Ehnaton Logo
Индустриална автоматизация
Решения от експерти

КОНТАКТИ

Easergy Flite

Easergy Flite

Индикатори за къси съединения във въздушни мрежи

Индикатори за повреди по веригата за въздушни разпределителни мрежи средно напрежение на Schneider Electric.

оцени серията
оценка 0 от 0 гласували
  • Характеристики

Индикатор за повреди по веригата (FPI Fault Passage Indicators) – фаза и земя – за локална индикация.

 

Flite110-SA и 112-SA: монофазен FPI средно напрежение – монтаж на линията

Flite 11x-SA е еднофазен индикатор за повреда в MV въздушни линии. Позиционира се на стратегически места. Например в началото на всяко разклонение на мрежата и на мястото на ръчните разпределителни устройства. Монтира се директно с помощта на изолационен прът на захранвана линия за средно напрежение, благодарение на пружинните щипки. В случай на повреда устройствата Flite 11x-SA  разположени между изходящото захранващо устройство на подстанцията и участъка при повреда, ще открият тока на повреда и ще започнат да мигат. Устройствата Flite 116-SA ще изпратят радио съобщение към отдалечен терминал Easergy G200 за дистанционно наблюдение, към който те са свързани.

Flite 11x-SA работи в мрежи

•  фаза – фаза с фазово напрежение от 7 до 36 kV,

•  ток на натоварване до 630 A, 

•  честота от 50 или 60 Hz.

Потребителят може да промени конфигурацията на Flite 110-SA с помощта на микропревключвателите на картата с интегрална схема за да го адаптира към различни нужди. За Flite 116-SA конфигурацията се извършва от къси радио вълни, използвайки корпуса G200.

Flite 11x-SA е проектиран да работи в трудни среди. Той отговаря на стандартите на IEC по отношение на: пренасяне (излагане на лошо време), климатични тестове, устойчивост на солена струя и влажна топлина, устойчивост на къси съединения, диелектрична якост, устойчивост на удари и вибрации.

 

Flite 210 и 230: трифазен FPI – монтаж на стълб

Индикаторите за преминаване на грешки трябва да показват грешката преди захранващото защитно устройство да се задейства и прекъсне средното напрежение. Те също се нулират автоматично при възстановяване на средното напрежение.

Flite 210 и 210 TS са напълно автономни и не изискват трансформатор или допълнителна връзка. Flite 210 и 210 TS са снабдени с електронна карта напълно оборудвана с 3,6 V 13 Ah литиева батерия, която не е свързана. За всяко продължително съхранение се препоръчва да изключите батерията, за да запазите нейния експлоатационен живот.

Flite 210 е детектор на повреди за въздушни линии СН, монтирани на пилони без контакт с проводниците. Той може да открие както ток на земна повреда 3Io (ток с нулева последователност), така и фазов – фазов ток на повреда Imax (къси съединения). Подобно на други индикатори, трябва да бъде инсталиран на точно определени стратегически местоположения по въздушната линия, напр. в началото на разклонение (точка на свързване) и на ниво разпределителна уредба. Монтира се директно под проводника с напрежение на линията MV. В случай на повреда, всички устройства Flite 210, разположени между шината и повредената секция се активират и започват да мигат, докато останалите устройствата Flite 210 надолу в секцията остават в режим на готовност. Червената LED мигаща светлина е много мощна и се вижда при солиден ъгъл на видимост от 180 градуса. Flite 210 използва два сензора за откриване на неизправности. Електромагнитното поле, генерирано от линейния ток индуцира напрежение в бобината или антената на детектора. Това напрежение се дигитализира и се прави изчисляване на di/dt, за да се направи разлика между нормален ток на натоварване и ток на повреда. Нормалното изменение на тока на натоварване не причинява изключване на Flite 210. Специалният дизайн и конструкцията на бобината правят възможно откриването на токове на повреда поради късо съединение (Imax).

Използване на Flite 210:  

•  Разпределителна система от 6 до 66 kV 

•  Радиална система 

•  Директно заземена неутрална система 

Импедансно заземена неутрална система (за откриване на земни повреди, внимателно изберете чувствителност Di според праговете на защитните релета на захранващото устройство).

 

Flite 3xx: трифазен посочен FPI – монтаж на стълб

Устройствата Flite 3xx (FPI) са едновременно насочени за откриване на грешка към земя  и фазови неизправности за надземни мрежи за средно напрежение. Те са предназначени за мрежи, за които откриването на неизправност към земя може да даде грешна индикация поради капацитивен ток на връщане при: 

•  мрежи с компенсирано заземяване (бобина Petersen), 

•  мрежи с изолирано заземяване.

Те обаче могат да се използват и в мрежи с импедансно заземяване. Не трябва да се използват в мрежи със заземени неутрали. 
Устройството Flite 3xx има тройно предназначение

•  открива повредата на тока и потвърждава реалното и съществуване чрез различни процедури 

•  определя вида на повредата: еднофазна към земя или многофазни от всички видове

•  уведомяват чрез цветен код екипите за поддръжка за вида на повредата и участъка, където тя се намира и предоставят същата информация за изходен контакт за възможно дистанционно предаване.

Комуникационен FPI за дистанционно наблюдение: 

  Flite 116-SA: монофазен FPI средно напрежение за монтаж на линията, с комуникация по радиостанция с ниска мощност без разрешителен режим с отдалечен терминал Easergy G200.

  G200: Отдалечен терминал, който се ползва като шлюз за свързване на FPI Flite 116 към всяка SCADA система

 

  • Ползи

Намаляват продължителността на прекъсванията и подобряват работата. Предимствата на 45-годишния опит на водещ производител на индикатори за повреди по веригата и телекомуникационна апаратура. С над 400 000 инсталирани и работещи устройства, гамата Easergy на Merlin Gerin гарантира пълно спокойствие.

 

  • Приложения

Над 15 продукта за различни претоварвания на мрежи със средно напрежение и приложения за наблюдение.

Свържете се с нас, за да получите допълнителна информация

Професионална консултация от експерти