Ehnaton Logo
Индустриална автоматизация
Решения от експерти

КОНТАКТИ

Schneider Electric Micom Px10 Series

Schneider Electric Micom Px10 Series

Micom Px10 Series Compact Overcurrent and Earth Fault Protection Relays

Компактни релета за защита срещу претоварване и земни повреди

оцени серията
оценка 0 от 0 гласували

Защитните релета от серия Micom Px10 са еднофункционални, за приложения, които се нуждаят само от методи за защита по ток или по напрежение. За дефиниране на пълните конфигурация на MiCOM  се използва ордер форма. Релетата MiCOM P11x са компактно и рентабилно решение за приложения със средно напрежение. MiCOM P111Enh е ненасочена защита срещу свръхток и земна повреда, поместена в уникално малък корпус. MiCOM P115 и MiCOM P116 са защитни релета със самостоятелно или двойно захранване за всички приложения на средно напрежение, където не е гарантирано допълнително захранване. Гъвкави и компактни опции за монтаж. MiCOM P11x може да се монтира  вграден, на панел, стена, на DIN шина. Всички устройства включват цифрови входове и изходи, и вграден USB порт за бърза връзка със софтуера за настройка (MiCOM S1 или Easergy Studio). Налични модели: MiCOM P111Enh, MiCOM P115, MiCOM P116.

 

  • MiCOM P111

Осигуряват функции за лесна адаптация към различни приложения и условия на работа. Може да бъде напълно конфигуриран ръчно, без да се използва софтуер за настройка. IEC 60870-5-103 и Modbus RTU интегрирани комуникационни протоколи за гъвкава интеграция в повечето системи за управление на подстанции или DCS. Като устройство с малък размер, монтирано за вграждане, P111 може да бъде лесно инсталирано във всички съвременни  панели на разпределителните устройства. Типични приложения: трансформатори, входове, шинни съединители, кондензаторни устройства, въздушни линии и подземни кабели на системи за средно напрежение.

 

  • MiCOM P115 

Цифрови релета, проектирани за защита  от свръхток и земна повреда, без да се изисква външно спомагателно захранване. Те могат да се прилагат към електрически системи със средно и високо напрежение като основна или резервна защита. MiCOM P115 може да бъде поръчан със  самостоятелно захранване или във версия с двойно захранване. P115 може да бъде напълно конфигуриран ръчно, без да се използва софтуер за настройка. Релето предлага допълнителна функция за измерване, наблюдение и запис, достъпни чрез комуникационен порт. Задният RS485 порт позволява управление на CB (с команда за затваряне и изключване). Типични приложения: разпределително табло за средно напрежение с малки размери с оптимизирани разходи;  защита на резервно копие на HV (HV/MV трансформатори); помощни и промишлени подстанции; преоборудване на релета със стари технологии.

 

  • MiCOM P116

Иновативни, цифрови релета за използване навсякъде, когато спомагателното напрежение не е налично/гарантирано. Релетата MiCOM P116 черпят необходимата за тяхната работа мощност от токови трансформатори на линията и/или допълнително захранване (Vx). Прилагат се към електрически системи средно и високо напрежение като основна или резервна защита. Всички функции на релето с двойно захранване, включително защита, автоматизация, комуникация, светодиоди, входове и изходи, могат да бъдат програмирани и модифицирани с помощта на потребителския интерфейс на предния панел (Human Machine Interface). 
MiCOM P116 може да бъде напълно конфигуриран ръчно, без използване софтуер за настройка. Алтернативно, MiCOM S1 Studio софтуерът за настройка, позволява модифициране на конфигурационни параметри за конкретно приложение чрез USB порта. IEC 60870-5-103 и Modbus RTU интегрирани комуникационни протоколи са достъпни за гъвкава интеграция в повечето подстанции или DCS системи.
Типичните приложения: помощни и промишлени подстанции, оборудвани с оптимизирани разходи на табла за средно напрежение, резервна защита на HV (HV/MV трансформатори),  замяна на релета от стара технология, особено по време на инсталирането на DCS система. 

 

  • Приложения

• Overcurrent applications: P111 P115 P116 
• Feeder short-circuit and overload protection MiCOM P111, P115, P116
• Incomer protection: MiCOM P111, P115, P116
• Transformer feeder protection MiCOM P111, P116
• Transformer incomer protection MiCOM P111, P116

Свържете се с нас, за да получите допълнителна информация

Професионална консултация от експерти