Ehnaton Logo
Индустриална автоматизация
Решения от експерти

КОНТАКТИ

Pilz устройства за достъп PITmode

Pilz устройства за достъп PITmode

PIT контролни и сигнални устройства Transponder Manager PITmode

Функции за сигурност и безопасност в една система.

оцени серията
оценка 0 от 0 гласували
  • Система за избор на работен режим и конфигуриране на достъп PITmode

Системата за избор на работен режим и конфигуриране на достъп PITmode съчетава функции за сигурност и безопасност в едно решение. Устройствата позволяват селекция на функционално безопасен работен режим и управление на достъпа до различните машини и оборудване. Моделите PITmode могат да бъдат използвани с технологични системи, при които е необходимо да се превключва между различни последователности и операции за управление, както и между различни работни режими. На всеки служител могат да бъдат делегирани съответните права на достъп до оборудването, кореспондиращи с длъжността и уменията му, посредством кодирани транспондерни ключове с RFID технология. Модулът за оценка на безопасността на системата разпознава зададения работен режим (автоматично управление, ръчен контрол при съответните ограничения или сервизен режим), оценява приложимостта му и безопасно превключва към него при одобрение. Това предотвратява непреднамереното или недоброжелателно използване на дадени машинни функции, като същевременно защитава персонала и оборудването.

Имате нужда от консултация?

 

  • PIT Transponder Manager: ефективно администриране на транспондерните ключове PITreader и потребителските данни

Спестете си сложния и уязвим от грешки процес по управлението на ръчно създадени списъци с нива на достъп: новата платформа PIT Transponder Manager гарантира улеснено и оптимизирано управление на достъпа посредством транспондерни ключове PITreader, както и на цялата налична потребителска информация. Само в няколко стъпки можете да организирате различни акаунти за достъп, чиито носители са ключовете PITreader, благодарение на удобния графичен интерфейс на софтуера PIT Transponder Manager. Различните потребителски акаунти могат да бъдат добавяни поединично или интегрирани в системата чрез функцията за импортиране. Необходимо е устройството PITreader да бъде свързано с платформата, за да се разчете или внесе информация директно във вградената база данни. Това пести ценно време и елиминира рисковете от грешки. Предварително конфигурираните шаблони допълнително оптимизират процеса. В тях могат да бъдат задавани цели модули с права за достъп само с един клик на мишката. При необходимост дадени потребители, които са загубили ключовете си или са дали друго основание на мениджъра на достъпа, могат да бъдат блокирани.

  PIT контролни и сигнални устройства

Обърнете се към нас с вашите предизвикателства

Димитър Максимов
Ръководител направление „Безопасност на машини“
0888 787 265