Ehnaton Logo
Индустриална автоматизация
Решения от експерти

КОНТАКТИ

Персонална защита

Персонална защита

Лични предпазни средства на HAUPA.

  • Ръкавици: изолиращи гумени, от плат, със защита от пробождане и срязване 

  • Каски, защитни шлемове, очила, противопрахови маски, антифони

  • Защита на тялото: ботуши-гумени, калцуни, предпазни колани

Свържете се с нас, за да получите допълнителна информация

Професионална консултация от експерти