Ehnaton Logo
Индустриална автоматизация
Решения от експерти

КОНТАКТИ

Schneider Electric EcoStruxure IT Advisor

Schneider Electric EcoStruxure IT Advisor

Първото в индустрията решение за управление на инфраструктурата на центъра за данни (DCIM), базирано на облак

Базиран в облака софтуер за активи и планиране, който позволява на мениджърите на центрове за данни да намалят OpEx и да планират непрекъсната работа, с анализи за улесняване на решенията за планиране на капацитет

оцени серията
оценка 0 от 0 гласували
  • Характеристики

EcoStruxure IT Advisor предоставя лесен и ефективен начин за мениджърите на центрове за данни да моделират и управляват своето оборудване за физическа инфраструктура от различни производители, елиминирайки зависимостта от сложни електронни таблици. Включващ управление на инвентара за лесен достъп до точни данни за активите и симулация на въздействие за оптимизирано управление на риска, този базиран в облак софтуер за активи и планиране ви помага да намалите OpEx и да планирате времето за работа. Анализът улеснява вземането на решения за планиране на капацитета, докато автоматизираните работни потоци ви позволяват да приложите най-добрите практики и да намалите човешките грешки, когато поставяте следващия си IT актив.

 

  • Ползи

Колокация

•  Audit trail - Следи промените на цялото оборудване на клетката и съоръжението чрез жизнения цикъл в центъра за данни, осигурявайки прозрачност и лесна идентификация на изискванията за поддръжка.

•  3D cage view - Очертаване на параметъра на клетката за моментално 3D визуализиране на положението, както и автоматично пресмятане на площта на клетката.

•  Cage visualization - Визуализиране на текущото налично пространство с анонимни данни за потребителите по време на предпродажбената фаза за планиране на потенциални клетки за нови клиенти, резервиране на пространство и подпомагане на продажбения процес.

•  Space report - Моментален преглед на текущите пространствени капацитети, идентифициращ продажбеното, заетото и резервираното пространство, както и пространството, идентифицирано като използвано вътрешно.

•  Power report - Показва общия капацитет спрямо продадения капацитет и измерения товар на обект за цялостен преглед на текущите електрически капацитети.

•  Tenant inventory report - Показва цялото оборудване, свързано с един потребител, за незабавно откриване на потребителя.

•  Measured cage power - Позволява детайлно таксуване на индивидуалните потребители чрез лесен преглед на продадената и измерената енергия.

 

Наличност

•  Аларми в рамките на физическата схема - Предлага графично представяне на повредите на устройства в реално време в рамките на разпределението на подовото пространство и фронтален изглед на рака за контрол на оперативното състояние в центъра за обработка на данни.

•  Живо табло - Прозрачност на ключовите показатели за функционирането на центъра за данни чрез лесно конфигурируеми уеб табла, предназначени да показват необходимата информация за ръководителите.

•  Анализ на енергийната ефективност - Осигурява текущи и исторически стойности за ефективността на енергийното потребление (PUE) и DCiE, въз основа на текущото IТ натоварване, с цел изградена на факти, представа за енергийната ефективност на ниво съоръжение.

•  Управление на инвентара - Показва данни за устройството в рамките на физическата схема за незабавен достъп до детайли на устройството и атрибути на ресурсите, както и преглед на операциите в центъра за данни.

•  Inventory report - Включва структурирана информация за всички монтирани в рака устройства, организирана спрямо типа на устройството, възраст, производител и свойства за бърз преглед на всички текущи устройства в центъра за данни.

•  Guided network management - Графично изображение на мрежовите маршрути в центъра за данни и техните взаимовръзки.

 

Удобство

•  Мрежово базирани референции - Гъвкав подход към подовите координати позволява на операторите на центрове за данни да приемат персонализирана схема за идентифициране на локацията.

•  CAD интеграция - Позволява импортиране на чертежи с компютърно проектиране (CAD) за бързо преоформление на помещението и конфертиране на CAD чертежите в DCIM модел, вкл. превключване на CAD слоевете за показване на цялата налична информация за съоръжението.

•  Web Client - Позволява видимост на потребителя в активите на центъра за данни, потреблението на енергия и мощностния капацитет чрез всеки модерен уеб браузър. Това намалява разходите за поддръжка и дава възможност на мениджърите да вземат по-добри и по-информирани решения в реално време.

Имате нужда от консултация?

 

  • Управляемост

•  Процес с автоматизиран работен ред - Създава работни поръчки и автоматично генерира задачи за преместване, добавяне или промяна в IT и инфраструктурно оборудване. Планиране, разпределение и контрол на статуса на отделните задачи по осъществяване на промени в центъра за данни.

•  Промяна на прегледа на управлението - Интерактивен интерфейс, показващ минали, бъдещи и планирани промени, спомага за установяване на баланс на ресурсите и работното натоварване и допринася за избягване на конфликти между графиците.

•  Множество помещения - Осигурява опцията за показване на няколко стаи на един и същи подов план за точно изобразяване и навигиране на големи съоръжения.

•  Преден изглед на рак - Подробният изглед отпред на рака осигурява прецизно графично представяне на оборудването и неговото местоположение в стелажа.

•  Изглед на оформлението на пода - Преглед на точното възпроизводство на вашия център за данни чрез удобна графична план-схема и 3D визуализация.

•  Подлежащ на индивидуализиране изглед - Гъвкавa схема на приложението, съобразена с индивидуалните нужди на потребителите.

•  Потребителски устройства - Бързо персонализиране на библиотечните ресурси спрямо вашите спецификации само с две кликвания, за изменение на потребителски свойства като изисквания към електрозахранването и MAC адрес, и т.н.

-  Библиотека книги за системата - Използвайте изчерпателния каталог за физическа инфраструктура и IТ устройства от водещи производители.

-  Управление на капацитета - Цялостен преглед за управление на наличния капацитет на центъра за данни за разбиране на високо ниво на използването на захранването, пространството, охлаждането и мрежата.

Свържете се с нас, за да получите допълнителна информация

Професионална консултация от експерти