Ehnaton Logo
Индустриална автоматизация
Решения от експерти

КОНТАКТИ

e-Manual

e-Manual

В новия дигитален инструмент E-Manual на Mitsubishi Electric Automation, Inc. ще намерите ценна интерактивна информация относно Ръководства, е-каталози и продуктова гама.

 

оцени серията
оценка 4.50/5.00 от 2 гласували
 • e-Manual е електронен наръчник, който позволява на потребителите на продукти от Mitsubishi Electric FA бързо да получават информация за продуктовите гами и насоки за тяхното използване.

Отличните функции за търсене и връзката със софтуера за проектиране улесняват въвеждането в експлоатация и обслужването на FA продукти. Ръководствата за потребителска поддръжка могат лесно да бъдат конвертирани в електронни наръчници и свързвани с продуктови ръководства на Mitsubishi Electric FA, което позволява бързо отстраняване на проблеми.

 

 • Бърз и лесен достъп до актуална информация (за наличните продуктови гами, насоки за тяхното използване и техническа документация)

Цялата продуктова информация, която би могла да ви е необходима, е налична за използване в платформата e-Manual. Само с един клик на мишката можете да направите справка с най-актуалните наръчници, както и да обновите вече свалените ръководства.

 

 • Най-новата налична информация за даден продукт може да бъде намерена незабавно в електронния наръчник от последно поколение e-Manual.

Търсенето на подходящите технически ръководства и каталози в уебсайтовете на производителите и из интернет може да е доста времеемък и досаден процес. В електронния наръчник от най-ново поколение e-Manual всички продуктови ръководства и каталози са организирани по категории, което позволява лесно и бързо намиране на най-актуалната версия на необходимата информация. При обновяване на съдържанието на източника, който е включен в наръчника, потребителите могат лесно да актуализират дори вече свалената на дадено устройство информация. Това е възможно с помощта на модула e-Manual Viewer.

Преди

e-manual-1

След

e-manual-2

 

 • Бързо отстраняване на проблеми при продукти за заводска автоматизация

Бързият достъп до необходимата информация съкращава процеса по отстраняване на проблеми, възникнали с продуктите на Mitsubishi Electric FA, което от своя страна намалява времетраенето на нежеланите престои на оборудването. Отличните функции за търсене на e-Manual ще ви предложат различни възможни причини и решения на проблема.

 

 • Улеснено отстраняване на грешки посредством откриване на необходимата информация чрез търсене в множество ръководства наведнъж по код на грешката или други ключови думи.

Без достъп до наръчника от последно поколение e-Manual детайлното едновременно търсене по име на продукт или код на грешка в голям брой ръководства е невъзможно, а разрешаването на даден проблем отнема много повече време. Специализираната електронна платформа на Mitsubishi Electric е разработена именно в отговор на потребността от подобен тип търсения в множество източници наведнъж.

Преди

e-manual-3

След

e-manual-4

 

 • Оптимизиран процес по въвеждане в експлоатация на FA продукти благодарение на улесненото програмиране

Наръчникът от последно поколение e-Manual и софтуерът за проектиране могат да бъдат свързани помежду си, за да оптимизират програмната разработка на FA продукти.

 

 • e-Manual включва примерни програми, които могат да бъдат копирани и поставяни директно в софтуера за проектиране.

Писането на примерни програми в софтуера за проектиране отнема време и създава условия за грешки при въвеждане. С помощта на e-Manual тези програми могат да бъдат копирани и поставени директно в GX Works3 - без никакъв риск от грешки. Това допълнително улеснява въвеждането в експлоатация на FA продукти.

Преди

e-manual-5

След

e-manual-6

 

 • По-ефективно разрешаване на проблемите чрез екипна работа благодарение на възможностите за споделяне на ръководства и ноу-хау между отделни членове на работния екип

Експертното ноу-хау, включително ръководства, отметки, бележки и записки, съхранявани от всеки член на екипа, може да бъде лесно и удобно споделяно с останалите. Управлението на информацията се опростява чрез обмен на актуални данни между сътрудниците.

