Ehnaton Logo
Индустриална автоматизация
Решения от експерти

КОНТАКТИ

Schneider Electric дистанционен блок Easergy T300

Schneider Electric дистанционен блок Easergy T300

Easergy T300 Мощен дистанционен блок за автоматизация на захранващо устройство

Дистанционно управление и мониторинг за автоматизация на разпределението на енергия на Schneider Electric.

оцени серията
оценка 0 от 0 гласували
 • Характеристики:

Нов еталон в автоматизацията на дистрибуторските мрежи.

Easergy T300 Remote Terminal Unit (RTU) е модулна платформа от хардуер и фърмуер и градивен елемент за приложения за управление на обществената разпределителна мрежа със средно напрежение и ниско напрежение. Той предлага единно решение за управление и наблюдение от просто устройство до голяма подстанция MV/MV или MV/LV.

 

 • Easergy T300 RTU предлага широка гама от функции:

•  Централизирано и децентрализирано управление на разпределителна мрежа за СН и НН: местоположение на повреда, изолация и възстановяване на услугата. 

•  Управление на частна мрежа (MV контури): управление на самовъзстановяваща се  мрежа-ключ за автоматичен трансфер

•  Volt/VAR оптимизирана поддръжка 

•  Измерване на мощност и качество за средно и ниско напрежение съгласно стандарт EN 50160

•  Ефективност на управлението на активите

 

 • Модулно описание на офертата по функции:

•  Easergy HU250 – шлюз за комуникация на главното устройство

•  Easergy SC150 – контролер за разпределителни устройства за средно напрежение

•  Easergy LV150 – мониторинг на трансформатор и табло НН 

•  Easergy PS100/PS50/PS25 – широка гама от резервни захранвания

 

 • Гъвкава комуникация с контролни центрове и разширени мрежи

•  Главни и подчинени протоколи: IEC 60870-5-101/104, DNP3, Modbus, IEC 61850

•  Peer-to-peer комуникация за приложения за самовъзстановяване

•  Гъвкави комуникационни носители: Ethernet, USB, 2G, 3G, 4G, RS232/485

•  Wi-Fi връзка за локална работа

 

 • По-добро управление на киберсигурността

•  Съвместим с IEC 62351 и IEEE P1686

•  SCADA комуникационна сигурност (IEC 62351-5)

•  Защита на локален и отдалечен достъп въз основа на RBAC (IEC 62351-8)

•  Защита на връзката за поддръжка (локална и отдалечена): HTTPS, SSH

•  Протокол за сигурност при прехвърляне на данни: SFTP

•  Потвърждение чрез централизиран Radius клиент

 

 • Управление на мрежи средно напрежение

•  Усъвършенствано откриване повреда на ток за всички неутрални системи

•  MV откриване на повреден проводник въз основа на напрежение

•  Автоматизация: секционен разединител; автоматично прехвърляне на източник;

•  Самовъзстановяване, базиран на IEC 61131-3 PLC

•  MV Измерване на мощност съгласно IEC 61557-12

•  MV Качество на захранването съгласно IEC 61000-4-30 Class S

•  Възможност за управление на до 24 превключвателя за прекъсване на натоварването

 

 • Мониторинг на трансформатор и мрежа с ниско напрежение

•  LV откриване на повреден проводник (откриване на предпазител)

•  Измерване на ниска мощност съгласно IEC 61557-12

•  LV Качество на захранването съгласно IEC 61000-4-30 Клас S

•  Мониторинг на температурата на трансформатора

 

 • Резервно захранване за приложения за контрол и наблюдение

Резервните захранващи устройства Easergy T300 са предназначени за прекъсване на електрозахранването с цел поддържане на контрол и наблюдение на подстанцията за средно напрежение по време на ремонт.

 

 • Дистанционна и локална поддръжка с прости инструменти

•  Вграден уеб сървър, съвместим с персонални компютри, смартфони и таблети. 

•  Защита за актуализиране на фърмуер и отдалечена/локална база данни. 

•  Пълни уеб приложения за управление на подстанции и RTU активи. 

•  Проста актуализация на конфигурацията на място, благодарение на модулната конструкция. 

 

 • Ползи:

•  Намаляване продължителността на престой на MV и LV (SAIDI)

•  Регулиране и управление на напрежението с голяма точност

•  Синхронизира измерванията на напрежението на захранващото устройство, за да улесни разпределянето на енергията

•  Измерва качеството на средното и ниското напрежение в съответствие с EN 50160

•  Управлява растежа на енергията на MV и LV (намалява пиковете)

•  Намалява техническите и нетехническите загуби

•  Намалява CAPEX с едно-единствено, модулно предложение с множество приложения

•  Оптимизира управлението на активите и живота на оборудването

 

 • Приложения:

•  Контрол и мониторинг на подстанции MV/MV и MV/LV

•  Контрол на превключвателя за прекъсване на натоварването- главен (LBS)

•  Мониторинг на под и надземни трансформатори

•  Мониторинг на напрежението на линия СН и извън линията

•  Мониторинг на разпределението в мрежа НН

•  Контрол и мониторинг на разпределени енергийни ресурси

 

Разгледайте пълната продуктова гама тук.

Свържете се с нас, за да получите допълнителна информация

Професионална консултация от експерти