Ehnaton Logo
Индустриална автоматизация
Решения от експерти

КОНТАКТИ

Pilz релета за безопосност с увеличена мощност PNOZpower

Pilz релета за безопосност с увеличена мощност PNOZpower

Релета за функционална безопасност

Релетата PNOZpower могат да превключват голям товар от 8-16 А. Освен това са подходящи и за директно включване на електрически двигатели.

оцени серията
оценка 0 от 0 гласували
  • Безопасно комутиране на високи натоварвания

Използвайте модулното реле за безопасност PNOZpower за наблюдение на устройства за аварийно спиране, предпазни врати и светлинни завеси. С PNOZpower можете да комутирате токове до 16 A AC/DC на контакт. Наличен е капацитет на изключване от 40 A за всеки модул.

Вече не са необходими външни контактори и комбинации от контактори. Главното устройство обработва входните напрежения; изходните модули са специално съобразени със съответните товари. Броят и капацитетът на необходимите защитни контакти могат да бъдат мащабирани в зависимост от приложението. Можете да свържете максимум пет спомагателни модула към базовия. Модулите са свързани към главното устройство чрез вътрешна шинна система.

PNOZpower може много повече! Спестете от разходите за приложения с повече от 5 контакта за безопасност. Лесно е да добавите допълнителни контакти към системата. Благодарение на модулната архитектура, това може да стане без необходимост от допълнително опроводяване.

 

  • Предпазни релета PNOZpower – предимства:

• Вече не са необходими комбинации от външни контактори и свързаното с тях опроводяване. Така спестявате разходи, място и време за въвеждане в експлоатация

• Намалете времето за престой чрез диагностика с LED дисплеи; следете състоянието на работа и повредите при всеки модул

• Устройствата могат да бъдат предварително опроводени, а всички неизправни модули – лесно да бъдат подменени благодарение на щепселните клеми

• Комутация на излишни товари

• Инвестирайте само във функциите, които действително използвате: мащабируемост и гъвкавост чрез избор на съвместими модули.

Имате нужда от консултация?

 

  • Предимства:

• За високи натоварвания и голям капацитет
• Здравина
• Задвижващите устройства могат да се изключват директно
• Лесна диагностика
• Щепселни съединителни клеми
• Комутация на излишни товари

Обърнете се към нас с вашите предизвикателства

Димитър Максимов
Ръководител направление „Безопасност на машини“
0888 787 265