Ehnaton Logo
Индустриална автоматизация
Решения от експерти

КОНТАКТИ

ProtectNet на Schneider Electric

ProtectNet на Schneider Electric

Устройства за защита от пренапрежение

Устройства за защита от пренапрежение ProtectNet на Schneider Electric

  • По-голямата част от всички, предизвикани от пренапрежения щети са причинени от пренапрежения и краткотрайни пикове, преминаващи през незащитени линии за данни. Тези пренапрежения произхождат от най-различни източници, включително натрупване на статично електричество и удари от мълнии. Оставени незащитени, вашите линии за данни излагат мрежовите карти, A / V елементи, модеми и друго мрежово оборудване на, причиняващи повреда, електрически преходни пренапрежения.

 

  • Продуктовата група автономни ограничители на пренапрежения ProtectNet защитават отделните линии за данни, включително телефонни и мрежови линии, коаксиални кабели, и др.

 

  • С поставянето на ProtectNet в линията за данни и свързвайки го към земя, се предотвратява опасността от изненадващи пренапрежения, застрашаващи вашата ефективност и причиняващи разходи.

 

  • Ползи:

• Защита от светкавици и пренапрежение - За предотвратяване на повреда във вашето оборудване в следствие на пренапрежения и пикове на захранването.

• Безотказен режим - Повечето други защити срещу пренапрежение продължават да пропускат енергия, дори след повреда на техните вериги, оставяйки вашето оборудване изложено на бъдещи пренапрежение. Защитата от пренапрежение на APC е безотказна, което означава, че след като веднъж веригата на APC защитата от пренапрежение е увредена, устройството изключва оборудването от захранването, гарантирайки, че пренапрежение не може да достигне до вашето оборудване.

• Защита на линията за данни - Защита на линии за данни (Етернет, коаксиални и телефонни линии) осигурява пълната защита на вашето оборудване от пренапрежения. Много важно е да защитите вашето оборудване от електрически пренапрежения, преминаващи през линиите за данни, тъй като могат да са толкова разрушителни за вашето оборудване колкото пренапреженията, преминаващи по електрическите линии.

Свържете се с нас, за да получите допълнителна информация

Професионална консултация от експерти