Ehnaton Logo
Индустриална автоматизация
Решения от експерти

КОНТАКТИ

Schneider Electric Data Center Operation: Capacity

Schneider Electric Data Center Operation: Capacity

Симулация, планиране и оптимизиране на мощностите на инфраструктурата за правилно калибриране на центъра за данни

Оптимизация на капацитета чрез цялостен модел на център за данни, позволяващ ефективно обезпечаване и правилно калибриране на Вашата среда.

оцени серията
оценка 0 от 0 гласували
  • Характеристики

Data Center Operation: Capacity прогнозира оптималното местоположение на физическата инфраструктура и монтираното в рака IТ оборудване, въз основа на работната готовност и изискванията за капацитет на физическата инфраструктура и дефинирани от потребителя изисквания, като например резервиране, използване на мрежа и групиране на целите на бизнеса. Софтуерът спомага за намаляване на неизползваната мощност чрез оптимизирано използване на физическата инфраструктура и допринася за избягване на непланирани прекъсвания на производството.

Със сложната си симулация на базата оперативни данни, Data Center Operation: Capacity активно анализира въздействието на промените, преди те да се появят, което позволява информирано вземане на решения и планиране, като се гарантира, че вашата физическа инфраструктура осигурява необходимия капацитет за настоящите и бъдещи нужди.

Имате нужда от консултация?

 

  • Ползи

Защита

•  Достъп на множество потребители - Позволява на няколко потребители едновременно да извършват работа по приложението и безпроблемно обединяване на промените от различни потребители .

•  Потребителски роли - Възможност за различни нива на достъп, посредством вход в системата за няколко потребителя и предварително дефинирани потребителски роли.

•  Достъп само за четене - Споделен достъп без риск от неупълномощени промени в конфигурацията.

•  Сигурност с парола - Защита с парола на потребителя предотвратява неоторизиран достъп, с разрешение срещу LDAP и Active Directory сървъри.

Маневреност

•  Локализация - Потребителският интерфейс се предлага на основните местни езици: английски, френски, немски, испански, руски, традиционен китайски, опростен китайски, японски, корейски, бразилски, португалски и италиански.

•  Опционални услуги за разполагане - Гарантира бързо внедряване с помощта на професионалните услуги на Schneider Electric.

•  Споделен модел за данни - Осигурява завършени и синхронизирани данни през целия жизнен цикъл на центъра за данни.

Наличност

•  Данни за измерената мощност - Предотвратява претоварвания чрез графична визуализация на средно и върхово потребление на енергия посредством измерване на действителното потребление чрез блокове за разпределение на захранването с измерване за монтаж в рак и разклоненителна верига за мониторинг.

•  Наличен капацитет - Глобален преглед на наличния капацитет в контекста на организацията, осигуряващ моментално изчисляване на реалното пространство, потребление на захранване и охлаждане, работна готовност на захранване и мрежови портове, както и на ограниченията за подово пространство и тегло на рака спрямо общите ограничения за капацитета на центъра за данни.

•  U-space report - Осигурява бърз преглед на наличното U-пространство във вашия център за данни.

•  Капацитетни политики - Групиране на IТ оборудване за съответствие с нуждите за работна готовност и избягване на блокиране на пространство, захранване и охладителна мощност.

•  Маркиране на ключова дума - Маркира ограничения за локализация чрез маркиране с ключови думи на раковете или оборудването в център за данни, с цел категоризация на ресурсите на техническо и на бизнес ниво.

•  Път за електрическа зависимост - Маркира пътя на захранването и връзките и зависимостите на физическата система, като предоставя подробен преглед на енергийното разпределение и фазово балансиране.

•  Direct Current - Можете да планирате капацитет за постоянен ток и управление на риска, както и възможност за поддръжка на смесена енергийна инфраструктура (както AC, така и DC). Това позволява на мениджърите на центрове за данни да моделират захранвани с постоянен ток устройства, което им позволява по-интелигентно и точно да планират капацитета и да оценят риска.

•  Поддръжка на електрическо помещение - Следи капацитета и планира промени за оборудване с централизирано захранване в зони, извън основното подово разпределение на центъра за данни.

Планиране

•  Raised floor environments - Моменталната оценка на скоростите на разпределение на въздуха в камерата и скоростта на въздушния поток могат да се използват за оптимизация на разположението на перфорираните плочки в помещенията с налягане от охладителни системи в повдигнат под.

•  Capture Index - Моментална визуализация на динамиката на въздушните потоци в центъра за данни с използоване на индекса за изолация на «горещи» и «студени» коридори (Capture Index, CI), позволява да бъде анализирана ефективността на използване на охлаждащия въздух в реално време.

•  Симулация на повреди на уреда - Дава възможност на операторите на центрове за данни активно да установяват как повреда на устройство би повлияла на критични за бизнеса приложения.

•  Бизнес въздействие - Показва резултатите от неизправност на устройство върху инфраструктурното оборудване на центъра за данни с цел незабавна идентификация на влиянието върху критични за бизнеса приложения.

•  Повреда на инфраструктурата до IT поражение - Критичните събития се превръщат в анализ на въздействието на сървъра, в резултат на което нестабилните виртуални машини автоматично се пренасят към изправни сървъри.

•  Ръководство за IT оборудване - Моментален съвет за разполагане на сървъра чрез анализ в реално време на наличния капацитет на центъра данни, в това число захранване, охлаждане, U-пространство, мрежа и портове за захранване, стратегии за капацитет, ограничения за тегло и т.н.

•  Capacity reports - Показва планирани и действителни данни за енергопотреблението в един прозорец, което позволява детайлно планиране на бъдещите нужди от захранване.

•  3D airflow analysis - Симулация на всякакъв сценарий за охлаждане във вашия център за данни, с моментално визуализиране на ефекта на охлаждане върху вашата инфраструктура за лесна идентификация на преохлаждане и зони на локално прегряване.

•  3-phase load balancing - Автоматично разпределя и проследява енергийното потребление на едно- и три-фазно захранване на оборудване от UPS, посредством разпределение на ниво сървър и блейд, като се грижи и трите фази на системата за захранване да имат балансирано натоварване.

•  Анализ на сценария - Позволява на клиентите да изпитат бъдещи промени в конфигурацията на центъра за данни и да видят техните последствия, без да правят промени в тяхното действащо приложение StruxureWare Data Center Operation.

Управляемост

•  Глобално търсене на активи - Бързо намирате ресурси чрез търсене със свободен текст и експортирате данни за оборудване във формат Excel.

•  Живо табло - Прозрачност на ключовите показатели за функционирането на центъра за данни чрез лесно конфигурируеми уеб табла, предназначени да показват необходимата информация за ръководителите.

•  Неутрален към производителите - Дава възможност за моделиране на оборудване и данни от всеки доставчик, осигурява поддръжка за съществуващи среди в центрове за данни.

•  Потребителски устройства - Бързо персонализиране на библиотечните ресурси спрямо вашите спецификации само с две кликвания, за изменение на потребителски свойства като изисквания към електрозахранването и MAC адрес, и т.н.

•  Библиотека книги за системата - Използвайте изчерпателния каталог за физическа инфраструктура и IТ устройства от водещи производители.

Свържете се с нас, за да получите допълнителна информация

Професионална консултация от експерти