 

 • Възможности за споделяне и управление на ръководства, техни по-актуални версии и бележки между членовете на екипа

В работните екипи често е трудно да се предостави достъп на всички до информацията, принадлежаща на отделните сътрудници. С електронния наръчник e-Manual и инструмента e-Manual Viewer необходимите ръководства и ноу-хау могат да бъдат удобно и ефективно споделяни и използвани от целия екип.

Преди

e-manual-7След

e-manual-8

 

 • Улеснено създаване на ръководства за потребителска поддръжка и по-кратък процес по отстраняване на проблеми

С помощта на e-Manual Create наръчниците за потребителска поддръжка могат да бъдат конвертирани в e-Manual файлове и свързани с фирмената продуктова документация на FA гамата от Mitsubishi Electric. e-Manual Viewer позволява партидно управление на наръчниците, като може да бъде направена директна справка с всяко фирмено ръководство за FA продукт от Mitsubishi Electric посредством наръчника за потребителска поддръжка.

 

 • Възможност за извеждане на страниците с насоки за отстраняване на проблеми само с един клик

Без помощта на e-Manual Create наръчниците за потребителска поддръжка и продуктовите ръководства на Mitsubishi Electric FA трябва да бъдат преглеждани отделно. Инструментът e-Manual Create позволява унифицирано управление на двата типа документация, като от наръчниците за поддръжка, разглеждани с e-Manual Viewer, може да бъде осъществен директен достъп до страниците с насоки за отстраняване на проблеми във фирмените ръководства с цел справка.

Преди

e-manual-9

След

e-manual-10

 

e-Manual Viewer

 

 • Примерен сценарий: Идентифициране и разрешаване на причини за проблеми с производствени линии.

Когато възникне грешка или проблем с FA продукт, интегриран в производствена линия, потребителите могат да направят справка за потенциалните причини и необходимите коригиращи действия за отстраняване на неизправности, описани в приложимите ръководства – на таблет (с Android или iOS) или на компютър.

 

e-manual-viewer-1

 

 • [Функция за търсене] Бързо търсене на необходимата информация на място

Налично е кръстосано търсене във всички изтеглени ръководства. Прецизирането на търсенето с ключови думи като кодове за грешки или команди за програмиране позволява по-бързо намиране на желаната информация.

 

 • Необходимата информация може да бъде едновременно търсена в множество ръководства.

Необходимата информация може да бъде едновременно търсена в множество наръчници. Налично е кръстосано търсене във всички изтеглени ръководства. Прецизирането на търсенето с ключови думи като кодове за грешки или команди за програмиране позволява по-бързо намиране на желаната информация.

 

e-manual-viewer-2

 

 • Функция за кръстосано търсене (параметри на търсенето)

Име на продукта
Номер на ръководството
Илюстрации
Ключови думи
Размити термини
Кодове на грешки
Описание на специално реле
Описание на специален регистър
Описание на команда
Информация за бележка
Идентификатор на страница

 

e-manual-viewer-3

 

 • [Функция за отбелязване на отметки] Незабавен достъп до често посещавани страници с информация за поддръжка или отстраняване на неизправности, след като бъдат маркирани като отметки

Чрез използване на функцията за отбелязване често посещавани страници с информация за поддръжка или отстраняване на неизправности могат незабавно да бъдат намирани, когато са необходими на персонала на място в производствените обекти. Регистрираните отметки се копират в актуализираните ръководства.

 

e-manual-viewer-4

 

 • [Функция за добавяне на бележки] Ефективно персонализиране на ръководствата чрез добавяне на бележки

Потребителските документи могат да бъдат свободно персонализирани чрез добавяне на бележки и информация, необходима за стартиране и поддръжка на системата. Добавените бележки ще бъдат копирани при актуализиране на ръководствата.

 

e-manual-viewer-5

 

 • [Функция за споделяне] Улеснено управление на данните чрез споделяне на актуална информация

Чрез съхраняване на данни от e-Manual (ръководства, бележки, отметки) в база данни в мрежата, членовете на екипите могат да споделят и преглеждат най-новите документи с бележки на своите компютри. Изтеглянето на едни и същи ръководства многократно вече няма да е необходимо и нужният капацитет за данни на работните компютърни устройства може да бъде намален.

