Ehnaton Logo
Индустриална автоматизация
Решения от експерти

КОНТАКТИ

Schneider Electric Data Center Operation: Cooling Optimize

Schneider Electric Data Center Operation: Cooling Optimize

Активен контрол на охлаждането за оптимизирано използване на ресурсите и спестяване на енергия

Динамично елиминира горещите точки и пести енергия чрез интелигентен контрол на охлаждането.

оцени серията
оценка 0 от 0 гласували

Приложението Cooling Optimize (Оптимизиране на охлаждането) непрекъснато оптимизира въздушния поток в съоръжението на центъра за данни, осигурявайки подобрена надеждност и наличност. Cooling Optimize е система със затворен цикъл, която реагира на данни в реално време, автоматично идентифицира и елиминира горещи точки и помага при диагностицирането на потенциални рискове за съоръженията. Приложението балансира необходимостта от охлаждане с възможно най-ниския разход на енергия, осигурявайки точното количество охлаждане в центъра за данни, като спестява разходи. Приложението предоставя на фасилити мениджърите контрол върху желаните температури и видимост на топлинните условия. То използва интелигентен софтуер, който постоянно регулира охлаждането според промяната на условията на околната среда. Тази реакция на събития, влияещи на температурата, като преместване на оборудване, надстройки или промени в натоварването на ИТ, стабилизира въздушния поток и решава сложния пъзел на разпределението на охлаждащите ресурси.

 

  • Наличност:

•  Защита непрекъснатостта на работа – незабавното идентифициране и елиминиране на горещи точки защитава времето на работа и гарантира, че бизнесът може да продължи по план

•  Сравнителен доклад – потвърждава спестяванията на енергия и разходи, както и намаленията на парниковите газове, постигнати чрез използването на активен контрол на охлаждането

•  Съществуваща охлаждаща инфраструктура – работи с вашата съществуваща инфраструктура; директно разширение (DX), охладена вода, економайзери и методи за охлаждане чрез изпаряване, както и среди с въздушен поток под пода, над главата, с канали и без канали

•  Ръчно пренастройване – предоставя на операторите възможността ръчно да упражняват контрол върху своите охлаждащи ресурси и да отменят системата

•  Намаляване на риска – в случай на авария охладителните модули автоматично ще работят с максимален капацитет и ще осигурят охлаждане на съоръжението, дори ако Cooling Optimize не може да се свърже и контролира охлаждащите модули

•  Доклад за съответствие на температурата – идентифицира дали температурите на стелажа са в съответствие с изискваните зададени точки и периода от време, през който стелажите са били в нарушение на зададените ограничения, което позволява лесно откриване на потенциални нередности във физическата инфраструктура

 

  • Намаляване на разходите:

•  Удължете живота на оборудването – ефективното използване на охлаждащо оборудване намалява нуждата от поддръжка и удължава живота на оборудването

•  Икономия на енергия – осигурява до 40% икономия на енергия за охлаждане чрез оптимизирано използване на съществуващото охлаждащо оборудване

 

Имате нужда от консултация?

 

  • Управляемост:

•  Интелигентен контрол – данните за температурата се предават безжично до мрежови шлюзове, обобщават се и се анализират от софтуер за управление, който определя подходящите изисквания за управление, доставяни директно към охладителното оборудване

•  Динамична оптимизация – топлинният въздушен поток се адаптира постоянно, за да отговаря на нуждите в реално време, създадени от динамичната среда в центъра за данни

•  Възстановяване на капацитета за охлаждане – непрекъснато оптимизираният капацитет за охлаждане позволява допълнително ИТ натоварване и увеличен ИТ капацитет в центъра за данни

•  Картографиране на влиянието – предоставя страхотна представа за влиянието на отделните охлаждащи модули върху температурата във всяка част на центъра за данни

 

  • Защита:

•  Многопотребителски достъп – позволява на няколко потребители да извършват работа по приложението едновременно и безпроблемно обединяване на промени от различни потребители

•  Потребителски роли – разрешаване на достъп, базиран на местоположение и функции чрез многопотребителско влизане и индивидуални нива на потребителски роли

•  Безжични температурни сензори – използва набор от безжични температурни сензори за определяне на точната позиция на топлинния товар в центъра за данни

•  Достъп само за четене – споделете достъп без риск от неоторизирани промени в конфигурацията

•  Защита на паролата – избираема от потребителя парола със силни правила за парола и механизъм за нулиране на паролата

Свържете се с нас, за да получите допълнителна информация

Професионална консултация от експерти