Ehnaton Logo
Индустриална автоматизация
Решения от експерти

КОНТАКТИ

Schneider Electric EcoStruxure Machine Expert (SoMachine)

Schneider Electric EcoStruxure Machine Expert (SoMachine)

Софтуер за въвеждане в експлоатация на цялата машина

Софтуер за разработване, конфигуриране и въвеждане в експлоатация на цялата машина в една софтуерна среда - известна преди като SoMachine.

оцени серията
оценка 0 от 0 гласували
  • Характеристики:

• EcoStruxure Machine Expert спестява инженерно време чрез интуитивно машинно програмиране с една от най-модерните и мощни базирани на инструменти софтуерни концепции на пазара.
• Софтуерът улеснява OEM производители /машиностроители, за да предлагат на своите клиенти по-умни машини.

 

  • Появата на интелигентните машини е продиктувана от променящите се нужди на крайните потребители:

• Развиваща се работна сила
• Намаляване на разходите
• Динамични пазари
• По-кратък жизнен цикъл
• Приоритизиране на безопасността и киберсигурността

 
  • Едно решение за целия жизнен цикъл на машината

• С интелигентния дизайн и инженеринг времето до пазара се намалява с до 30%
• По време на пускане в експлоатация и самата експлоатация на машината, ресурси като: енергия, материали и загуби могат да бъдат подобрени и с безпроблемна интеграция към световната ИТ мрежа - ефективността може да бъде подобрена до 40%
• Интелигентната поддръжка и услуги намалява времето за коригиращи действия до 50%

 

  • Приложения:

• Има разработени (TVDA) тествани валидирани и документирани архитектури с приложения за общо управление на машини, както и за специални сегментни приложения като: опъковъчна дейност, обработка на материали, пренос на материали, транспортиране, добивна промишленност 

MachineStruxure Product Range Schneider Electric Software Software Distribution
Zelio™ Logic: Smart Relays 10 to 40 I/O

Zelio Soft: Zelio Logic configuration software

Free to Download
Modicon™ M171 / M172: HVAC Logic Controller EcoStruxure Machine Expert HVAC Available to order
Modicon M221 Nano PLC EcoStruxure Machine Expert Basic Free to Download
Modicon Motion: M221, M241, M251, M258, M262 LMC058 EcoStruxure Machine Expert
NOTE: Vijeo™ Designer and Basic are included
Available to order
Harmony™ HMI: SCU and XBTGC
PacDrive Motion Controller EcoStruxure Machine Expert Available to order

Свържете се с нас, за да получите допълнителна информация

Професионална консултация от експерти