 

e-manual-viewer-6

 

 • [Функция за експортиране] Лесно експортиране на ръководства, отметки и бележки към други компютри

Чрез експортиране на данни от e-Manual (ръководства, бележки, отметки), записани в e-Manual Viewer, потребителите могат да прехвърлят същите данни на други компютри. Например, потребителят може да експортира данни от e-Manual, записани в e-Manual Viewer на работния му компютър в офиса, към преносим компютър, използван в производствени обекти или за бизнес пътувания. Данните на второто устройство могат да бъдат използвани и като резервно копие за възстановяване на информацията на основния компютър.

 

e-manual-viewer-7

 

 • Свързване на e-Manual (инструмент за асистиране на програмирането) и GX Works3 (софтуер за проектиране)

Примерни програми, налични в e-Manual, могат да бъдат копирани с един клик. Те се запазват като нов проект в софтуера за проектиране, за да бъдат готови за работа. Така въвеждането на програми става по-бързо, а грешките могат да бъдат предотвратени. Това помага на потребителите да рационализират въвеждането в експлоатация на продукти от FA гамата.

 

e-manual-viewer-8

 

 • Сваляне на e-Manual Viewer
  На таблет (с Android или iOS)

Приложението e-Manual е достъпно за потребители, използващи Android или iOS. То позволява сваляне на файлове от електронния наръчник e-Manual.

 

e-Manual Create

 

 • [Функция за хипервръзки] Позволява свързване на потребителските документи и продуктовите на ръководства на Mitsubishi Electric FA, както и справки със специфични информационни области. Прави възможна директната проверка на необходимата информация в оригиналния източник.

След конвертиране на потребителските документи в e-Manual файлове посредством e-Manual Create, те могат да бъдат директно свързани чрез линкове към специфична информация в e-Manual Viewer. Информацията за FA продуктите може да бъде преглеждана по време на процеса по отстраняване на проблеми в производственото оборудване, което спомага за тяхното по-бързо разрешаване. Необходимите данни могат да бъдат събирани от различни ръководства, което редуцира времето за създаване на наръчници и подсилва връзките между потребителските документи и техническата документация.

 

e-manual-create-1

 

 • [Функция за споделяне] Позволява споделяне на ръководства и ноу-хау между множество потребители.

Подобрява възможностите за търсене и за обмен на информация с други членове на работния екип.
С тази функция най-актуалните данни и изводи от работния процес, както и различни отметки и бележки, могат да бъдат споделяни с всички сътрудници.

 

e-manual-create-2

 

 • [Функция за ръчно създаване] Улеснява създаването на e-Manual страници от всички потребители с източник Word или CHM файлове

Необходими са само три стъпки, за да бъдат конвертирани съществуващите документи в e-Manual с помощта на инструмента e-Manual Create
e-Manual Create конвертира Microsoft Word или CHM (Microsoft Compiled HTML Help) документи в e-Manual файлове. След като потребителските документи са конвертирани, те могат да бъдат разглеждани посредством e-Manual Viewer. Достъпни са под формата на електронни книги.

 

e-manual-create-3

 

 • Функция за улеснено създаване на e-Manual ръководства от Word и CHM файлове, добавени от всички потребители - посредством бланки, образци и темплейти
  e-Manual темплейт и бланка

Всички потребители на e-Manual Create могат да създават e-Manual файлове чрез използване на e-Manual бланка и необходимите данни (от Word или CHM файл).

 

e-manual-create-4

 

 • Сваляне на e-Manual Create
  Основните параметри на операционните среди на съответния софтуер са както следва:

 

Език

Японски/Английски

Функции

e-Manual Create е софтуер, който конвертира Microsoft Word документи и компилирани HTML помощни файлове на Microsoft в e-Manual файлове (с разширение .ema)

Операционна система

Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7

 

 

 

 

Свържете се с нас, за да получите допълнителна информация

Професионална консултация от експерти