Ehnaton Logo
Индустриална автоматизация
Решения от експерти

КОНТАКТИ

Pilz PSSuniversal PLC

Pilz PSSuniversal PLC

PLC контролери

С гамата си PLC контролери Pilz предлага контролни решения, които позволяват управление както на функции за автоматизация, така и на функции за безопасност в един и същи проект.

оцени серията
оценка 0 от 0 гласували
  • Характеристики

• Единна система, осигуряваща всички необходими технологии за автоматизация
• Ефективна комбинация от безопасност и автоматизация
• Решение за Industry 4.0
• Разпределение на контролните функции на различни нива
• Лесно програмиране и конфигуриране със софтуера PAS4000
• Уеб базирана визуализация със софтуера PASvisu
• Безопасна комуникация в реално време чрез Ethernet SafetyNET p
• Високо ниво на гъвкавост благодарение на модулната структура на системата
• Може да се използва във всички браншове
• Специални одобрения за използване в железопътни линии и с асансьори/ескалатори
• Може да се интегрира в съществуващи инфраструктури за автоматизация

 

  • Модулна система

PLC системите за управление на Pilz са модулни, т.е. могат да бъдат комбинирани и оборудвани така, че да отговарят на конкретните изисквания. За целта са налични разнообразни направляващи модули (за главния процесор) и множество I/O модули, предназначени за изпълнение на функции за безопасност и автоматизация. Архитектурата на системата може лесно да бъде адаптирана така, че да отговаря на изискванията на специфични приложения. Можете да добавяте или разменяте модули по желание. PLC контролерите PSSuniversal са част от системата за автоматизация PSS 4000 и са подходящи за реализиране както на по-прости, така и на комплексни проекти за автоматизация.

 

  • Съответствие със стандарти

• IEC 61508
• EN 61131-2, -3
• EN 50129
• EN 81-1/2
• EN ISO 13849-1

Обърнете се към нас с вашите предизвикателства

Димитър Максимов
Ръководител направление „Безопасност на машини“
0888 787 265