Ehnaton Logo
Индустриална автоматизация
Решения от експерти

КОНТАКТИ

Pilz светлинни бариери PSENopt Advanced

Pilz светлинни бариери PSENopt Advanced

PSENopt Advanced светлинни бариери

Мултифункционалните светлинни бариери PSENopt Advanced разполагат с възможности за реализиране на усъвършенствани функции и конфигурации за безопасност, като "заглушаване" (muting), "заслепяване" (blanking) и/или каскадно позициониране (cascading). Настройката е интуитивна и се извършва с помощта на софтуера PSENopt Configurator. Времената за реакция се свеждат до минимум чрез високоскоростна диагностика.

оцени серията
оценка 0 от 0 гласували
  • Бързо въвеждане в експлоатация

Светлинните бариери PSENopt Advanced бързо и лесно могат да бъдат въведени в експлоатация посредством софтуера PSENopt Configurator. Високоскоростната диагностика осигурява значителни предимства по отношение на съкратените времена за реакция.

 

  • Функция "заглушаване" за различаване на хора от материали

Устройствата PSENopt с "muting" функция са подходящи за приложения, които включват внасяне или изнасяне на различни материали от опасната зона, например товарене или разтоварване на палети.

 

  • Предимства:

• Лесно въвеждане в експлоатация и управление с помощта на новия софтуер PSENopt Configurator;
• Кратки времена на реакция благодарение на високоскоростната диагностика на неизправни състояния;
• Висока гъвкавост:

- 3 усъвършенствани функции в една система: "muting", "blanking", "cascading";
- Гъвкава инсталация благодарение на кодировката;
- Висока степен на безопасност без "мъртви зони".

Имате нужда от консултация?

 

  • Функция за каскадно свързване и елиминирани "мъртви зони" за ефективна защита срещу навлизане в защитената зона през бариерата и зад нея

Съседните защитени зони могат лесно да бъдат обезопасени с помощта на функцията за каскадно позициониране на светлинните бариери. Свързването се осъществява бързо и лесно посредством "master" и "slave" модули, като е необходим единствено plug-in конектор за директно включване. Системата разполага и с функции за защита на пръстите и ръцете.

 

  • Функция за "заслепяване" за гъвкави и непрекъснати производствени процеси

С помощта на "blanking" функцията определена част от светлинната бариера може да бъде "заслепена". Така при преминаване на даден материал през нея, системата няма да активира режим на безопасност. "Слепият" сегмент може да бъде статичен или плаващ по дължината на устройството.

Обърнете се към нас с вашите предизвикателства

Димитър Максимов
Ръководител направление „Безопасност на машини“
0888 787 265