Ehnaton Logo
Индустриална автоматизация
Решения от експерти

КОНТАКТИ

METER MIX машини за течни материали LiquidFlow2

METER MIX машини за течни материали LiquidFlow2

Универсална машина за точно дозиране във вид на малки капки

Помпа с прогресивна кухина  за дозиране и смесване на двукомпонентни материали

оцени серията
оценка 0 от 0 гласували

LiquidFlow 2 е универсална и ефективна система за точно дозиране и смесване на малки капки и дози/шотове от двукомпонентни материали. Едно от основните предимства на тази машина е DC електрическият задвижващ блок и технологията на помпата с прогресивна кухина, която осигурява много прецизно дозиране и в същото време е с висока икономическа ефективност. Благодарение на компактния размер на LiquidFlow 2, системата може лесно да се монтира на роботизиран апликатор с различни опции за подаване на материал.

 Може да обработва следните материали:

•  Полиуретан

•  Епоксидна смола

•  Силикон

•  Метакрилат

 

  • Типични приложения

•  Запечатване

•  Заливане на електронни компоненти

•  Свързване на компоненти

 

  • Вашите предимства

•  Прецизно малко дозиране или нанасяне във вид на капки/перли

•  Непрекъснат поток

•  Дозиране без пулсации

•  Променливо съотношение на смесване

•  Тиха работа

•  Прецизен контрол на дебита

 

  • Технически характеристики
Номинален размер (ml) 2 x 0,01 2 x 0,05 2 x 0,15 2 x 0,30
Специфичен обем [ml/rev] 0,026 0,120 0,330 0,600
Размер на дозата min [ml]¹ 0,006 0,030 0,080 0,150
Скорост на изхода [ml/min]² 0,26…3,90 1,2…18,1 3,3…50,0 6,0…90,0
Точност на измерване [%]³ ± 1 ± 1 ± 1 ± 1
Съотношение на смесване A:B 1:1…10:1 1:1…10:1 1:1…10:1 1:1…10:1
Работно налягане [bar] 6 6 6 6
Макс. налягане [bar] 10 10 10 10
Диапазон на скоростта [rev/min] 10…150 10…150 10…150 10…150

¹  При съотношение на смесване 1:1
²  В зависимост от съотношението на смесване, свойствата на материала, типът на смесване, подравняването на PCP и др.
³  Абсолютна точност отнасяща се за един оборот, в зависимост от свойствата на материала, типа смесване и др.

 

  • Стандартни функции

•  Настолна или монтирана на робот машина

•  600 ml касетка

•  Дозиращи помпи: с прогресивна кухина

•  Избор на размера на дозата: „Дозиран“ или „Контролиран от оператора“

•  Сервизен LED индикатор

•  Контроли:

-  Интегрирано PLC управление (с цветен HMI сензорен операторски панел)

-  Функция „Рецепта“ с до 50 програмируеми съотношения, скорости на потока и размери на дозата

-  Главен превключвател за изключване/включване

-  Бутони за аварийно спиране и нулиране

-  Таймер за автоматично почистване от гел

-  Налични са опции за крачен педал или дистанционно стартиране

 

  • Опции

•  Резервоари от 2,5 и 6 литра

•  Цифрово управлявани отоплителни кръгове за резервоари (когато са монтирани)

•  Помпено/акумулаторно съоръжение за трансфер директно от контейнерите на доставчиците

•  Електрическо разбъркване към резервоарите за материал (когато е монтирано)

•  Електронно отчитане на ниско ниво на материала в резервоарите (когато са монтирани) с визуални и звукови аларми

•  Частите, които подлежат на мокрене са изработени от неръждаема стомана за защита от корозия

•  Модернизирани съставни части за защита срещу абразия

•  Съоръжение за пречистване на азот към резервоарите за материали (когато е монтирано)

Обърнете се към нас с вашите предизвикателства

Лазар Илчев
Ръководител направление „Дозиращи системи“
0888 005 606