Ehnaton Logo
Индустриална автоматизация
Решения от експерти

КОНТАКТИ

Schneider Electric EcoStruxure IT Expert

Schneider Electric EcoStruxure IT Expert

Първото в индустрията решение за управление на инфраструктурата на центъра за данни (DCIM), базирано на облак

Базирано на облак, сигурно решение, което позволява наблюдение, където и да отидете, и видимост във вашата ИТ физическа инфраструктура.

оцени серията
оценка 0 от 0 гласували

EcoStruxure IT Expert предоставя ефективен начин за разпределени IT и локални крайни организации да наблюдават своето захранващо и охлаждащо оборудване за физическа инфраструктура от различни производители. Мониторингът в реално време, бенчмаркингът, оценката и незабавното уведомяване за грешки и ескалация осигуряват видимостта, от която се нуждаете, за да управлявате проактивно вашата IT инфраструктура.

Това отворено и гъвкаво централно хранилище на критична информация може да бъде достъпно от множество потребители от всяко място в мрежата, което позволява бързо разрешаване на критични инфраструктурни събития, които могат да повлияят неблагоприятно на IT системата. Със силата на облака можете да вземате решения, базирани на данни, да реагирате на необичайно поведение на устройството, преди то да се превърне в проблем и да изпълнявате анализи, които ще ви помогнат да се съсредоточите върху това, което има значение.

 

  • Ползи 

Адаптивност

•  Разширяваща се архитектура – предлаганите лицензионни ключове за възел и приложение, повишават възможностите на платформата, позволяващи й да расте, в съответствие на променящите се нужди на бизнеса.

Защита

•  Поддръжка на дистанционен мониторинг – уеб-базирана услуга, която служи като "втори чифт" очи за наблюдение на изправността на физическата инфраструктура на компанията. Опитни професионалисти работят денонощно, за осигуряване на 24-часово наблюдение и помощ при диагностициране на проблеми, преди те да са станали критични.

•  Криптирани комуникации – 2048-битовият RSA сертификат и данните се шифроват при пренасяне с помощта на 256-битово AES криптиране. EcoStruxure IT Gateway използва изходяща връзка през порт 443 и комуникира само с EcoStruxure IT облак, използвайки 40.84.62.190 и 23.99.90.28.

Маневреност

•  Автоматични актуализации и архивиране – актуализациите и архивирането се прилагат автоматично, за да предоставят винаги най-актуалното решение

•  Частни мрежи – намаляване на IP адресите, необходими за публичната мрежа за управление на устройства, чрез поставянето им на изолирана, защитена мрежа.

•  Автоматично откриване – намалява времето, необходимо за инсталиране и внедряване на устройства в физическата инфраструктура чрез автоматично откриване на управляеми устройства във вашата мрежа.

Наличност

•  Графичен анализ на тенденциите – достъп до текущи и исторически данни за всяко устройство или група от устройства. Диаграмите и графиките на различните параметри позволяват показване на логическата връзка, с цел визуализиране на потенциално опасни тенденции.

•  Централизирано сборно място за сигнали – достъп до история на известяването от няколко устройства посредством една централна база данни. Разпределение на сигналите по вид, дата, уред, и / или група устройства.

•  Специализирано докладване – създаване, запазване и планиране на, дефинирани от потребителя, отчети за по-лесно събиране, разпределяне и анализиране на данните.

Управляемост

•  Унифицирана конзола – персонализирано клиентско приложение за Windows и Linux позволява незабавен достъп от всеки браузър или мобилно устройство

•  Известия за събития – получавайте известия за събития в реално време, които свеждат до минимум времето за реакция на ситуации с критична физическа инфраструктура, намаляват средното време за ремонт, подобряват ефективността и увеличават максимално времето за работа.

•  Централизирано управление на инвентара – получаване на незабавна и подробна видимост на всички физически инфраструктурни устройства по география или персонализирано местоположение мониторинг, базиран на облак – проверявайте състоянието на вашето физическо инфраструктурно оборудване от централизиран изглед, гарантирайки спокойствие независимо дали на място или отдалечено.

•  Консолидиране на аларми – намалява грешните аларми и намалява MTTR чрез откриване на основната причина за минути.

•  Оценка – определете модели на поведение и осигурете карта с резултати, използвайки анализи и машинно обучение, за да идентифицирате кои устройства изискват внимание.

•  Сравнителен анализ – сравнете производителността на вашите устройства с подобни устройства в индустрията.

•  Поддръжка на устройства на множество производители – разширена поддръжка от различни доставчици за наблюдение на мрежови SNMP, MODBUS и Redfish устройства. Позволява видимост на устройствата чрез известия за прагово предупреждение, тенденции в данните и отчитане.

 

Разгледайте пълната продуктова гама тук.

Свържете се с нас, за да получите допълнителна информация

Професионална консултация от експерти