Ehnaton Logo
Индустриална автоматизация
Решения от експерти

КОНТАКТИ

Celduc мощни полупроводникови релета с диагностика

Celduc мощни полупроводникови релета с диагностика

Power SSRs with diagnostics

Силовите полупроводникови релета с диагностика SOD и SILD показват състоянието на релето и товара (резистивен товар) без външно захранване.

оцени серията
оценка 0 от 0 гласували
  • Характеристики

Гамите от диагностични релета SILD и Оkpac, се предлагат в celpac корпус (готов за употреба) за монтаж върху топлоотвеждащи радиатори -релета SOD и SOI. Тези релета информират потребителя за състоянието на резистивния товар, изхода на релето и мрежата чрез NC (нормално затворен) диагностичен контакт. Функцията за диагностика не изисква външно захранване (патент на celduc). Контактите на различни релета могат да бъдат разположени в серия. Възможно е релетата да се използват за диагностика в трифазна система, чрез свързване тип „звезда“ без неутрала. Гамата SOI включва токов трансформатор, както и контакт за сигнализиране, и така позволява комутиране на токовия товар, като се предоставя единствено информацията за наличието на изходен ток, която след това трябва да бъде интерпретирана от потребителя или системата. Тази продуктова гама е патентована. 

 

  • Предупреждения за неизправности: 

•  Токовата крива или товарът са отворени
•  Късо съединение на изхода

 

  • Предимства на SOD и SILD 

Тези релета информират потребителя за състоянието на товара (свързан или не), релейния изход (затворен или не) и мрежата (състоянието на предпазителя или прекъсвача) в силовата верига с помощта на NC (нормално затворен) диагностичен контакт. 

•  Без потенциал
•  Един вход за релета в серия
•  Лесна употреба
•  Функцията за диагностика не изисква външно захранване
•  Кратко време за реакция < 100 ms

SOI реле: Чрез прилагане или премахване на напрежение на входа за управление SOI релето превключва или прекъсва тока в товара по веригата. Ако стойността на токовия товар е по-голяма от прага, който е предварително зададен фабрично, токовият трансформатор, включен в SOI, ще затвори контакта за сигнализиране. Това показва, че в товара протича ток и оставя потребителя или системата да интерпретират тази информация.

 

  • Предимства 

•  Намаляване на количеството, цената и времето за окабеляване
•  Елиминиране на необходимостта от преминаване на захранващите кабели през токов трансформатор
•  Елиминиране на скъпи аналогови входове на PLC

Свържете се с нас, за да получите допълнителна информация

Професионална консултация от експерти