможност за различни нива на достъп, посредством вход в системата за няколко потребителя и предварително дефинирани потребителски роли.

Колокация

•  Tenant impact analysis Направете карта на активите на наемателя на ниво стая, клетка, шкаф или сървър за по-задълбочено разбиране на въздействието на наемателя в случай на прекъсване.

 •  Web Client Позволява видимост на потребителя в активите на центъра за данни, потреблението на енергия и мощностния капацитет чрез всеки модерен уеб браузър. Това намалява разходите за поддръжка и дава възможност на мениджърите да вземат по-добри и по-информирани решения в реално време.

•  3D cage view - Очертаване на параметъра на клетката за моментално 3D визуализиране на положението, както и автоматично пресмятане на площта на клетката.

•  Audit trail - Следи промените на цялото оборудване на килията и съоръжението чрез жизнения цикъл в центъра за данни, осигурявайки прозрачност и лесна идентификация на изискванията за поддръжка.

 Measured cage power - Позволява детайлно таксуване на индивидуалните потребители чрез лесен преглед на продадената и измерената енергия.

•  Cage visualization - Визуализиране на текущото налично пространство с анонимни данни за потребителите по време на предпродажбената фаза, за планиране на потенциални клетки за нови клиенти, резервиране на пространство и подпомагане на продажбения процес.

 Tenant inventory report - Показва цялото оборудване, свързано с един потребител, за незабавно откриване на потребителя.

•  Power receptacle report - Осветява текущия статус на щепселите и контактите за едно или повече PDU или потребители, включително индикация на прекомерно записване.

•  Power report - Показва общия капацитет спрямо продадения капацитет и измерения товар на обект за цялостен преглед на текущите електрически капацитети.

•  Space report - Моментален преглед на текущите пространствени капацитети, идентифициращ продажбеното, заетото и резервираното пространство, както и пространството, идентифицирано като използвано вътрешно.

Имате нужда от консултация?

 

  • Ползи

Маневреност

•  Поддръжка на електрическо помещение - Следи капацитета и планира промени за оборудване с централизирано захранване в зони, извън основното подово разпределение на центъра за данни.

•  Неутрален към производителите - Дава възможност за моделиране на оборудване и данни от всеки доставчик, осигурява поддръжка за съществуващи среди в центрове за данни.

•  Споделен модел за данни - Осигурява завършени и синхронизирани данни през целия жизнен цикъл на центъра за данни.

•  Локализация - Потребителският интерфейс се предлага на основните местни езици: английски, френски, немски, испански, руски, традиционен китайски, опростен китайски, японски, корейски, бразилски, португалски и италиански.

•  Опционални услуги за разполагане - Гарантира бързо внедряване с помощта на професионалните услуги на Schneider Electric.

Наличност

•  Доклад за инвентараВключва структурирана информация за всички монтирани в рака устройства, организирана спрямо типа на устройството, възраст, производител и свойства за бърз преглед на всички текущи устройства в центъра за данни.

•  Живо табло - Прозрачност на ключовите показатели за функционирането на центъра за данни чрез лесно конфигурируеми уеб табла, предназначени да показват необходимата информация за ръководителите.

•  Платформа за предприятия - Висока степен на готовност и резервиране в случай на отказ с помощта на клъстърни конфигурации и балансиране на натоварването. Система за критични приложения без точка на отказ.

•  Аларми в рамките на физическата схема - Предлага графично представяне на повредите на устройства в реално време в рамките на разпределението на подовото пространство и фронтален изглед на рака за контрол на оперативното състояние в центъра за обработка на данни.

•  Управление на инвентара - Показва данни за устройството в рамките на физическата схема за незабавен достъп до детайли на устройството и атрибути на ресурсите, както и преглед на операциите в центъра за данни.

•  Blade server support - Огледално изображение на точната конфигурация на центъра за данни, чрез моделиране на блейд-устройства в рамките в техните блейд-шкафове.

•  Guided network management - Графично изображение на мрежовите маршрути в центъра за данни и техните взаимовръзки.

•  Mobile data center operations - Интегрира се със StruxureWare Data Center Operation: Mobile за достъп до приложението StruxureWare Data Center Operation в движение през преносими PDA устройства Motorola MC75 .

•  PUE/DCiE калкулатор - Предоставя стойности на ефективността на енергийното потребление (PUE) или ефективността на инфраструктурата на центъра за данни (DCiE) за информация за ежедневната консумация на енергия.

Удобство

•  Препоръчани действия - Подробната информация за възникващите аларми и препоръките за разрешаването им намаляват нуждата от обучение на персонала и средното време за отстраняване на неизправността.

•  Мрежово базирани референции - Гъвкав подход към подовите координати позволява на операторите на центрове за данни да приемат персонализирана схема за идентифициране на локацията.

•  CAD интеграция - Позволява импортиране на чертежи с компютърно проектиране (CAD) за бързо преоформление на помещението и конфертиране на CAD чертежите в DCIM модел, вкл. превключване на CAD слоевете за показване на цялата налична информация за съоръжението.

Управляемост

•  Изглед на оформлението на пода - Преглед на точното възпроизводство на вашия център за данни чрез удобна графична план-схема и 3D визуализация.

•  Виртуално помещение за съхранение - Проследяване на нови устройства от пристигането на обекта във виртуалното хранилище, в съответствие с препоръките на най-добрите практики.

•  Изглед, подлежащ на индивидуализиране - Гъвкавa схема на приложението, съобразена с индивидуалните нужди на потребителите.

•  Множество помещения - Осигурява опцията за показване на няколко стаи на един и същи подов план за точно изобразяване и навигиране на големи съоръжения.

•  Потребителски устройства - Бързо персонализиране на библиотечните ресурси спрямо вашите спецификации само с две кликвания, за изменение на потребителски свойства като изисквания към електрозахранването и MAC адрес, и т.н.

•  Библиотека книги за системата - Използвайте изчерпателния каталог за физическа инфраструктура и IТ устройства от водещи производители.

•  Глобално търсене на активи - Бързо намирате ресурси чрез търсене със свободен текст и експортирате данни за оборудване във формат Excel.

•  Преден изглед на рак - Подробният изглед отпред на рака осигурява прецизно графично представяне на оборудването и неговото местоположение в стелажа.

•  Organizational view - Осигурява, базирана на местоположение, детайлизация за логически модел на центъра за данни, където помещенията на центъра за данни могат да бъдат организирани по райони, страни, университети, обекти, сгради и помещения.

Свържете се с нас, за да получите допълнителна информация

Професионална консултация от експерти