Ehnaton Logo
Индустриална автоматизация
Решения от експерти

КОНТАКТИ

WAGO e!COCKPIT

WAGO e!COCKPIT

ПРОГРАМИРАНЕ И КОНФИГУРИРАНЕ С E!COCKPIT

Софтуерът за автоматизация на WAGO e!COCKPIT ускорява стартирането на машината и системата, като в същото време намалява времето за разработване на проекти за автоматизация!

оцени серията
оценка 0 от 0 гласували

Осигуряването на дългосрочна жизнеспособност на проекта чрез устойчиво намаляване на разходите зависи от способността на потребителя бързо да се адаптира към нов софтуер, който предлага висока степен на повторно използване. e!COCKPIT е интегрирана среда за разработка, която поддържа всяка задача по автоматизацията от хардуерната конфигурация, програмирането, симулацията и визуализацията до пускането в експлоатация – софтуерен пакет „всичко в едно”.

 

  • Ползи:

• Интегриран инженеринг
• Интелигентен дизайн
• CODESYS 3
• Графична конфигурация на мрежата

 

  • Конфигурация и параметризация

• Интегрираните конфигуратори на e!COCKPIT осигуряват съвременни работни инструменти и работни пространства, като:
• Графична мрежова топология: Сложните взаимоотношения между мрежовите устройства и текущите им състояния могат да бъдат идентифицирани лесно и интуитивно.
• Техника „Drag & Drop”: Опростява взаимодействието на устройството.
• Copy & Paste: Отделни устройства или цели клонове на мрежата могат да бъдат дублирани бързо. Групова обработка: Стойностите на параметрите се задават едновременно за няколко устройства.

 

  • Програмиране

• e!COCKPIT предлага богати възможности за софтуерно разработване: Определените от IEC 61131-3 програмни езици за PLC, като Структуриран текст (ST), Ладер Диаграма (LD), Функционална блокова диаграма (FBD), Списък с инструкции (IL), Последователнна функционална карта (SFC) и Непрекъсната функционална диаграма (CFC). Всички програмни езици могат да се комбинират един с друг. Създадените програми могат лесно да се дебъгват компютъра на разработчика чрез симулация. Включени са нови парадигми, като например обектноориентирано програмиране.

 

  • Визуализация

• Усъвършенстваните потребителски интерфейси за работа и наблюдение на машината са стандартни. Днес дизайнът на основата на потребителски интерфейс е фактор от основно значение, който влияе върху закупуването на цяла линия за автоматизация. Софтуерът e!COCKPIT използва техниката „Drag & Drop” за оптимизиране на дизайна на модерните потребителски интерфейси. Интегрираният редактор за визуализация предлага достъп до програмни променливи на IEC, затворена симулация на програмите на HMI и PLC на инженерния персонален компютър и гарантирана езикова независимост с набора от символи Уникод (Unicode). Текущи стандарти, като HTML5 и CSS, също се поддържат.

 

  • Диагностика

• Точната информация за текущото състояние на мрежата за автоматизация е абсолютна необходимост за бързото откриване и отстраняване на грешки – било то по време на разработването в офиса или директно на машината при пускането й в експлоатация. За тази цел e!COCKPIT предлага подробни опции за диагностика, като индивидуалните изгледи винаги показват данни за текущото състояние на управляващите системи – като таблици или диаграми. За да може проектът да се реализира без забавяне, съобщенията за грешки се предават директно и ясно. Функцията за тестване на структурното окабеляване систематично идентифицира грешките в окабеляването.

Свържете се с нас, за да получите допълнителна информация

Професионална консултация от експерти